Koç Üniversitesi’nde öğretim üyesi alma sürecini, her fakülte için Rektör tarafından belirlenen bir Arama Komitesi yürütmektedir.

Tıp Fakültesi’ne öğretim üyeliği için başvuran adaylardan, özgeçmişlerini, yayın listelerini, atıflarını (tercihen Web of Science’dan alınmış atıf raporlarını da ekleyerek), ve İngilizce yazılmış niyet mektuplarını medicine@ku.edu.tr e-posta adresine iletmeleri beklenmektedir.

Başvurular incelendikten sonra, fakültenin açık kadroları için uygun görülen adaylar ön görüşmeye davet edilmektedirler. Ön görüşmede, Arama Komitesindeki tıp kökenli üyeler, dekan ve dekan yardımcıları bulunmaktadır.  Ön görüşme sonrasında, uygun görülen adaylar, Arama Komitesinin diğer üyeleri ile görüşmek ve 30 dakikalık bir İngilizce seminer vermek üzere tekrar davet edilirler.

Arama Komitesi ile görüşmeler ve seminerin ardındna komiteden, ilgili anabilim dalı başkanı ve öğretim üyelerinden görüşler alınır. Bu görüşler olumlu ise, YÖK mevzuatına uygun olarak, bilim jürisi oluşturulur ve atama süreci başlatılır.