Oral Presentations

 • İlk Prostat Biyopsisinde Sadece İndeks Lezyonun MR Kılavuzluğunda Örneklenmesi Yeterince Güvenilir midir? (sözlü).Mert Kılıç, Tuna Mut, Murat Can Kiremit, Ömer Acar, Yakup Kordan, Yeşim Sağlıcan, Metin Vural, Tarık Esen.Üroonkoloji Kongresi, 8-12 Kasım 2017, Antalya
 • Multiparametrik Prostat MR’da Soliter PIRADS-3 Lezyon Saptanan Hastaların Seyri: 2 Yıllık Takibin Düşündürdükleri (poster).Mert Kılıç, Tuna Mut, Murat Can Kiremit, Ömer Acar, Yakup Kordan, Metin Vural, Tarık Esen.Üroonkoloji Kongresi, 8-12 Kasım 2017, Antalya
 • Bayram H. Biyolojik olarak yaşlanma. Türk Toraks Derneği 3. Yaz Kampı, Seferihisar, İzmir, 15-18 Haziran 2017.
 • Bayram H. Air pollutants induce cardiopulmonary mortality and morbidity;but how? Old Dominion University, School of Community and Environmental Health and Center for Global Health May 19, 2017; East Virginia Medical School, May 20, 2017;  Norfolk, VA, USA.
 • Bayram H. MP510 Rethink what you know about air pollution: Multi-pollutant approach, Underlying Mechanisms. American Thoracic Society Annual Congress, Washington, DC, May 14-24, 2017, USA.
 • Bayram H. “The traffic does not only make you mad, but also makes you sick”. Turkish Thoracic Society 20th Annual Congress, Antalya, 5-9 April 2017.
 • Bayram H. The future for Turkish Thoracic Society. Turkish Thoracic Society 20th Annual Congress, Antalya, 5-9 April 2017.
 • Ulusu NN. Biomarkers for Neurodegenerative diseases Nörodejeneratif Hastalıklarda Biyobelirteçler” II.Türkiye in vitro Diyagnostik Sempozyumu BİYOBELİRTEÇLER (Hastalıkta ve Sağlıkta) 10-12 Mayıs 2017, İZMİR
 • Esen T,Prostat kanseri: Durağanlıktan kim şikayet etmişti? Türk Üroloji Derneği Kuzey Marmara Şubesi, Aylık Bilimsel Toplantı. 19 Nisan 2017, İstanbul.
 • O.Acar, Prostat biyopsisinde püf noktaları. Ulusal Endoüroloji Kongresi. 12-15 Nisan 2017, Kapadokya, Türkiye.
 • Erbayraktar Z, Evlice A, Ulusu NN. Effects of donepezil use on kidney and liver function tests in patients with Alzheimer’s disease. Medication and therapy congress 25 April-2 May 2016 Antalya.
 • Evlice A, Ulusu NN. Glucose-6-phosphate dehydrogenase a novel hope on a blood-based diagnosis of Alzheimer’s disease FEBS Congress, ST-09.03.3-001 Vol 283 Suppl 1 September Izmir, 2016.
 • Bayram H. Impact of Air Pollution on COPD: Underlying Mechanisms. 1st Symposium of COPD and Therapeutic Targets, Tehran, Iran, November 16-18, 2016.
 • Bayram H. Impact of Global Climate Change-Related Factors on COPD Morbidity. 1st Symposium of COPD and Therapeutic Targets, Tehran, Iran, November 16-18, 2016.
 • Bayram H. Outdoor Air Pollution and COPD. “Let us protect our air, and live without COPD”, World COPD Day Activities. Turkish Thoracic Society, Inner Anatolia Branch, Konya, Türkiye, 22nd Nov, 2016.
 • Kiremit M,  Acar O, Mut T,Onay A, Vural M, Akpek S, Esen T, Multiparametrik MR kılavuzluğunda in-bore prostat biyopsisi yapılan olgularda PI-RADS skoru ile histopatolojik bulgular arasındaki ilişki, Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, 2-6 Kasım 2016, Antalya.
 • Önder T. Induced Pluripotent Stem (iPS) Cells and Future of Regenerative Medicine. V. International Congress of Molecular Medicine, Izmir 2015.
 • Önder T. Mechanisms and applications of Induced Pluripotent Stem Cells. Elektron Mikroskopi Kongresi, Istanbul 2015
 • Önder T. Understanding the Role of Chromatin Modifiers in Reprogramming. 2nd International Congress on Stem Cell and Cellular Therapies, Antalya 2015
 • Önder T. Induced pluripotent stem cell generation: molecular mechanisms and applications. Bilkent University UNAM, Ankara 2014
 • Önder T. Mechanisms and applications of somatic cell reprogramming. EMBO YIP, Stem Cell Sectoral. Paris 2014
 • Erdem  H, Inan A,  Elaldi N, Tek R, Gulsun S, Ataman-Hatipoglu C, Deveci O, Yalci A, Bolukcu S, Dagli O, Pekok A, Erayman I,  Cetin B, Cicek-Senturk G, Duygu F, Engin A, Hakyemez I, et al.Pulmoner Brusellozis: Kardelen Çalışması. EKMUD 2013. Scientific platform. (Oral presentation), Istanbul, 20-24 March 2013.
 • Ertan NZ, Yalcin O, Bozfakioglu S, Sinan M, Gul H, “Blood viscosity and RBC aggregation in peritoneal dialysed patients with chronic renal disease”, Federation of European Physiological Societies (FEPS), Kaunas, Lithuania, August 26-29, 2015.
 • Lazoglu I, Ozturk C, Aka IB, Comert S, Yalcin O, Kucukaksu S, Atac N. “In Vitro Hemolytic Performance Evaluation of a New Implantable Centrifugal Heart Pump (Istanbul VAD) with an Optimized Design”, European Society for Artificial Organs, Leuven, Belgium, September 2-5, 2015.
 • Ozturk C, Aka IB, Lazoglu I, Yalcin O, Kucukaksu S, “CFD Performance Evaluation of a New Implantable Centrifugal Heart Pump”, 23rd Annual Congress of the International Society for Rotary Blood Pumps (ISRBP 2015) Dubrovnik, Croatia, September 27-29, 2015.
 • Erbayraktar Z, Evlice A, Ulusu NN. Effects of donepezil use on kidney and liver function tests in patients with Alzheimer’s disease. Medication and therapy congress 25 April-2 May 2016 Antalya, Türkiye.
 • Yalcin O. Storage lesion: Hemodynamic changes after transfusion of stored blood. Bilkent University, Department of Molecular Biology and Genetics, Nov. 25, 2015. Ankara, Türkiye.
 • Acar Ö, Demirkol MOEsen T, Uçar B, Sağlıcan Y, Selek U, Falay O, Erdoğru T, Kural AR. Prostat kanserinde tedavi yanıtının Ga-68 PSMA PET/BT ile  değerlendirilmesi, Üroonkoloji Kongresi, 18-22 Kasım 2015, Antalya.
 • Acar Ö, Öztürk Işık E, Mut T, Sağlıcan Y, Onay A, Vural M, Musaoğlu, Esen T. Açık ve robot-yardımlı nefron koruyucu cerrahide trifektayı belirleyen ve trifektanın belirlediği özellikler, Üroonkoloji Kongresi, 18-22 Kasım 2015, Antalya.
 • Demirkol MO, Acar Ö, Esen T, Uçar B, Sağlıcan Y, Selek U, Erdoğru T, Kural AR. Staging and Restaging Prostate Cancer with 68Ga-PSMA-ligand PET/CT : Initial Results of a Contemporary Cohort. Annual Meeting of the European Association of Urology Section of Urological Imaging, 12 November 2015, Barcelona, Spain.
 • Acar O, Vural M, Mut T, Onay A, Akpek S, Musaoğlu A, Esen T. Detection of clinically significant prostate cancer by in-bore MRI-guided prostate biopsy. European Association of Urology, South Eastern European Meeting, 06-08 November 2015, Antalya, Türkiye.
 • Acar O, Mut T, Onay A, Musaoğlu A, Vural M, Esen T. Angioembolization following nephron-sparing surgery. European Association of Urology, South Eastern European Meeting, 06-08 November 2015, Antalya, Türkiye.
 • Onay A, Böge M, Vural M, Öztürk Işık E, Acar Ö, Mut T, Gümüş T, Esen T. Düşük ve yüksek grade’li prostat karsinom ayrımında fraksiyonel anizotropi oranı, Ulusal Radyoloji Kongresi, 21-25 Ekim 2015, Antalya.
 • Onay A, Vural M, Özturk EI, Acar Ö, Boge M, Mut T, Gümüş T, Esen T. Fractional anisotrophy ratio for discriminating low grade from high grade prostate cancer. European Society of Urogenital Radiology, Annual Meeting, 16-19 Sep 2015, Copenhagen, Denmark.
 • Tinay I, Aslan G, Kural AR, Ozen H, Akdogan B, Yildirim A, Dillioglugil O, Esen T, Zorlu F, Turkeri L. Pathologic Outcomes of Candidates for Active Surveillance Undergoing Radical Prostatectomy: Results from a Contemporary Turkish Patient Cohort, American Association of Urology, Annual Meeting, 15-19 May 2015, New Orleans, LA, USA.
 • Demirkol D. Çocuklarda Sıvı ve Elektrolit Tedavisi. 3. Çocuk Dostları Kongresi. 2-4 Nisan 2015, İstanbul.
 • Demirkol D. Akut Böbrek Yetmezliği ve Renal Replasman Tedavileri. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi. 15-19 Nisan 2015, Antalya.
 • Demirkol D. Konvansiyonel Dışı Mekanik Ventilasyon Yöntemleri. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi. 15-19 Nisan 2015, Antalya.
 • Demirkol D. Renal Replasman Tedavileri: Antikoagulasyon. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi. 15-19 Nisan 2015, Antalya.
 • Demirkol D. Septik Şokta Destek Tedavileri. Türk Pediatri Okulu. 19 Nisan 2015.
 • Demirkol D. Olgularla Akut Bilinç Değişikliği. Türk Pediatri Okulu. 19 Nisan 2015.
 • Selek U. The Clinical Practice of Hypofractioned RT and SBRT. 4th AROME Radiobiology Course and Innovations: From Biology to Clinical Practice of Hypofractionation and Stereotactic Radiotherapy, Association of Radiotherapy and Oncology of the Mediterranean Area. 4-6 June 2015, Istanbul, Türkiye.
 • Mandel NM. Türk Akciğer Kanseri Derneği Marmara Bölge Toplantısı, 8 Nisan 2015, İstanbul.
 • Selek U. Türk Akciğer Kanseri Derneği Marmara Bölge Toplantısı, 8 Nisan 2015, İstanbul.

 • Mandel NM. Meme Kanserinde Yeni Yaklaşımlar Eğitim Toplantısı. İstanbul,  24-25 Ocak, 2015.
 • Onay A, Vural M, Ertaş G, Acar Ö, Atçeken Z, Esen T, Akpek S. Prostat Kanserinde Kompüterize Diffüzyon Ağırlıklı Görüntülemenin Tanısal Değeri, Ulusal Radyoloji Kongresi, 11-15 Kasım 2014, Antalya, Türkiye.
 • Acar Ö, Vural M, Musaoğlu A, Esen T. Nefron koruyucu cerrahide açık ve robot-yardımlı laparoskopik yaklaşım: Orta vadede elde edilen sonuçlar ve karar verme sürecini etkileyen unsurlar. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya, Türkiye.
 • Acar Ö, Işık Öztürk E, Vural M, Onay A, Esen T. Böbrek tümörlerinde klinik ve radyolojik verilerin kullanıldığı makine öğrenme temelli yöntemler ile histopatolojik bulguların öngörülmesi. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya, Türkiye.
 • Mandel NM. Disiplinler Arası Üroonkoloji Toplantısı, 28-30 Kasım 2014, İzmir, Türkiye.
 • Acar O, Esen T, Colakoglu B, Camli M, Cakmak YO. Improving testicular blood flow with electroacupuncture-like percutaneous nerve stimulation in an experimental model of rat testicular torsion model. Congress of the Societe Internationale D’Urologie, Glasgow, Scotland, October 12-15, 2014.
 • Acar O, Esen T, Colakoglu B, Vural M, Onay A, Saglıcan Y, Rozanes I. Multiparametric MRI guidance in the initial set of prostate biopsies: What is the real benefit.Congress of the Societe Internationale D’Urologie, Glasgow, Scotland, October 12-15, 2014.
 • Acar O, Paloglu E, Vural M, Cezayirli F, Musaoglu A, Esen T. Combining prostate health index and multiparametric MRI findings for prostate cancer diagnosis.Congress of the Societe Internationale D’Urologie, Glasgow, Scotland, October 12-15, 2014.
 • Acar O, Ozkurt E, Demir G, Sarac H, Alkan C, Esen T, Somel M, Lack N. Deterministic study of the origin of multifocal bladder tumors by next-generation sequencing. Congress of the Societe Internationale D’Urologie, Glasgow, Scotland, October 12-15, 2014.
 • Marangoz S. Emerging Options for Hexapod Fixators. Twenty-fourth Annual Baltimore Limb Deformity Course, Invited Faculty, Baltimore, Maryland, USA, August 29-31, 2014.
 • Marangoz S, Büyükdoğan K, Karahan S. Is There a Correlation Between the Interscrew Angle and The Joint Orientation Angles after Hemiepiphysiodesis with Eight Plate? 24th Annual Scientific Meeting of Limb Lengthening and Reconstruction Society, July 25-26, 2014; Montreal, Quebec, Canada.
 • Onal S, Tugal-Tutkun I. Behçet Disease. In: Biswas J ed. Recent Advances in Uveitis. New York, Springer; 2014
 • Ergonul O, Donmez E, Ispır P, Seref C, Can F. The critical role of molecular surveillance in control of Acinetobacter baumannii infections. 24th ECCMID, 3128, Barcelona, 2014
 • Can F, Azap O.K, Seref C, Ispir P, Arslan H, Ergonul O. Emergence of E.coli O25b-ST131 clone among uropathogenİc multi drug resistant isolates and associated clinical risk factors. 24th ECCMID, 1976, Barcelona, 2014
 • Acar O, Esen T, Musaoglu A, Cezayirli F. The role of PET-CT imaging and robot-assisted retroperitoneal lymph node sampling in clinical stage 2 seminoma. 25th World Congress On Videourology and Advances in Clinical Urology,
  19-22. 06. 2014, Sofia, Bulgaria.
 • Esen T, Acar O, Musaoglu A, Cezayirli F. Robot-assisted laparoscopic excision of multifocal retroperitoneal metastatic lympnh nodes in a patient with testicular mature teratoma. 25th World Congress On Videourology and Advances in Clinical Urology, 19-22.06.2014, Sofia, Bulgaria.
 • Selek U. Radiation strategies for HGG and side effects – intensity modulated RT, pseudoprogression and treatment of radiation necrosis. ASNO 11th Meeting of Asian Society for Neuro- Oncology, 11-14 September 2014, Istanbul.
 • Esen T.  Retroperitoneal tutulumlu seminomda cerrahi’nin yeri var mi? 10. GATA Haydarpasa Üroloji Günü, 06.06.2014, İstanbul.
 • Citak Er F, Vural M, Acar O, Esen T, Onay A, Ozturk Isik E. Final Gleason Score Prediction Using Discriminant Analysis and Support Vector Machine Based on Preoperative Multiparametric MR Imaging of Prostate Cancer at 3T. International Society of Magnetic Resonance Imaging in Medicine (ISMRM), Annual Meeting, 10-16 May 2014, Milan, Italy.
 • Esen T. Partial Nephrectomy in the Management of Small Renal Masses, AUA-Eurasian Urology Platform Joint Meeting, Oncology Session; American Urological Association (AUA) Annual Meeting, 16-21 May 2014, Orlando, US.
 • Çıtak Er F, Vural M, Acar Ö, Esen T, Onay A, Öztürk Işık E. Prostat Kanserinde Gleason Skorunun Multiparametrik 3T MR Görüntüleme ile Ayırma Analizi ve Destek Vektör Makineleri Kullanılarak Öngörülmesi. Türk Manyetik Rezonans Derneği Yıllık Toplantısı, 22-24 Mayıs 2014, Ankara.
 • Esen T. Böbrek Kanserinde İzlemin Yeri Var Mı? Prostat ve Böbrek Kanseri Tedavisinde Kişiselleştirilmiş Yaklaşımlar Toplantısı, 27.05.2014, Liv Hastanesi, İstanbul.
 • Selek U. Stereotaktik beden radyoterapisi (SBRT): Kime? Ne zaman? VI. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 8-11 Mayıs 2014, Antalya.
 • Selek U. İkinci seri ışınlanma: Radyobiyolojik ve teknolojik temeli. 11. Ulusal Radyasyon Onkoljisi Kongresi, 23-27 Nisan 2014, Antalya.
 • Esen T. Poster session on surgical and minimally invasive treatment in benign prostatic enlargement. European Association of Urology (EAU) Annual Congress, 12.04.2014, Stockholm, Sweden.
 • Ozer AF. Philosophy of dynamic stabilization. The third ACMISST – 7th ISMISS Türkiye, 5-9 November 2014, Antalya.
 • Ozer AF. Thoracoscopic Management of Spinal Metastases. The third ACMISST – 7th ISMISS Türkiye, 5-9 November 2014, Antalya.
 • Ozer AF. Combined approach in cervical myelopathy.8th Asia Pacific Cervical Spine Meeting, 13-15 November 2014, Istanbul.
 • Özer AF. Psödoartrozda revizyon. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Dr. Mehmet Zileli İleri Spinal Cerrahi Kursu “14. Kurs”. 5-7 Aralık 2014, İzmir.
 • Özer AF.Kaynamama ve komşu seviye hastalığında revizyon stratejisi. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Dr. Mehmet Zileli İleri Spinal Cerrahi Kursu “14. Kurs”. 5-7 Aralık 2014, İzmir.
 • Özer AF. Lomber Dinamik enstrümantasyon. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi.17 Aralık 2014.
 • Mandel NM. Yumuşak doku sarkomlarında kemoterapi.  Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, İstanbul, 29 Mart 2014, İstanbul.
 • Mandel NM. Hormonoterapi ve Kemoterapide Güncel Gelişmeler.  Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği,  21 Şubat 2014, Trabzon.
 • Ozer AF. Preserving the ligamentum flavum in lumbar microdiscectomy. International 32nd Course for Percutaneous Endoscopic Spinal Surgery and minimal Invasive complementary Techniques, Klinik Hirslanden,  30 – 31 Jan 2014, Zurich, Switzerland.
 • Ozer AF. Cervical disc disease: Surgical technique, pearls and complications’ International Basic Neurosurgery Course ( IBNC), 14-18 March 2014, Antalya.
 • Ozer AF. Surgical anatomy, positions and surgical approaches anterior and posterior thoracic region. International Basic Neurosurgery Course ( IBNC), 14-18 March 2014, Antalya.
 • Ozer AF. Thoracic Disc Disease. International Basic Neurosurgery Course ( IBNC) 14-18 March 2014, Antalya.Ozer AF. History of Spine Surgery. . International Basic Neurosurgery Course (IBNC),  14-18 March 2014, Antalya.
 • Özer AF. Oturum Baskani. TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Ögretim ve Egitim Grubu, Lomber minimal invaziv cerrahi kursu, 7 Şubat 2014, İstanbul.
 • Özer AF. Rediskektomi ve Dinamik Enstrümantasyon.Türk Nörosirürji Dernegi 28. Bilimsel Kongresi,4-8 Nisan, 2014, Antalya.
 • Solmaz B, Özdemir NG, Bitirak G, Saygi T. Sasani M, Özer AF. Pott apsesinin cerrahi tedavisinde posterior yaklasim. Türk Nörosirürji Dernegi 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, ,4-8 Nisan 2014.
 • Aydin M, Falsafi M, Aydin AL, Sasani M, Öktenoglu T, Suzer T, Özer AF. Kambin üçgenindeki varyasyonlarin cerrahi anatomi açisindan degerlendirilmesi. Türk Nörosirürji Dernegi 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, 4-8 Nisan 2014.
 • Ozer AF. Cervical trauma, surgical management.Euroneuro, Istanbul, 2014.
 • Özer AF. Lomber Nöral Foramen Endoskopik Anatomisi. Türk Nörosürurji Dernegi  Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu ve ISMISS Turk Dejeneratif Lomber Omurga Hastalıklarında Minimal invaziv Yaklaşımlar toplantısı, İstanbul, 19 Nisan 2014.
 • Özer AF. Türk Nörosürurji Dernegi  Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu ve ISMISS Türk Dejeneratif Lomber Omurga Hastalıklarında Minimal İnvaziv Yaklaşımlar Toplantısı. İstanbul, 19 Nisan 2014.
 • Mandel NM. Küçük boyutlu ve yüksek riskli veya nadir görülen bazı tümörlerde tanı ve tedavi yaklaşımları, önemli takip kriterleri. IMAG Olgu Toplantısı, Istanbul, 25 Aralik 2013.
 • Esen T. Endoürolojik girisimler sonrasi rezidüel fragmanlar: tanimlama ve takip nasil olmali? III. Istanbul Ürolitiyazis Günleri, Istanbul, 07 Aralık 2013.
 • Acar Ö, Vural M, Cezayirli F, Musaoğlu A, Esen T. Robot-yardımlı cerrahide öğrenme eğrisinin başında, iskemik ve non-iskemik teknik arasında cerrahi sonuçlar açısından farklılık var mı? Üroonkoloji Kongresi, Antalya, 6-10 Kasım 2013.
 • Esen T. Prostat kanseri önlenebilir mi?, Büyük Üroloji Buluşması, Antalya, 31 Ekim – 03 Kasım 2013.
 • Esen T, Acar O, Musaoglu A, Vural M. Do we need to clamp the renal hilum liberally during the initial phases of the learning curve for robot-assisted nephron sparing surgery? World Congress on Endourology and SWL, New Orleans, USA, 22-26 Ekim 2013.
 • Esen T. What’s new in prostate cancer diagnosis? Mediterranean GULF Urology Forum, 2013 Annual Meeting, Istanbul, 03-04 October 2013.
 • Cıtak Er F, Vural M, Acar O, Esen T, Onay A, Ozturk Isık E.  Preliminary results on estimation of final gleason score using discriminant analysis on preoperative clinical parameters and multiparametric mri findings in prostate cancer. International conference on applied informatics for health and life sciences, Istanbul, 9-11 September 2013.
 • Zafarparandeh I, Erbulut DU, Lazoglu I, Ozer AF. “Effect of asymmetry on finite element model of cervical spine”. Proceedings of the ASME 2013 Bioengineering Conference (SBC2013), Oregon, USA, 2013.
 • Erbulut DU, Zafarparandeh I, Lazoglu I, Ozer AF. “An accurate finite element model of C4-C5 cervical spine segment”, 19th Congress of the European Society of Biomechanics (ESB2013), Patras, Greece, 2013.
 • Zafarparandeh I, Erbulut DU, Lazoglu I, Ozer AF. “Influence of ligaments on rotation response of cervical spine: finite element study”.37th Annual Meeting of the American Society of Biomechanics (ASB2013), Omaha, Nebraska, USA, 2013.
 • Ozer AF. Endoscopic  treatment of thoracal disc herniation. ISMISS Japan,  Hokkaido, Japan, 20-21 June 2013.
 • Ozer AF. Üst servikal travmalarda cerrahi tedavi. Türk Nörosirürji Dernegi Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Yaz Okulu 2. Kurs, Manisa, 27 – 30 Haziran 2013.
 • Ozer AF. Lomber dejeneratif deformite tedavi. Türk Nörosirürji Dernegi Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Yaz Okulu 2. Kurs 27 – 30 Haziran 2013, Manisa .
 • Ozer AF. Posterior Dynamic Stabilization with hinged screw for Chronic Back Pain.15th World Congress of neurosurgery (WFNS),  Korea, Seoul, 8-13 September  2013.
 • Ozer AF. Sagittal Balans ve Dejeneratif Lomber Deformite Cerrahi Planlama ve Deneyim Türk Nörosirürji Dernegi Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Ögretim ve Egitim Grubu, Omurga Cerrahisinde Olgu Çözümlemeleri sempozyumu, Çesme, Izmir, 26-29 Eylül 2013.
 • Ozer AF.TNDer Genç Nörosirürjiyenler Temel arastirma Kursu.  Çesme, Izmir, 26-29 Eylül 2013.
 • Ozer AF. Dejeneratif Disk Hastaliklarinda Dinamik Sistemler.24 Ekim TND Konya Spinal Günleri, Konya, , 24 Ekim 2013.
 • Ozer AF. Posterior Dynamic Stabilization for Degenerative Disc Disease. 8th Blacksea Neurosurgical Congress. Tbilisi, Georgia, 8-10 November 2013.
 • Oktenoglu T, Ozer AF, Sasani M, Ataker Y, Gomleksiz C. Posterior Transpedicular Dynamic Stabilization versus Total Disc Replacement in the Treatment of Lumbar Painful Degenerative Disc Disease: A Comparison of Clinical Results. 8th Blacksea Neurosurgical Congress, Tbilisi, Georgia, 8-10 November 2013.
 • Oktenoglu T, Ozer AF, Sasani M, Canbulat N, Ercelen O. Posterior Dynamic Stabilization in the Treatment of Lumbar Degenerative Disc Disease: 2-Year Follow-Up. 8th Blacksea Neurosurgical Congress.Tbilisi, Georgia, 8-10 November 2013.
 • Ozer AF. Tibbi Etik, TND 15.YIL Istanbul Spinal grup toplantisi, 13 Kasim 2013,Istanbul.Özer AF. Komsu segment sorunlari nasil önlenir?, Dinamik sistemlerin önemiTürk Nörosirürji Dernegi Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu “Ileri Spinal Cerrahi Kursu” 13.Kurs, İzmir, 22 Kasim-24 Kasim 2013.
 • Özer AF. Baziler Invaginasyon, Cerrahi teknikler ve komplikasyonlari. Dinamik sistemlerin önemiTürk Nörosirürji Dernegi Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu “Ileri Spinal Cerrahi Kursu” 13.Kurs, İzmir, 22 Kasim-24 Kasim 2013.
 • Mandel NM. Ulusal Akciğer Kongresi, Kapadokya, 14-17 Mart 2013.
 • Mandel NM. TAKD İstanbul Olgu Tartışması Toplantıları, İstanbul, 12 Şubat 2013.
 • Mandel NM. Meme Kanserinde Yeni Yaklaşımlar Eğitim Toplantısı. İstanbul, 19-20 Ocak 2013.
 • Cavdar S, Kirazli O, Bay HH, Cakmak YO, Onat F. A Comparison of the ventricular enlargements and cortical thickness of normal and epileptic rats. European Joint Congress of Clinical Anatomy. Lisbon, 26-29 June 2013.
 • Mandel NM. Breast Cancer, Academia Oncologica,  Milano, 11-12 June 2013.
 • Atalar AC, Salduz A, Tunali O, Gulenc B, Uysal O, Demirhan M. Scapulothoracic arthrodesis for treatment of winging scapula caused by facioscapulohumeral dystrophy. 12th International Congress of Shoulder and Elbow Surgery, Nagoya Japan, 10-12 April 2013.
 • Atalar AC, Salduz A, Tunali O, Gulenc B, Daklilic HM, Demirhan M. Arthroscopic Treatment Results in Stiff Elbow. 12th International Congress of Shoulder and Elbow Surgery, Nagoya Japan, 10-12 April 2013.
 • Dokuzoguz B, Celikbas A, Gok SE, Baykam N, Eroglu M, Ergonul O. Impact of ribavirin and corticosteroids in Crimean Congo haemorrhagic fever virus infection adjusted byseverity scoring index, ECCMID, Berlin, 26-30 April 2013.
 • Esen T. BPH’ya bağlı alt üriner system semptomları: Medikal tedavide yenilikler. Özel Sektör Üroloji Hekimleri Derneği, İstanbul Toplantısı, 2013.
 • Esen T. Medical Expulsive Theraphy: To whom, when and how?, EULIS (European Association of Urology Section on Urolithiasis) oturumu, 10. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Antalya, 10-14 Nisan 2013.
 • Acar O, Vural M, Akpek S, Cezayirli F, Esen T. Quantification of multiparametric prostate MR data to predict adverse pathologic features: preliminary findings, 2013.
 • Esen T. Accepted for poster presentation at the Global Congress n Prostate Cancer, Marseille France 12-14 June 2013.
 • Oray M, Onal S, Tugal-Tutkun I. An overlooked feature in Behçet uveitis: Focal retinal nerve fiber layer defects in the absence of glaucoma. The 19th Congress of the European Society of Ophthalmology, Copenhagen, Denmark, 8-11 June 2013.
 • Bagci-Onder T. “Beyin tümörlerinde kök hücre bazlı yeni tedavisel yaklaşımlar”. X. IÜGEN Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kış Okulu, İstanbul, Mart 2013.
 • Bagci-Onder T. “Neural stem cells as therapeutic delivery vehicles for malignant brain tumors”. Tufts University School of Medicine Seminars, Boston MA, January 2013.
 • Ozer AF. Thoracoscopic approaches for treating various spine diseases. ISMISS Meeting, Zurich, 24-25 January 2013.
 • Ozer AF. Minimally Invasive Surgery. ISMISS Meeting, Zurich, 24-25 January 2013.
 • Ozer AF, Aydin AL, Gomleksiz C, Cosar M, Oktenoglu T, Sasani M. Long-term Follow-up After Open-window Corpectomy in Patients With Advanced Cervical Spondylosis and/or Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament. Global Spine Congress, Hong Kong, 4-6 April 2013.
 • Ozer AF. Lumbar fusion or mobility preservation. 2nd Middle east Spine Meeting, Istanbul, 16-19 May 2013.
 • Ozer AF. Current concepts in motion preservation. 2nd Middle east Spine Meeting, Istanbul, 16-19 May 2013.
 • Özer AF. Kranioservikal bileşkeye cerrahi yaklaşım. Gaziantep Nöroşirürji günleri, Gaziantep, 15 Mart 2013.
 • Özer AF. Lomber Dinamik Enstrümantasyon. Gaziantep Nöroşirürji günleri, Gaziantep, 15 Mart 2013.
 • Özer AF. Spondilolizis ve istmik spondilolistezise yaklaşım, tümüne cerrahi. İstanbul Spinal Toplantıları, İstanbul, 13 Mart 2013.
 • Özer AF. Yüksek gradeli spondilolistezisler (Displastik tip).TND 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, 12-16 Nisan 2013.
 • Özer AF. Hatalarımızla omurga cerrahisi. TND 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, 12-16 Nisan 2013.
 • Özer AF. Mikrodiskektomi teknik. TND Spinal ve periferik sinir cerrahisi eğitm ve öğretim grubu, Lomber disk hernisi paneli, Bursa, 25 May 2013.
 • Mendoza TR, Wang XS, Rhines LD, Selek U, Sharp HJ, Cleeland CS, Chang EL. The relationships of reduction in pain with other symptoms for cancer patients treated with stereotactic body radiation therapy. ASCO’s 2013 Annual Meeting, McCormick Place, Illinois. J Clin Oncol, Chicago, 2013.
 • Tabak L. Restriktif Akciğer Hastalıklarında Spirometrik Veriler ve hasta Örnekleri. Türk Toraks derneği 16. Yıllık Kongresi Solunum Fonksiyon testleri Kursu, Antalya, 3 Nisan 2013.
 • Tabak L. Özel Durumlarda VTE Tedavisi (Gebelikle ve herediter Faktör Taşıyıcılığı). Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi Solunum Fonksiyon testleri kursu, Antalya, 3 Nisan 2013.
 • Tabak L. Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde ALK ve Multidisipliner Yaklaşım. Ulusal Akciğer Kanseri Konseri, , Kapadokya, 16 Mart 2013.
 • Tabak L. Pulmoner Hipertansiyonda Tedavi Hedefleri ve Tedavi.Türk Toraks Derneği Pulmoner Hipertansiyon Kursu, Ankara, 26 Ocak 2013.
 • Tabak L. Olgularla Göğüs Hastalıkları Konsültasyonu.Türk Toraks derneği 10. Göğüs Hastalıkları Mesleki Gelişim Kursu, Antalya, 11 Ocak 2013.
 • Gurcan O, Bernon C, Turker KS, Mano JP, Glize P and Dikenelli O. Simulating Human Single Motor Units using Self-Organizing Agents. IEEE Sixth International Conference on Self-Adaptive and Self-Organizing Systems, 2013.
 • Sebik O, Karacan I, Cidem M, Turker KS. A method for illustration vibration induced synchronization using surface EMG. 24th National Biophysics Congress Abstracts; 2013. pp:98.
 • Cavdar S, Hacıoglu H. Identification of the cortical, subcortical and mesencephalic afferent projections of the thalamic mediodorsal nucleus in rat. 4. ISCAA International symposium of clinical and applied anatomy 14. International anatomy congress, Ankara, June 28- Aug 01 2012.
 • Erbulut DU, Kiapour A, Oktenoglu T, Ozer AF, Goel V. “Kinematical and load sharing effect of a novel posterior dynamic stabilization system implanated in lumbar spine”. Presented at American Society of Biomechanics, Gainesville, Augus USA, 2012.
 • Bilsel K, Atalar AC, Erdil M, Sen C, Demirhan M. Coronal plane partial articular fractures of distal humerus: Long term functional results of internal fixation. Congress of the European Society for Surgery of the Shoulder and the Elbow, Dubrovnik Crotia, 19-22 September 2012.
 • Atalar AC, Salduz A, Kapicioglu M, Demirhan M. Outcome of surgical treatment of complex elbow dislocations. Congress of the European Society for Surgery of the Shoulder and the Elbow, Dubrovnik Crotia, 19-22 September 2012.
 • Demirhan M. Shoulder stiffness after Proximal Humerus Fracture Strategy. Congress of the European Society for Surgery of the Shoulder and the Elbow, Dubrovnik Crotia, 19-22 September 2012.
 • Demirhan M. “Current concept: arthroscopic Transosseous Equivalent Suture Bridge Rotator Cuff Repair.” 6th International Poznań Course in Shoulder, Elbow and Wrist Surgery, Poznan Poland, 29-30 March 2012.
 • Demirhan M. “Humerus Distal Uç Kırıkları: Karşılaşılan Güçlükler.” 7. Omur ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, İstanbul, 22-24 Mart 2012.
 • Canbulat NSeyahi A, Atalar AC, Koyuncu O, Berker E, Demirhan M. “Gövde stabilizasyon egzersizlerinin subakromiyal sıkışma sendromlu hastaların rehabilitasyonundaki etkisi.” 7. Omur ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, İstanbul, 22-24 Mart 2012.
 • Kapıcıoğlu M, Erşen A, Atalar AC, Durmaz H, Demirhan M. “Klavikula kırıklarında kilitli plak uygulama sonuçları.” 7. Omur ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, İstanbul, 22-24 Mart 2012.
 • Ergonul O. Crimean-Congo Hemorrhagic Fever, University of Texas Medical Branch, Galveston, 21 March 2012.
 • Ergonul O. Crimean-Congo Hemorrhagic Fever, 22nd European Congress on Clinical Microbiology and Infectious Diseases, London England, March 31- April 3 2012.
 • Bilsel K, Atalar AC, Erdil M, Kapıcıoğlu M, Ceylan HH, Şen C, Demirhan M. “Erişkin kapitellum kırıklarında uygulanan cerrahi tedavinin fonksiyonel sonuçları.” 7. Omur ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, İstanbul, 22-24 Mart 2012.
 • Atalar AC, Çil H, Türkel N, Çetik G, Eren S, Canbulat N, Demirhan M. “Glenoid kemik defektli hastalarda modifiye Latarjet prosedürü.” 7. Omur ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, İstanbul, 22-24 Mart 2012.
 • Çil H, Atalar AC, Çelik D, Türkel N, Çetik G, Demirhan M. “Rotator manşet masif yırtığı artropatisinde reverse (ters) protez cerrahisi orta dönem sonuçları.” 7. Omur ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, İstanbul, 22-24 Mart 2012.
 • Koyuncu Ö, Canbulat NSeyahi A, Uzun A, Güzelocak E, Demirhan M. “Artroskopik rotator manşet tamiri yapılan hastalarda ameliyat öncesi hasta eğitiminin ameliyat sonrası erken dönemde ağrı seviyesine etkisi.” 7. Omur ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, İstanbul, 22-24 Mart 2012.
 • Seyahi A, Atalar AC, Canbulat N, Koyuncu Ö, Uçak A, Demirhan M. “Artroskopik çift sıra rotator manşet tamiri sonrası tendon boyutları ile fonksiyonel sonuçlar arasındaki ilişki.” 7. Omur ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, İstanbul, 22-24 Mart 2012.
 • Arslan Y, Çakır S, Güneş ED, Örmeci L, Ayaş R, Tüzüner B, Aksu B, Ergönül Ö. Acinetobacter baumannii infeksiyonlarında bulaşmasında komşuluk etkisi. Sağlık Bakımıyla İlişkili İnfeksiyonlar Simpozyumu, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), İstanbul, 9-11 Mart 2012.
 • Dönmez E, Kafadar T, Ergönül Ö. El hijyeni uyumunun ekip çalışanları tarafından gözlenmesi. Sağlık Bakımıyla İlişkili İnfeksiyonlar Simpozyumu, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), İstanbul, 9-11 Mart 2012.
 • Baskurt OK, Meiselman HJ. Red blood cell aggregation, endothelial function and thrombotic risk. In: Clinical Relevance of Hemorheology in Hyperviscosity Symposium. 14th International Congress of Biorheology and 7th International Conference on Clinical Hemorheology, Istanbul, Türkiye, 4-7 July 2012 (Biorheology 49: 122, 2012).
 • Baskurt OK, Meiselman HJ. A novel method to measure erythrocyte aggregation in small diameter disposable tubes. In: Advanced Methods and Techniques in Hemorheology Symposium. 14th International Congress of Biorheology and 7th International Conference on Clinical Hemorheology, Istanbul, Türkiye, 4-7 July 2012 (Biorheology 49: 134, 2012).
 • Baskurt OK, Meiselman HJ. Red blood cell mechanical stability test. In: Laser Diffraction Analysis of Red Blood Cell Deformability Symposium. 14th International Congress of Biorheology and 7th International Conference on Clinical Hemorheology, Istanbul, Türkiye, 4-7 July 2012 (Biorheology 49: 166, 2012).
 • Bas C, Meram E, Yilmaz B, Meiselman HJ, Baskurt OK. Shear stress-induced improvement in red blood cell deformability. 14th International Congress of Biorheology and 7th International Conference on Clinical Hemorheology, Istanbul, Türkiye, 4-7 July 2012 (Biorheology 49: 199, 2012).
 • Sonmez Y, Ince HY, Meiselman HJ, Baskurt OK. The effect of alcohols on red blood cell mechanical properties depends on their molecular size. 14th International Congress of Biorheology and 7th International Conference on Clinical Hemorheology, Istanbul, Türkiye, 4-7 July 2012 (Biorheology 49: 199-200, 2012).
 • Can F, Ruacan Ş. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Çekirdek Eğitim Programı. UTEAK (Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu) “Tıp Eğitiminde Örnek Uygulamalar” Sempozyumu, İzmir,18-19 Ekim 2012.
 • Baskurt OK. Red blood cell mechanical stability. International Symposium on Biomedical Engineering and Technology, World Congress of Engineering and Technology, Beijing, China, 26-28 October 2012.
 • Cavdar S, Hacioglu H, Yildiz SD, Onat F. Developmental changes in the number of GABAergic neurons of the thalamic reticular nucleus in absence epilepsy rats. 10th European Congress on Epileptology, London, 30 sept-4 Nov 2012.
 • Canaz H, Tatarlı N, Tokmak M, Ceylan D, Şeker A, Kılıç T, Konya D, Bayri Y, Keleş E, Hacıoğlu H, Kirazlı Ö, Çavdar S. Superior ve inferior sagittal sinüsler arası bağlantılar: scanning elektron-mikroskop çalışması. Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012.
 • Can F, Azap OK, Dolapci I, Yesilkaya A , Arslan H, Ergonul O. Host Risk Factors and Efflux Pump Gene Expressions Among E.coli Strains Isolated From Community Acquired Urinary Tract Infections. 52th ICAAC, San Francisco, 2012.
 • Ergonul O. Emerging Viral Vector Borne Zoonotic Disease. 21st Century Drug Design and Precision Medicine, October 31, Koç University and University of Pittsburgh, Istanbul, 2012.
 • Ergonul O. Crimean-Congo Hemorrhagic Fever. Endemic and Emerging Infectious Diseases of Priority in the Middle East and North Africa Research Opportunities and Biosafety in a Changing Environment. National Institute of Allergy and Infectious Diseases of the National Institutes of Health (NIH/NIAID), United States Department of Health and Human Services in partnership with the U.S. Department of State, Bioengagement Program (DOS/BEP), Defence Science and Technology Laboratory (Dstl), Porton Down/UK, and Koç University, Istanbul, June 18 – 21, 2012.
 • Ergonul O. Emerging Infections. National Arab American Medical Association (NAAMA), 26th International Medical Convention, Istanbul, 7-12 July 2012..
 • Ergönül Ö. Antibiyotik kullanımında bilgisayarların rolü. 2. Ulusal Sağlık Bakımıyla İlişkili İnfeksiyonlar Simpozyumu (USBİS), İstanbul, 9-11 Mart 2012.
 • Esen T. No-Ischemia Nephron-Sparing Surgery, Presenter. First Annual Emirates Urological Society Conference, Dubai United Arab Emirates, 01-03 November 2012.
 • Esen T. Abstract session in laparoscopic surgery, Moderator. First Annual Emirates Urological Society Conference, Dubai United Arab Emirates, 01-03 November 2012.
 • Esen T. 2012’de PSA: Tarama, Tanı ve İzlem, Konuşmacı. Disiplinler Arası Üroonkoloji Toplantısı, Antalya Türkiye, 23-25 Kasım 2012.
 • Esen T, Acar O, Vural M, Musaoğlu A, Cezayirli F, Akpek S. Multiparametrik Manyetik Rezonans Bulguları Transrektal Prostat Biyopsisi Sonuçlarını Etkilemekte Ne Kadar Başarılı? Poster Sunum. Disiplinler Arası Üroonkoloji Toplantısı, Antalya Türkiye, 23-25 Kasım 2012.
 • Esen T, Acar Ö, Musaoğlu A. Kemoterapiden sonra kaybolmayan retroperitoneal germ hücreli tümör metastazının robot-yardımlı laparoskopik rezeksiyonu. Video sunumu. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya Türkiye, 03-07 Ekim 2012.
 • Acar Ö, Musaoğlu A, Vural M, Akpek S, Esen T. Açık ya da Robot-yardımlı nefron koruyucu cerrahi ile tedavi edilen lokalize böbrek tümörlerinin morfometrik özellikleri: Skorlama sistemlerinin karar verme sürecine etkisi. Sözlü sunum. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya Türkiye, 03-07 Ekim 2012.
 • Acar Ö, Vural M, Musaoğlu A, Cezayirli F, Akpek S, Esen T. Prostatın multiparametrik manyetik rezonans görüntülemesinin prostat kanseri tanısına katkısı olabilir mi? Poster sunumu. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya Türkiye, 03-07 Ekim 2012.
 • Esen T. Prostat kanseri bildiri oturumu, Moderatör. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya Türkiye, 03-07 Ekim 2012.
 • Esen T. Urology International, Abstract Session in Prostate Cancer, Moderator. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Urologie (Alman Üroloji Derneği Kongresi), Leipzig Germany, 26-29 September 2012.
 • Esen T. Preoperative decision making for nephron-sparing surgery: Robotic vs. Open Surgery, Presenter. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Urologie (Alman Üroloji Derneği Kongresi), Leipzig Germany, 26-29 September 2012.
 • Esen T, Acar O, Musaoglu A, Vural M. Morphometric profile of the localized renal tumors managed either by open or robot-assisted nephron-sparing surgery: the impact of scoring systems on the decision making process. Poster presentation.European Association of Urology, Robotic Urology Section Congress, London UK, 26-28 September 2012.
 • Esen T. Case-discussion in Endourology, Moderator. Pfizer Urology Meeting-Uromasters, Singapour, 14-15 September 2012.
 • Esen T. Lasers in Benign Prostatic Hyperplasia, Presenter. Pfizer Urology Meeting-Uromasters, Singapour, 14-15 September 2012.
 • Esen T, Gurkan L. Robot-Assisted Retroperitoneal Lymphadenectomy for Residual Masses Persisting After Chemotherapy for Testicular Cancer: Video Presentation. Video presentation. World Congress of Endourology and SWL, Istanbul Türkiye, 04-08 September 2012.
 • Esen T, Tefekli A, Acar O, Rozanes I, Cezayirli F, Musaoglu A. Endophytic Renal Mass Treated With Intraoperative Ultrasonography Guided, Robot-Assisted, Nephron-Sparing Surgery. Video presentation. World Congress of Endourology and SWL, Istanbul Türkiye, 04-08 September 2012.
 • Esen T. Advanced Robotic Urology Course: Robotic Partial Nephrectomy, Moderator. World Congress of Endourology and SWL, Istanbul Türkiye, 04-08 September 2012.
 • Esen T. Live surgery: 3D Robotics and Laparoscopy, Panelist. World Congress of Endourology and SWL, Istanbul Türkiye, 04-08 September 2012.
 • Esen T. Educational course on SWL: Side Effects, complications and follow-up, Presenter. World Congress of Endourology and SWL, Istanbul Türkiye, 04-08 September 2012.
 • Esen T. Facharztausbildung im internationalen Vergleich: müssen die Deutschen besser werden?, Presenter. Jahrestagung der leitenden urologischen Krankenhausärzte (Alman Üroloji Derneği, Üroloji Şefleri Alt Grubu Toplantısı), Karlsruhe Germany, 06-09 June 2012.
 • Esen T. Lokalize Prostat Kanserinde Tedavi, Moderatör ve Radikal Prostatektomi başlıklı sunuda konuşmacı. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 02-06 Mayıs 2012.
 • Esen T. Prostat Kanseri Tanısı ve Tedavisi, Bildiri oturumunda moderatör. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 02-06 Mayıs 2012.
 • Esen T. Parsiyel Nefrektomide Nelere Dikkat Edilmeli, İnteraktif oturumda moderatör. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 02-06 Mayıs 2012.
 • Esen T. Prostat Kanseri Oturumu, Oturum başkanı. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 02-06 Mayıs 2012.
 • Esen T. Nightmare session: Presentations of clinical problems that have preplexed residents, Panelist. European Association of Urology, Annual Congress, Paris France, 24-28 February 2012.
 • Esen T. Panel discussion: Residents duty hour regulations. The optimal working hours for a resident: Personal choice?, Panelist. European Association of Urology, Annual Congress, Paris France, 24-28 February 2012.
 • Esen T. Residents Day – organised by the Young Urologists Office in collaboration with the European Society of Residents in Urology (ESRU), Moderator. European Association of Urology, Annual Congress, Paris France, 24-28 February 2012.
 • Esen T, Tefekli A, Acar O, Cezayirli F, Musaoglu A, Vural M. Robot-assisted nephron-sparing tumor surgery without renal hilar occlusion: Safe and feasible even during the initial phase of the learning curve. Poster presentation. World Congress of Endourology and SWL, Istanbul Türkiye, 04-08 September 2012.
 • Keles E, Solaroglu I. Current Concepts in Metabolic and Functional Imaging of Hemispheric Low Grade Gliomas in Adults, 9th Asian Congress of Neurological Surgeons, Istanbul Türkiye, 2-5 September 2012.
 • Kirazlı Ö, Tatarlı N, Ceylan D, Hacıoğlu H, Şeker A, Gülbar S, Keleş E, Çavdar S. Sağ kolda brachial pleksus fasikulus varyasyonu ve sol kolda muskulokutanöz sinir ile median sinir bağlantısı: özgün vaka. Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012.
 • Canaz H, Tatarlı N, Tokmak M, Ceylan D, Şeker A, Kılıç T, Konya D, Bayri Y, Keleş E, Hacıoğlu H, Kirazlı Ö, Çavdar S. Superior ve inferior sagittal sinüsler arası bağlantılar: scanning elektron-mikroskop çalışması. Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012.
 • Lack NA, Tavassoli P, Axerio P, Hessein M, LeBlanc E, Guns E, Cherkasov A, Rennie P. Yeni anti-androjenlerin Androjen reseptörünün BF3 bölgesini hedef almasini belirlenmesi. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, 3-7 Ekim, 2012.
 • Lack NA. Visualizing prostate cancer androgen receptor signalling in vivo. Fundamentals of Fluorescence Microscopy: Microscope parts, lamps and alignment Koc University, 11-17 August 2012.
 • Oray M, Onal S, Ashour A, Koc A, Ogut MS. Diverse clinical presentations of ocular cat scratch disease in a tertiary eye care center in Türkiye. The 3rd World Congress on Controversies in Ophthalmology (COPHy), Istanbul, 22-25 March 2012.
 • Oray M, Onal S, Guler A, Kazokoglu H, Yavuz S. Characteristics of pediatric uveitis patients in a tertiary eye care center in Türkiye. The 3rd World Congress on Controversies in Ophthalmology (COPHy), Istanbul, 22-25 March 2012.
 • Bagcı-Önder T. “Beyin tümörü tedavisinde yeni bir yaklaşım: Nöral kök hücrelerinin terapötik taşıyıcı olarak kullanılması”, Başkent Üniversitesi Kök Hücre Sempozyumu, Ankara, 2012.
 • Onder TT. Molecular Mechanisms of Somatic Cell Reprogramming. First International Congress of the Molecular Biology Association of Türkiye. Istanbul, 23-24 November 2012.
 • Onder TT. Somatic Cell Reprogramming and Generation of Patient-Specific Stem Cells. 21st Century Drug Design and Precision Medicine Symposium. Istanbul, 31 October 2012.
 • Onder TT. Stem Cells in Cardiac Repair. Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği Toplantısı. Istanbul, 31 August 2012.
 • Onder TT. Histone methyltransferase Dot1L is a barrier to somatic cell reprogramming. International Society for Stem Cell Research (ISSCR) Annual Meeting. Yokohama Japan, 12 June 2012.
 • Onder TT. Induced Pluripotent Stem Cells. 1st International Students’ Stem Cell Congress of Türkiye, Istanbul, 13 May 2012.
 • Özer AF. Lomber Dejeneratif Listezis Tedavisinde Tuzaklar ve Çözümleri. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. Dr. Mehmet Zileli İleri Spinal Cerrahi Kursu “12. Kurs”. İzmir, 30 Kasım-02 Aralık 2012.
 • Özer AF. Lomber dejeneratif disk hastalığı tedavisinde sık görülen komplikasyonlar. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. Dr. Mehmet Zileli İleri Spinal Cerrahi Kursu “12. Kurs”, İzmir, 30 Kasım-02 Aralık 2012.
 • Özer AF. Torakal Metastatik Omurga Tümöründe Cerrahi Teknik. Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkolojik ve Nörovasküler cerrahi grubu sempozyumu, İstanbul, 7-8 Aralık 2012.
 • Özer AF. Üst servikal travma cerrahisinde anterior yaklaşım. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu “Servikal Travmalar Paneli” İstanbul, 22 Aralık 2012.
 • Ozer AF. Surgical Management of Spondilolysthesis. 9th Asian Congress of Neurological Surgeons. Istanbul Türkiye, 2-5 September 2012.
 • Ozer AF, Sabbagh A . Spine. 9th Asian Congress of Neurological Surgeons. Istanbul Türkiye, 2-5 September 2012.
 • Kaner T, Akdeniz T, Tutkan I, Onoz M, Senol M, Ozer AF. A unilateral surgical approach for lumbar disc herniation with contralateral symptoms. 9th Asian Congress of Neurological Surgeons. Istanbul Türkiye, 2-5 September 2012.
 • Ozer AF. Preserving the ligamentum flavum in microlumbar discectomy.9th Asian Congress of Neurological Surgeons Premeeting course (Minimally invasive approaches to the lumbar spine). Istanbul Türkiye, 2 September 2012.
 • Ozer AF. Lomber omurgada artroplasti ve dinamik enstrumantasyon. Yaz okulu I. Kurs-Konya, 29-30 Haziran 2012.
 • Ozer AF. Spinal implant ve hareket koruma biyomekaniği. Yaz okulu I. Kurs-Konya, 29-30 Haziran 2012.
 • Ozer AF. : Komşu segment dejenerasyonunu engellemek mümkün mü? Türk Nöroşirürji Derneği. Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Gurubu. Füzyon sonrası sorunlar paneli. Mersin, 19 Mayıs 2012.
 • Özer AF. Lomber Dinamik Enstrümantasyon. Türk Omurga Derneği “DENEYİM ve KANIT” Toplantıları, İstanbul, 17 Kasım 2012.
 • Özer AF. (Moderatör) : Torakal Cerrahi. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. Minimal İnvaziv Omurga Cerrahisi “Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu” Çeşme İzmir, 11-14 Ekim 2012.
 • Özer AF. Non füzyon tekniği. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. Minimal İnvaziv Omurga Cerrahisi “Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu” Çeşme İzmir, 11-14 Ekim 2012.
 • Öktenoğlu T, Sasani M, Kaner T, Aydın AL, Özek E, Özer AF. Lomber dejeneratif disk hastalığı tedavisinde posterior transpediküler dinamik stabilizasyon ile disk protezinin klinik sonuçlarının karşılaştırılması. Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya Türkiye, 20-24 Nisan 2012.
 • Sasani M, Öktenoğlu T, Aydın AL,Gömleksiz C, Özek E, Kaner T, Özer AF. Torasik Disk Herniasyonunda Torakoskopik Cerrahi.Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya Türkiye, 20-24 Nisan 2012.
 • Aydın AL, Emel E, Sasani M, Öktenoğlu T, Özek E , Gömleksiz C, Kaner T, Özer AF. Omurgaya Komşuluk Yoluyla Metastaz Yapan Akciğer Kanserlerinde Cerrahi Tedavi/Poster. Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya Türkiye, 20-24 Nisan 2012.
 • Kaner T, Öktenoğlu T, Sasani M, Carıllı Ş, Aydın AL, Gömleksiz C, Özer AF. L5 vertebrasının tümöral ve travmatik lezyonlarının cerrahi tedavisinde L5 vertebrektomi/Poster. Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya Türkiye, 20-24 Nisan 2012.
 • Özer AF. Omurga Cerrahisinin Evrimi. Hami Dilek Konferansı- Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya Türkiye, 20-24 Nisan 2012.
 • Özer AF. Torakoskopik Metastaz Cerrahisi. TND İstanbul Toplantıları, İstanbul Türkiye, 29 Mart 2012.
 • Özer AF. Spinal cerrahide yapılan hatalar ve yönetimi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Toplantısı, İstanbul Türkiye, 23 Mart 2012.
 • Özer AF. Spinal cerrahide araştırma ve yeni eğilimler. 3. Uludağ Nöroşirürji Kış Sempozyumu. Bursa Türkiye, 01-04 Mart 2012.
 • Özer AF. Lomber endoskopik transforaminal yaklaşım. 3. Uludağ Nöroşirürji Kış Sempozyumu. Bursa Türkiye, 01-04 Mart 2012.
 • Selek U, Bolukbasi Y, Saglam Y, Alpan V, Kirsner S, Ballo M. Volumetric Arc Therapy Seems More Promising to Spare Organ at Risk in Adjuvant Postoperative Radiation Therapy for Pancreas Adenocarcinoma in Comparison to Step and Shoot Intensity Modulated Radiation Therapy. T. International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics vol. 84 issue 3. p. S787-S788. 1 November 2012.
 • Bolukbasi Y, Selek U, Saglam Y, Kataria A, Unal Z, Alpan V, Kirsner S, Ballo M. Breath hold irradiation technique for left sided breast cancer significantly reduces cardiac radiation exposure. Radiotherapy and Oncology, 103: s586, 2012.
 • Saglam Y, Selek U, Bolukbasi Y, Alpan V, Kirsner S, Ballo M. Hyrid arc combines the benefıts of IMRT and VMAT in lung cancer without limitations of low dose bath. Radiotherapy and Oncology, 103: s368, 2012.
 • Tabak L. KTEPH nedenleri ve tedavisi. Türk Toraks Derneği Pulmoner Hipertansiyon Kursu, İstanbul, 24 Kasım 2012.
 • Tabak L. Diffüz Parenkim Akciğer Hastalıklarında Tanı Yöntemlerinin Yeri.Toraks Derneği 15. Yıllık Kongre,11-15 Nisan 2012.
 • Turker KS, Sebik O. Reflexes as tools to study functional synaptic connections of human motoneurons. International Centre of Biocybernetics, Polish Academy of Sciences, 117th ICB Seminar Invited lecture, Warsaw Poland, 2012.
 • Turker KS. New developments on the methods to investigate human spinal circuits in vivo. 34. DEMOVE Symposium: Translational Engineering in Neurorehabilitation 2012 invited lecture, Gottingen Germany, 2012.
 • Turker KS . Development of new methods to estimate networks in the human nervous system. 19th Istanbul Statistical Physics Days Invited lecture \i National, Istanbul Türkiye, 2012.
 • Turker KS. Reflex responses of human masseter motor units to mechanical stimulation of the teeth. XIXth Congress of the International Electrophysiology and Kinesiology (ISEK) invited talk, Brisbane Australia, 2012.
 • Turker KS. Frequency analysis of the reflex responses of human masseter motor units. International Motoneurone Meeting invited talk, Sydney Australia, 2012.
 • Turker KS. Principles and applications of EMG. Symposium of Neuromuscular Disease invited lecture, Split Croatia, 2012.
 • Turker KS . Control of chewing in human subjects. 38th Turkish Physiological Sciences Meeting invited lecture, \i National, Trabzon Türkiye, 2012.
 • Turker KS . Human Reflexes. New Zealand College of Chiropractic, Auckland New Zealand, August 2012.
 • Gürcan O, Bernon C, Turker KS, Mano, J-P, Glize P and Dikenli O. Simulating Human Single Motor Units using Self-Organizing Agents. Proceedings of the Sixth IEEE International Conference on Self-Adaptive and Self-Organizing Systems (SASO’2012), pages 11-20, Lyon France, 10-14 September 2012.
 • Urman B, Yakin K, Oktem O, Alper E, Taskiran C, Aksoy S. ‘’The reduction in anti-Mullerian hormone levels after endometrioma surgery is immediate and sustained over time’’. ESHRE, 28th Annual Meeting, Hum Reprod 27, Supplement 2, Page 205. Istanbul Türkiye, 2012.
 • Oktem O, Mercan M, Alper E, Salar Z, Balaban B. “Uncomplicated singleton pregnancies conceived spontaneously and through assisted reproduction technologies (ART) have comparable first trimester screening profiles for Down syndrome”.. ESHRE, 28th Annual Meeting, Hum Reprod 27, Supplement 2, Page 72-74. Istanbul Türkiye, 2012.
 • Bal MD, Yılmaz SD, Beji NK, Calıskan S, Urman B. ‘’Views of Turkish health professionals on gamete donation’’. ESHRE, 28th Annual Meeting, Hum Reprod 27, Supplement 2, Page 263-268. Istanbul Türkiye, 2012.
 • Aksoy S, Yakin K, Salar Z, Ata B, Urman B. ‘’Comparison of natural in-vitro fertilization cycles with and without the use of GnRH antagonists for poor responder patients’’. ESHRE, 28th Annual Meeting, Hum Reprod 27, Supplement 2, Page 302-337, Istanbul Türkiye, 2012.
 • Alatas C, Yakin K, Oktem O, Ata B, Ayhan C, Urman B. ’Increase in the number of retrieved oocytes in the second treatment cycle of a poor responder is independent from the change in the stimulation protocol’. ESHRE, 28th Annual Meeting, Hum Reprod 27, Supplement 2, Page 44-46. Istanbul Türkiye, 2012.
 • Oktenoglu T, Erbulut DU, Ozer AF, Sasani M, Ferrara L, Goel VK. “Dinamik enstrumantasyonun lomber omurga kinematigine etkileri: Biyomekanik çalisma. “ Türk Nörosirurji Dernegi 25. Bilimsel Kongresi,  Antalya, 2011.
 • Kaul V, O’Donnell J, Kodigudla M, Palepu V, Kiapour A, Goel VK, Ferrara L, Erbulut DU, Oktenoglu T, Ozer AF.Restoration of the Lumbar Spine Kinematics by Dynamic Instrumentation In Vitro. Orthopedic Research Society Annual Meeting, Long Beach, California, 2011.
 • Baskurt OK. ‘Evolutionary Foundations for Medicine and Public Health’ (workshop) , Mount Desert Island Biological Laboratory in Salisbury Cove, Maine USA, 8-12 August 2011.
 • Baskurt OK, Meiselman HJ. Nitric oxide, erythrocytes and exercise. 16th Conference of the European Society of Clinical Hemorheology and Microcirculation, Munich Germany, 2011.
 • Baskurt OK. Human Red Blood Cells Produce and Release Nitric Oxide: Considerations for Vascular Control. (Special seminar). Keck School of Medicine, University of Southern California, Los Angeles CA USA, 25 March 2011.
 • Erdogan H, Can F, Demirbilek M, Colakoglu S, Turan H, Azap O, Arslan H. “In vitro Activity of Antimicrobial Agents Against Streprococcus pyogenes obtained in Four Different Regions of Türkiye”. 21th ECCMID, 1602, Milan Italy, 2011.
 • Serefhanoglu K, Timurkaynak F, Can F, Kurt Azap O, Arslan H. “Candidaemia in adult non-neutropenic intensive care unit patients in 2 Turkish university hospitals: factors associated with non-albicans Candida spp. and antifungal susceptibility patterns”. 21th ECCMID, 2616, Milan Italy, 2011.
 • Erdoğan H, Can F, Demirbilek M, Colakoğlu Ş, Turan H, Kurt Azap O, Arslan H. “Dört Farklı Bölgeden İzole Edilen Streptococcus pyogenes Suşlarının İn Vitro Antimikrobiyal Duyarlılığın Agar Dilüsyon Yöntemi ile Değerlendirilmesi”. 3. EKMUD, 33, Istanbul Türkiye, 2011.
 • Demirhan M. Bankart & Slap repair. Arthrex – Mr. Medical, Shoulder Hands-on-Workshop, Munich Germany, 5-6 August 2011.
 • Demirhan M. Rotator Cuff Pathology & how to repair. Arthrex – Mr. Medical, Shoulder Hands-on-Workshop, Munich Germany, 5-6 August 2011.
 • Oktenoglu T, Sasani M, Cetin B, Bozkus H, Ercelen O, Vural M, Ozer AF, Sarıoglu AC. Spontaneous Pyogenic Spinal Epidural Abscess. Turkish Neurosurgery; 21 :74-82. 2011.
 • Öktenoğlu T, Sasani M, Çetin B, Erçelen Ö, Vural M, Özer AF. Spontan Spinal Epidural Abse. 9. Uluslararası Türk Omurga Kongresi, İstanbul, 27-30 Nisan 2011.
 • Canbulat N, Sasani M, Ataker Y, Oktenoglu T, Berker N, Ercelen O, Cerezci O, Ozer AF, Berker E. A rehabilitation protocol for patients with lumbar degenerative disk disease treated with lumbar total disk replacement. Arch Phys Med Rehabil; 92:670-6. 2011.
 • Ergonul O. Crimean-Congo Hemorrhagic Fever, Viral Hemorrhagic Fevers: Meet the expert, Bernard Noch Institute, Hamburg Germany, 14 October 2011.
 • Tigen ET, Tandogan Z, Ergonul O, Altinkanat G, Gunaydin B, Ozgen M, Sariguzel N, Sengel BE, Odabasi Z, Cek M, Tokuc R, Turkeri L, Mulazimoglu L, Korten V. Impact of Fecal Carriage of Extended Spectrum Beta-lactamase (esbl) Producing Enterobacteriaceae Before Transrectal Ultrasound Guided Needle Biopsy of the Prostate (trnbp): A Prospective Multicentre Study . ICAAC (Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy), Chicago USA, 16-20 September 2011.
 • Kilic AU, Altin N, Ergonul O, Eren S, Dokuzoguz B. Role of Education in Compliance to Hand Hygiene Practices Among Health Care Workers. ICAAC (Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy), Chicago USA, 16-20 September 2011.
 • Golabi P, Ergonul O, Mulazimoglu L, Korten V. The Impact of inadequate Antibiotic Use On Fatality Among the Patients with ESBL-Producing “Escherichia coli” and “Klebsiella pneumoniae” Bloodstream infections. ICAAC (Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy), Chicago USA, 16-20 September 2011.
 • Ergonul O. Crimean-Congo Hemorrhagic Fever, International Meeting on Emerging Vector Borne Viral Diseases, Italian Virologic Society, Padova Italy, 9 September 2011.
 • Ergonul O. Emerging Infections in Türkiye: Do we need biosafety laboratories? Workshop on Biosecurity, American National Academy of Science, Istanbul Türkiye, 11-13 July 2011.
 • Ergonul O. New Opportunities for the Therapy of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever. 24th International Conference on Antiviral Agents, Sofia Bulgaria, 9-14 May 2011.
 • Ergonul O. Infection control in emerging infections. 9th 3M European Infection Prevention Expert Conference, Dusseldorf Germany, 30 March 2011.
 • Ergonul O. Meta-analysis. Workshop on Evidence Based Laboratory Medicine in Microbiology and Immunology, Yeditepe University, Istanbul Türkiye, 10-12 March 2011.
 • Ergönül Ö. İnfluenza Aşıları Gerekli mi? Karadeniz Bölgesi Kış Simpozyumu, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, Samsun Türkiye, 16-17 Aralık 2011.
 • Ergönül Ö. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi. Ege Bölgesi Kış Simpozyumu, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, Manisa Türkiye, 9-10 Aralık 2011.
 • Ratliff C, Taymaz T, Kocaman I, Ergonul O. The effect of climate on influenza like illness in Istanbul, Conference on Epidemics, Boston USA, November 2011.
 • Ergönül Ö. İstatistik ve Epidemiyoloji, XII. Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya Türkiye, 16-20 Ekim 2011.
 • Ergönül Ö. Yetişkinlerde Bağışıklama, 4. Ulusal Aşı Sempozyumu, Ankara Türkiye, 27-30 Eylül 2011.
 • Güzel TÇ, Baykam N, Çelikbaş AK, Demiralp E, Ergönül Ö, Eren Ş, Dokuzoğuz B. Kırım-Kongo Kanamalı Ateşinin Klinik Seyrini Belirleyen Faktörler ve HLA Doku Tiplerinin Klinik Şiddetle İlişkisi 4. Ulusal Viroloji Kongresi, İstanbul Türkiye, 23-26 Haziran 2011.
 • Midilli K, Yiğit U, Ergönül Ö, Gençer S. 2010 Yılı Yaz Aylarında İstanbul’da Ortaya Çıkan Coxsackie Virus A24V’ye Bağlı Akut Konjunktivit Salgınının İncelenmesi. 4. Ulusal Viroloji Kongresi, İstanbul Türkiye, 23-26 Haziran 2011.
 • Ergönül Ö. Yeni ve Önem Kazanan Arbovirusların Epidemiyolojisi. 4. Ulusal Viroloji Kongresi, İstanbul Türkiye, 23-26 Haziran 2011.
 • Ergönül Ö. Yeni Enfeksiyonlar. KLİMİK Yaz Okulu, Şanlıurfa Türkiye, 1-5 Haziran 2011.
 • Ergönül Ö. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’nde Güncelleme. 15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (KLİMİK), Antalya, 23-27 Mart 2011.
 • Ergönül Ö, Taymaz T, Palaoğlu E, Köroğlu A, Doğan N, Sandıkçı S, Gürakan B, Tokyay R. Solunum Yolu Enfeksiyonlarında İnfluenza A ve B Tanı Algoritması ve Tedavide Ön Değerlendirme. 15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (KLİMİK), Antalya, 23-27 Mart 2011.
 • Ergönül Ö, Alan S, Ak Ö, Sargın F, Kantürk A, Gündüz A, Ergin D, Öncül O, Balkan İİ, Ceylan B, Benzonana N, Yazıcı S, Şimşek F, Uzun N, İnan A, Eren G, Ciblak M, Midilli K, Badur S, Gencer S, Dokucu Aİ, Nazlıcan Ö, Özer S, Özgüneş N, Yıldırmak T, Aslan T, Göktaş P, Saltoğlu N, Fincancı M, Eraksoy H. İstanbul’da Pandemik İnfluenza A H1N1 Şüphesiyle Yatırılan Hastalarda Fataliteyi Belirleyen Faktörlerin Belirlenmesi. 15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (KLİMİK), Antalya, 23-27 Mart 2011.
 • Öztürk DB, Ergönül Ö. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Tedavisinde Ribavirinin Yeri: Meta-analiz. 15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (KLİMİK), Antalya, 23-27 Mart 2011.
 • Esen-Uz G, Öztürk DB, Gül S, Yeşilyurt M, Ergönül Ö. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalarında Akut Stres Bozukluğu. 15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (KLİMİK), Antalya, 23-27 Mart 2011.
 • Kutlu M, Sayın-Kutlu S, Ergönül Ö, Akalın Ş, Güven T, Demiroğlu YZ, Acicbe Ö, Ulu A, Bedir O, Kaya O, Türker K, Kazak E, Turhan Ö, Mermut G, Alp-Çavuş S, Taşbakan M, Çelikbaş A. Türkiye’de laboratuvar ilişkili bruselloz. 15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (KLİMİK), Antalya, 23-27 Mart 2011.
 • Ergönül Ö. Enfeksiyon Hastalıklarında Matematik Modelleme. İstanbul Teknik Üniversitesi, Matematik Mühendisliği Bölümü, İstanbul, 19 Mart 2011.
 • Esen T. Honor Guest Lecture: Imaging in Endourology: The past-The present-The Future, Presenter. Innovations and Classics in Endourology and Imaging, Mannheim Germany, 08-09 December 2011.
 • Esen T. Prostate and Bladder: Ablation, Moderator. Innovations and Classics in Endourology and Imaging, Mannheim Germany, 08-09 December 2011.
 • Esen T. Plenary session: Management of staghorn stones Panelist. 31st Congress of the Societe Internationale D’Urologie, Berlin Germany, 16-20 October 2011.
 • Esen T. Poster session 2: BPH and prostate cancer, Abstracts session moderator. European Association of Urology, 7th South Eastern European Meeting, Skopje Macedonia, 14-15 October 2011.
 • Esen T. Plenary session 1: Hot issues in prostate cancer, Abstract session moderator. European Association of Urology, 7th South Eastern European Meeting, Skopje Macedonia, 14-15 October 2011.
 • Esen T. Anatomical Classifications and Predictive Criteria in Nephron Sparing Surgery. 9th Endourology Congress, Ankara, 6 October 2011.
 • Esen T. State of the Art Lectures II – Small Renal Mass, Kriterler ve Sınıflamalar, Konuşmacı. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Ankara, 5-9 Ekim 2011.
 • Esen T. State of the Art Lectures I – Back to the Future, Moderatör. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Ankara, 5-9 Ekim 2011.
 • Esen T, Rassweiler, Değer. Büyük Böbrek Tümörlerinde Güncel Tedavi Opsiyonları. Pfizer Üroloji Uromasters, İstanbul Türkiye, 8-9 Eylül 2011.
 • Esen T. BPH’ nin Medikal & Cerrahi Tedavisi, Medikal Tedavi Opsiyonları. Pfizer Üroloji Uromasters, İstanbul Türkiye, 8-9 Eylül 2011.
 • Esen T. Prostate Cancer: Management of Erectile Function Following Prostatectomy. Pelvic Health: European Expert Forum, Barcelona Spain, 6-7 May 2011.
 • Esen T. European Association of Urology, Preliminary Programme Young Academic Urologists Meeting, Lago Maggiore Italy, 9-10 April 2011.
 • Esen T. AÜSS varlığında alfa bloker tedavi etkinliği yönünden doz titrasyonu ve sonuçlar. Karadeniz Ürologlar Derneği (KÜD), Kontinans Derneği, Üroonkoloji Derneği ve ÜCD Doğu ve Orta Karadeniz Şubesi Ortak Toplantısı, Trabzon, 2 Nisan 2011.
 • Keles E. Current concepts in metabolic and functional imaging of hemispheric low grade gliomas in adults. The 45th SUN (Society of University Neurosurgeons) Annual Meeting, Istanbul Türkiye, 23-26 June 2011.
 • Keles E, Solaroglu I. Surgery: Extent of Resection, Navigation, Reresection for Relapse. 2nd Congress of the Mediterranean Multidisciplinary Oncology Forum, Istanbul Türkiye, 17- 20 November 2011.
 • Ozer AF. Lomber dejeneratif disk hastalığında cerrahi.Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. Dr. Mehmet Zileli “İleri Spinal Kursu”, İzmir Türkiye, 23-25 Aralık 2011.
 • Ozer AF. Transforaminal endoskopi.Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. Dr. Mehmet Zileli “İleri Spinal Kursu”, İzmir Türkiye, 23-25 Aralık 2011.
 • Sasani M, Oktenoglu T, Gundag M, Kaner T, Solaroglu I, Ozer AF. The effects axial lumbar loading MRI in patients with suspected spine canal stenosis and disc herniation. 1st Middle East Spine Meeting, Istanbul Türkiye, 7-9 December 2011.
 • Oktenoglu T, Ozer AF, Kaner T, Sasani M, Solaroglu I. Posterior Transpedicular Dynamic Stabilization versus Total Disc Replacement in the Treatment of Lumbar Painful Disc Disease: A Comparison of Clinical Results.1st Middle East Spine Meeting, Istanbul Türkiye, 7-9 December 2011.
 • Ozer AF. Multilevel lumbar stenosis surgical options: must be fixated with dynamic instrumentation. 1st Middle East Spine Meeting, Istanbul Türkiye, 7-9 December 2011.
 • Ozer AF. Transthoracal endoscopy workshop. 1st Middle East Spine Meeting, Istanbul Türkiye, 7-9 December 2011.
 • Ozer AF. Surgical indications for degenerative spine diseases. 1st Middle East Spine Meeting, Istanbul Türkiye, 7-9 December 2011.
 • Ozer AF. Defending “motion preservation”7th Black Sea Neurosurgical Congress, Sofia Bulgaria, 17-19 November 2011.
 • Ozer AF. Dynamic stabilization in the treatment of degenerative lumbar spine diseases: Dynamic screw (Cosmic). First Annual Meeting of the ISASS Türkiye Chapter (SAS-TURK).”Rigid and Dynamic Instrumentation of the Cervical and Lumbar Spine” ,Istanbul Türkiye, 10-12 November 2011.
 • Ozer AF. Non fusion lumbar spine surgery, case presentations: Degenerative disc disease dynamic instrumentation. Eurospine, Milan Italy, 19-21 October 2011.
 • Ozer AF. Overview on different types of treatment in lumbar spondylolisthesis. The 14th European Congress of Neurosurgery (EANS 2011),Rome Italy, 9-14 October 2011.
 • Ozer AF. Atlas kırıkları ve atlantoaksiyal instabilite. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve periferik sinir cerrahisi öğretim ve eğitim grubu Omurga Travmalarında Tedavi Prensipleri Sempozyumu. Muğla, 9-12 Ekim 2011.
 • Ozer AF. Nüks disk hernilerinde dinamik stabilizasyon. Duello Magna. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve periferik sinir cerrahisi öğretim ve eğitim grubu. 13. Dönem İstanbul Spinal Günleri. İstanbul Türkiye, 5 Ekim 2011.
 • Ozer AF. Motion preserving surgery.Türk Omurga Derneği Temel Omurga Cerrahisi Kursu 2. Modül: Omurganın Dejeneratif Hastalıkları. İstanbul Türkiye, 9-11 Eylül 2011.
 • Ozer AF. Clinical and surgical decision making in thoracic myelopathy .Türk Omurga Derneği Temel Omurga Cerrahisi Kursu 2. Modül: Omurganın Dejeneratif Hastalıkları. İstanbul Türkiye, 9-11 Eylül 2011.
 • Ozer AF. Pedicle based dynamic stabilization. SINCOL-LASAS 2nd Annual Meeting, Rio de Janerio Brasil, 2011.
 • Ozer AF. Transforaminal endoscopic discectomy SINCOL-LASAS 2nd Annual Meeting, Rio de Janerio Brasil, 2011.
 • Ozer AF. Lomber omurganın dejeneratif hastalığı. Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Yaz Okulu II. Kurs, Sapanca Türkiye, 3-6 Temmuz 201.
 • Ozer AF. Case discussions: Lower cervical spine trauma. AOSpine Masters convention trauma and infection of the spine, Istanbul Türkiye, 16-18 June 2011.
 • Ozer AF. Case discussions: Thoraclumbar trauma. AOSpine Masters convention trauma and infection of the spine, Istanbul Türkiye, 16-18 June 2011.
 • Ozer AF, Sasani M, Kaner T, Oktenoglu T, Aydin S. Osteoid Osteoma and Osteoblastoma of the Cervical Spine: The Cause of Unusual Persistent Neck Pain. 27th Annual meeting of the CSRS-ES, Istanbul Türkiye, 8-11 June 2011.
 • Oktenoglu T, Cosar M, Ozer AF, Iplikcioglu C, Sasani M, Canbulat N, Bavbek C, Sarioglu AC. Anterior Cervical Microdiscectomy With or Without Fusion. 27th Annual meeting of the CSRS-ES, Istanbul Türkiye, 2011.
 • Erbulut D, Oktenoglu T, Ozer AF, Lazoglu I, Goel VK, Kaner T, Sasani M. Biomechanical evaluation of posterior lumbar spine dynamic and rigid stabilization in vitro. 4th Annual Lumbar Spine Research Society Meeting, Chicago USA, 5-6 May 2011.
 • Ozer AF. Dinamik Tespit. 9. Uluslararası Türk Omurga Kongresi, İstanbul, 27-30 Nisan 2011.
 • Ozer AF, Oktenoglu T, Kaner T,Sasani M,Solmaz B. Lomber dejeneratif disk hastalığı tedavisinde posterior transpediküler dinamik stabilizasyon ile disk protezinin klinik sonuçlarının karşılaştırılması. 9. Uluslararası Türk Omurga Kongresi, 27-30 Nisan 2011, İstanbul.
 • Sasani M, Oktenoglu T, Ozer AF. Akut torakal ve lomber vertebra patlama kırıklarının tedavisinde tek aşamalı posterior korpektomi ve genişleyebilen kafes uygulaması. 9. Uluslararası Türk Omurga Kongresi, İstanbul, 27-30 Nisan 2011.
 • Dalbayrak S, Onen R, Yılmaz M, Naderi S, Ozer AF. Spinal tümorlerde minimal invaziv yaklaşımlar. 9. Uluslararası Türk Omurga Kongresi, İstanbul, 27-30 Nisan 2011.
 • Dalbayrak S, Yılmaz M, Ozer AF.  Postoperatif vahşi enfeksiyonlar. 9. Uluslararası Türk Omurga Kongresi, İstanbul, 27-30 Nisan 2011.
 • Kaner T, Sasani M, Oktenoglu T, Solmaz B, Ozer AF. Posterior Dynamic Stabilization versus Anterior Dynamic Stabilization in Lumbar Degenerative Disc Disease: A Comparison of Results. SAS11, Las Vegas Nevada USA, 26-29 April 2011.
 • Özer AF. Omurgada Balans. Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, 22-26 Nisan 2011.
 • Oktenoglu T, Erbulut D, Ozer AF, Sasani M, Ferrara Lisa, Goel VK. Dinamik enstrümantasyonun lomber omurga kinematiğine etkileri: Biyomekanik çalışma. Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, 22-26 Nisan 2011.
 • Sasani M, Yazgan B, Çelebi I, Aytan N, Çatalgöl B, Öktenoğlu T, Kaner T, Kartal-Özer N, Özer AF. Yüksek Miktarda Kolesterolle Beslenmiş Tavşanların Baziler Arterinde Subaraknoid Kanamadan Sonra Hiperkolesteroleminin Vazospazm Üzerindeki Artırıcı Etkisi ve Vitamin Enin (?-tokoferol) Azaltıcı Etkisinin Araştırılması. Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, 22-26 Nisan 2011.
 • Ozer AF. Pedicle based dynamic fixation. Special Course VI – Update on Spinal Surgery in Türkiye. 27th Annual Meeting of the AANS/CNS Section on Disorders of the Spine and Peripheral Nerves, Phoenix Arizona-USA, 9-12 March 2011.
 • Özer AF. Kranioservikal bileşkeye cerrahi yaklaşım. 2. Nöroşirürji Kış Sempozyumu, Bursa, 3-6 Mart 2011.
 • Ozer AF. Management of Cervicothoracic Junction Disc Herniations. 1st Anatolian Asian Neurosurgical Friendship Meeting, Istanbul Türkiye, 18-20 February 2011.
 • Ozer AF, Oktenoglu T, Cosar M, Sasani M, Sarioglu AC. Long-term Follow-up After Open-window Corpectomy in Patients With Advanced Cervical Spondylosis and/or Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament. 27th Annual meeting of the CSRS-ES, Istanbul Türkiye, 8-11 June 2011.
 • Tabak L. EBUS-TBNA in Türkiye. The 34th Annual meeting of the Japan Society for Respiratory Endoscopy, 2011.
 • Tabak L. Non-surgical evaluation of the mediastunum. The Turkish Experience. The 34th Annual meeting of the Japan Society for Respiratory Endoscopy, 2011.
 • Tabak L. Approach to Solitary Pulmonary Nodule. 2nd Congress of the Mediterranean Multidisciplinary Oncology Forum, 2011.
 • Tabak L. İAH ARDS’yi taklit edebilir mi? Toraks derneği Yoğun Bakım Sempozyumu, 6-7 Ekim 2011.
 • Tabak L. İdyopatik İnterstisyel Pnömoniler. Toraks Derneği Tevfik Sağlam Toplantısı. Türk Toraks Derneği Yıllık Kongresi, 13-17 Nisan 2011.
 • Tabak L. Yangın ve akciğerler Toraks Derneği Tevfik Sağlam Toplantısı. Türk Toraks Derneği Yıllık Kongresi, 13-17 Nisan 2011.
 • Tabak L. Kliniko Patolojik Olgu Sunumları. Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi, Tevfik Sağlam Toplantısı, İstanbul, 6 Nisan 2011.
 • Tabak L. Pulmoner Tromboembolizm Tanı ve Tedavisi, Toraks Derneği Kış Okulu, 12-15 Ocak 2011.
 • Sebik O, Yavuz ŞU, Unver MB, Mrachacz-Kersting N, Farina D, Turker KS. Stretch reflex in human tibialis anterior motor units, pp: 105. 10th Turkish Neuroscience Congress Bulletin, Istanbul Türkiye, 8-12 April 2011.
 • Unver MB, Sebik O, Yavuz ŞU, Mrachacz-Kersting N, Farina D, Turker KS. Distribution of muscle spindle afferent input to motoneurones of different sizes. 10th Turkish Neuroscience Congress Bulletin, pp: 66, Istanbul Türkiye, 8-12 April 2011.
 • Turker KSSebik O, Yavuz ŞU, Ünver MB, Mrachacz-Kersting N, Farina D. Stretch reflex in human tibialis anterior motor units. Society for Neuroscience Abstracts, Session 810-11, Washington USA, 16 November 2011.
 • Tabak L. Pulmoner Vaskulitlere Genel Yaklaşım , Toraks Derneği Pulmoner Vasküler Hastalıklar Sempozyumu, 15-16 Ekim 2010.
 • Tabak L. Bağ dokusu hastalıklarında Pulmoner Hipertansiyon , Toraks Derneği Pulmoner Vasküler Hastalıklar Sempozyumu, 15-16 Ekim 2010.
 • Baskurt OK, Meiselman HJ. Nitric oxide, red blood cells and microcirculatory regulation. In: To flow and not to flow: Hemorheology in 2010 Symposium. 9th World Congress for Microcirculation, Paris France, 26-28 September 2010.

Poster Presentations

 • Erbayraktar Z, Evlice A, Yılmaz G, Yazıcı C, Yener G, Ulusu NN. Renal Function in Alzheimer`s Disease and Geriatric patients: Results From A Turkish Two-Centre Study. Turkish Biochemistry Days, National Biochemistry Congress, P-66, 2-5 November Sivas, 2016.
 • Kurt IC, Kahya Z, Cingoz A, Kaya E, Lack N, Gumus ZH, Onder T, Bagci-Onder T. ” KDM2B, an H3K36-specific demethylase, regulates apoptotic response of GBM cells to TRAIL” International Cell Death Society (ICDS) Meeting, Prague 2015.
 • Suer E, Aztekin C, Onder T. “Dynamic Balance between ubiquitination-deubiquitination is important for ipsc generation”. International Society for Stem Cell Research, Stockholm, 2015.
 • Ozcimen B, Girgin MU, Onder T. “Histone H3 lysine 36 methylation is a regulator of somatic cell reprogramming”. International Society for Stem Cell Research, Stockholm, 2015.
 • Kavaklioglu G, Fidan K, Ebrahimi A, Caglayan OH, Ozlu C, Ay NZ, Gul A, Onder T. “IPSC based diseased modeling and Crispr/Cas9 mediated genome editing in familial mediterranean fever”. International Society for Stem Cell Research, Stockholm, 2015.
 • Payzin D, Gali AM, Kocak E, Onder T. “Enhancing direct conversion of mouse fibroblasts to induced hepatocytes”. International Society for Stem Cell Research, Stockholm, 2015.
 • Ebrahimi A, Fidan K, Goklemez S, Ari S, Onder T. “Small Molecules towards somatic cell reprogramming”.  International Society for Stem Cell Research, Stockholm, 2015.
 • Aztekin C, Gurhan G, Civas CC, Aksu ED, Ozyerli E, Seker F, Bagci Onder T, Lack N, Onder T. “Systematic Investigation of Chromatin Modifiers in iPSC Generation by using a focused CRISPR-Cas9 Knock-Out Library”. 2nd International Congress on Stem Cell and Cellular Therapies, Antalya, 2015.
 • Balci D, Akbari S, Onder T, Erdal S. “R-Spondin-1 Induces Generation of Hepatic Endoderm from Human Induced Pluripotent Stem Cells”. 2nd International Congress on Stem Cell and Cellular Therapies, Antalya, 2015.
 • Madran B, Donmez HE, Tokça G, Karahan A, Tekin S, Kalyon, Örnek S, Çetin B, Keske Ş, Ferhanoğlu BA, Çetiner M, Ergönül ÖM. Febril nötropeni hastalarında antibiyotik yönetimi. 9-12 Mart 2016, KLİMİK 2016, Antalya.
 • Mehmet Riza Altiparmak1, Sinan Trabulus2, Ilker Inanc Balkan3, Serkan Feyyaz Yalin2, Nazim Denizli4, Gonul Aslan5, Hasan Erdal Doruk6, Aynur Engin7, Recep Tekin8, Serhat Birengel9, Birsen Durmaz10, Ferhat Arslan12, Vedat Turhan11, Ali Mert12. Cohort of 79 Adult Patients from Türkiye 25-28 April 2015, Copenhagen, Denmark.
 • Kart Yasar K, Kuvat N, Satana D, Erkose Genc G, Kehribar A, Çetin B. Infections With Rapidly Growing Mycobacteria: Report of 10 Cases. IDWeek 2014TM, October 8-12, 2014 at the Pennsylvania Convention Center in Philadelphia, PA
 • Balkan İİ,  Dogan M, Durdu B, Batirel A, Hakyemez İN, Çetin B, Karabay O, Gonen I, Ozkan AS, Demirkol ME, Akbas S, Kacmaz B, et al. Predictors Of Colistin Nephrotoxicity : A Multicenter Study IDWeek 2013TM, October 2-6, 2013 at the Moscone Center in San Francisco
 • Ulusu NN. Evolution of enzyme kinetic mechanisms. The biochemistry and chemistry of biocatalysis. From understanding to design EMBO Conference Poster 91 12-15 June 2016 Oulu, Finland.
 • Acar Ö, Demirkol MO, Esen T, Uçar B, Sağlıcan Y, Selek U, Falay O, Erdoğru T, Kural AR. Prostat kanserinde Ga-68 PSMA PET/BT ile metastatik evreleme. (Poster bildiri)  Üroonkoloji Kongresi, 18-22 Kasım 2015, Antalya.
 • Acar Ö, Sağlıcan Y, Mut T, Musaoğlu A, Esen T. Ta mesane tümörlerinde derecelendirme skorlamaya evrilebilir mi? Üroonkoloji Kongresi, 18-22 Kasım 2015, Antalya.
 • Özlem S, Erten I, Dikmen ZG, Ulusu NN. Comparision of spectrophotometric and fluorimetric methods in evaluation of biotidinidase deficiency Biyotidinidaz eksikliğinin ölçümünde spektrofotometrik ve florometrik yötemlerin karşılaştırılması. 27th National Biochemistry Congress, 3-6 November 2015 Antalya, Türkiye.
 • Ulusu NN, Yılmaz G, Erbayraktar Z, Evlice A, Genç M, Aras S, Avcı A, Yener G. A comparative study on thyroid function in Alzheimer’s disease: results from a Turkish multicenter study. 27th National Biochemistry Congress, 3-6 November 2015 Antalya, Türkiye.
 • Ulusu NN, Yılmaz G, Erbayraktar Z, Evlice A, Aras S, Yener, G Avcı A. A Turkish three-centre study evaluation of serum folic acid and vitamin B12 levels in Alzheimer’s disease PT – 1227. IBRO – 9th World Congress International Brain Research Organization. July 7-11, 2015 Rio De Janerio, Brazil.
 • Esen T. Minimal invasive theraphy of bladder outlet obstruction revisited. European Association of Urology, Annual Congress, 20-24 March 2015, Madrid, Spain.
 • Ulusu NN. Effects of Intrauterine and Extrauterine Exposure to 1800 MHz GSM-Like Radiofrequency Radiation on Liver Regulatory Enzymes Activities in one-month-old male New Zealand Rabbits The 28 th of Symposium of the Protein Society. 27-30 July San Diego CA USA Protein Science, Vol: 23, 188-189, Suppl 1, Meeting Abstract: 03-275, Published: JUL 2014.
 • Gokturk H, Ulusu NN, Gok M, Tuncay E, Can B, Turan B. Beta-blocker timolol has important beneficial action on diabetes-induced kidney tissue damage by enhancing the activities of some antioxidant enzymes. FEBS -EMBO 2014 Conference, 30th August-4th September 2014; Paris, France. FEBS Journal 281 (Suppl. 1) (2014) 65–783.
 • Ulusu NN, Gok M, Turan B. Surprise effects of Beta-blocker timolol on diabetes-induced pancreas tissue. FEBS -EMBO 2014 Conference, 30th August-4th September 2014; Paris, France. FEBS Journal 281 (Suppl. 1) (2014) 65–783.
 • Gok M, Ulusu NN, Tarhan N, Tufan C, Ozansoy G, Arı N, Karasu C. Flax seed protects against glucotoxicity: Amelioration of pentose phosphate pathway and glutathione-dependent enzyme activities in the brain, lung, pancreas and eye-lens of STZ-diabetic rats. A.04 XVIII Congress of the Portuguese Biochemical Society (SPB) December 17-24 2014 Coimbra, Portugal
 • Esen T. Ga-68 PSMA PET-BT ile görüntülemenin prostat kanserinde tanı ve tedavi sürecine sağladığı katkısı.Disiplinlerarası Üroonkoloji Toplantısı, 28-30 Kasım 2014, İzmir.
 • Esen T. Multiparametrik MR ile görüntülemenin sağladığı avantajları ilk prostat biyopsisi için ne kadar geçerli? Disiplinlerarası Üroonkoloji Toplantısı, 28-30 Kasım 2014, İzmir.
 • Esen T, Acar Ö, Musaoğlu A. Böbrek tümörlerinde nefron koruyucu cerrahi sonrasında lokal nüks: Kritik analiz. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya, Türkiye.
 • Ömer Acar, Ezgi Özkurt, Gülfem Demir, Hilal Saraç, Can Alkan, Tarık Esen, Mehmet Somel, Nathan A. Lack. Yeni Nesil DNA Dizileme Tekniği ile Multifokal Mesane Kanserlerinin Kökeninin Belirlenmesi. Moleküler Üroloji Toplantısı, 27.09.14, İstanbul.
 • Esen T. Robot-assisted retroperitoneal lymph node dissection for metastatic testicular germ cell tumors: Safety and feasibility in the early phases of the learning curve. 11th Meeting of the European Association of Urology-Robotic Urology Section (ERUS)17-19 September 2014, Amsterdam.
 • Esen T. Open versus robotic nephron-sparing surgery: 4 year results and determinants of decision making. 11th Meeting of the European Association of Urology-Robotic Urology Section (ERUS) 17-19 September 2014, Amsterdam.
 • Ozsoy M, Acar O, Sarica K, Saratlija-Novakovic Z, Fajkovic H, Librenjak D, Esen T, Scheffbuch N, Seitz C. Impact of gender on success and complication rates after ureteroscopy. 4th  International “Challenges in Endourology & Functional Urology” Meeting, Paris France, 1-3 June 2014.
 • Aydin M, Falsafi M, Aydin AL, Sasani M, Öktenoglu T, Suzer T, Özer AF. Kambin üçgenindeki varyasyonlarin anatomik olarak degerlendirilmesi . Türk Nörosirürji Dernegi 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, 4-8 Nisan, 2014.
 • Senbabaoglu F, Bildik G, Bagci-Onder TOktem OSolaroglu I. “GnRH Signalling: New Insights into the Pathogenesis of High Grade Gliomas”. International Cell Death Society (ICDS) Meeting, Cape Town, South Africa, 2014.
 • Kaya E, Cingoz A, Bagci-Onder T. “Characterizing the role and regulation of a pro-apoptotic Bcl-2 family member, Harakiri, in GBM cell apoptosis”. International Cell Death Society (ICDS) Meeting, Cape Town, South Africa, 2014.
 • Cingoz A, Senbabaoglu F, Bagci-Onder T. “Isolation of isogenic GBM cell lines with differential TRAIL sensitivity/resistance”. International Cell Death Society (ICDS) Meeting, Cape Town, South Africa, 2014.
 • Kurt IC, Kahya Z, Toparlak D, Lack NOnder TTBagci-Onder T. “Interrogating the function of chromatin modifying enzymes in TRAIL response of GBMs”. International Cell Death Society (ICDS) Meeting, Cape Town, South Africa, 2014.
 • Cakmak YO. Modulating the internal organ bloodflow with electrostimulation. Radiology Society meeting, Istanbul, 2014.
 • Sasani M, Öktenoglu T, Solaroglu I, Suzer T, Özer AF. Genis spinal ve foraminal servikal disk herniasyonlarinda anterior anahtar deligi foraminotomi (anterior keyhole foraminotomi) yeni cerrahi teknik ile tedavi. Türk Nörosirürji Dernegi 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, 4-8 Nisan 2014.
 • Acar Ö, Cezayirli F, Ahmet Musaoğlu A, Esen T. İnsidental Mesane Tümörleri. Üroonkoloji Kongresi, Antalya,  6-10 Kasım 2013.
 • Acar Ö, Cezayirli F, Musaoğlu A, Esen T. Prostat Kanserinde Aktif  İzlem Ön Sonuçlar. Üroonkoloji Kongresi, Antalya,  6-10 Kasım 2013.
 • Acar Ö, Vural M, Onay A, Akpek S, Cezayirli F, Musaoğlu A, Esen T. Manyetik Rezonans Görüntüleme Kılavuzluğunda Yapılan Hedefe Yönelik Prostat Biyopsileri İlk Sonuçlar. Üroonkoloji Kongresi, Antalya,  6-10 Kasım 2013.
 • Acar Ö, Paloğlu E, Vural M, Cezayirli F, Musaoğlu A, Esen T. Prostat Sağlık Endeksi (Phi) ile Prostat Kanseri Riskinin Değerlendirilmesi: Tanıya Giden Yolda Ne Kadar Kullanışlı? Üroonkoloji Kongresi, Antalya,  6-10 Kasım 2013.
 • Acar Ö, Esen T, Cezayirli F, Musaoğlu A. Germ Hücreli Testis Tumorlerinde Retroperitoneal Lenfadenektomi: Açık ve Robot-Yardımlı Cerrahi Arasındaki Farklılıklar.  Üroonkoloji Kongresi, Antalya,  6-10 Kasım 2013.
 • Acar Ö, Vural M, Onay A, Cezayirli F, Akpek S, Musaoğlu A, Esen T. Prostat kanserinde multiparametrik MR ile elde edilen bulguların kantifiye edilmesi olumsuz histopatolojik sonuçları öngörmek için kullanılabilir mi? Üroonkoloji Kongresi, Antalya,  6-10 Kasım 2013.
 • Onay A, Vural M, Acar Ö, Esen T, Öztürk E, Gümüş T, Akpek S. Difüzyon tensor görüntülemenin prostat kanserinde tanısal değeri. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 6-10 Kasım 2013.
 • Canbulat N, Seyahi A, Eren SM, Ucak A, Berker E, Demirhan M. The effect of core stabilization exercises in the rehabilitation of patients with subacromial impingement syndrome. 12th International Congress of Shoulder and Elbow Surgery, Nagoya Japan, 10-12 April 2013.
 • Koyuncu O, Canbulat N, Seyahi A, Uzun A, Guzelocak E, Demirhan M. Does preoperative patient education have an effect on early postoperative pain levels in patients having arthroscopic rotator cuff surgery? 12th International Congress of Shoulder and Elbow Surgery, Nagoya Japan, 10-12 April 2013.
 • Celik D, Mutlu EK, Demirhan M. The relationship between forward shoulder posture and pectoralis minor length. 12th International Congress of Shoulder and Elbow Surgery, Nagoya Japan, 10-12 April 2013.
 • Karabork M, Bagci-Onder T. “Addressing the mechanisms of tumor-tropic migration of neural stem cells” . 11th Annual Meeting of International Society for Stem Cell Research (ISSCR), Abstract number: W-1026, Boston MA USA, Haziran 2013.
 • Kaymaz K, Yenidunya BG, Arpaci HE, Shah K, Bagci-Onder T. “Generation of new reporter systems to monitor TRAIL response and identify novel TRAIL sensitizers in tumor cells”. International Cell Death Society Meeting, Fuengirola, Spain, Haziran 2013.
 • Saltoglu N, Yemisen M, Cagatay A, Kadanali A, Batirel A, Aslan T, Ozturk D, Erturk- Sengel B, Oncul O, Sengoz G, Ozgunes N, Uzun N, Simsek F, Kucukardali Y, Tozalgan U, Tuna N, Vatan A, Eraksoy H, Karagoz G, Ozer S, Akkoyunlu Y, Ceran N, Mulazimoglu L, Ay H, Kilic K, Yilmaz F, Yildirmak T, Zerdali E, Sargin F, Pehlivanoglu F, Ak O, Karabay O, Ozyazar M, Altintas M, Ergonul O, KLIMIK Turkish Diabetic Foot Infection Study Group. Risk factors, causative agents and prognostic effect of antimicrobial therapy in patients with diabetic foot infections, ECCMID, Berlin, 26-30 April, 2013.
 • Can F, Azap OK, Dolapci I, Yesilkaya A , Arslan H, Ergonul O. Host Risk Factors and Efflux Pump Gene Expressions Among E.coli Strains Isolated From Community Acquired Urinary Tract Infections. 52th ICAAC, San Francisco, 2012.
 • Cavdar S, Hacıoglu H. Is dorsomedial thalamic nucleus a higher-order or first-order thalamic nucleus? International Motorneuron Meeting, Sydney, 23-26 July 2012.
 • Kirazlı Ö, Tatarlı N, Ceylan D, Hacıoğlu H, Şeker A, Gülbar S, Keleş E, Çavdar S. Sağ kolda brachial pleksus fasikulus varyasyonu ve sol kolda muskulokutanöz sinir ile median sinir bağlantısı: özgün vaka. Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012.
 • Tombul A, Alkan M, Dönmez HE, Çetin B. ve Çalışma Grubu. Ventilatör İlişkili Pnömoninin Önlenmesi. 2. Ulusal Hastane Enfeksiyonları Simpozyumu. İstanbul, 9-11 Mart 2012.
 • Karabork M, Kavgaci U, Tok OE, Lack N, Aktas RG. Relationship between the expression of F-Actin and Nanog, an embryonic stem cell gene, in prostate cancer cells. The American Society for Cell Biology 51st Annual Meeting, Mol Biol Cell, 23 (24): 4663/3029, 2012.
 • Bagci-Onder T, Agarwal A, Flusberg D, Wanningen S, Sorger P and Shah K. “Real time imaging of cell death induced by therapeutic stem cells in malignant brain tumors”, 10th Annual Meeting of International Society for Stem Cell Research (ISSCR), Yokohama, JAPAN, Abstract number: T-2057, 2012.
 • Canbay S, Aydin AL, Aktas E, Erten SF, Basmaci M, Sasani M, Ozer AF. Posterior dynamic stabilization for the treatment of patients with degenerative disc disease: long term clinical and radiological results. (Poster) 9th Asian Congress of Neurological Surgeons. Istanbul Türkiye, 2-5 September 2012.
 • Parlak C, Guler OC, Selek U, Ozyilkan O, Topkan E. Does FDG-PET-CT Based Re-Staging Influences Initial Management Decision And Clinical Outcome In Patients With Locally Advanced Pancreatic Carcinoma Planned To Undergo Chemoradiotherapy? 37th ESMO Annual Meeting, Ann Oncol 23 (Supplement 9): ix237, Vienna Austira, 2012.
 • Oktenoglu T, Erbulut D, Sasani M, Kiapour A, Ozer AF, Lazoglu I, Kaner T, Goel VK. Stabilization of the Lumbar Spine with a Novel Posterior Dynamic Instrumentation: An in vitro Study(poster). 1st Middle East Spine Meeting, Istanbul Türkiye, 7-9 December 2011.
 • Kaner T, Oktenoglu T, Sasani M, Ozer AF. L5 vertebrectomy for surgical treatment of tumoral and traumatic lesions of L5 vertebrae(poster). 27th Annual Meeting of the AANS/CNS Section on Disorders of the Spine and Peripheral Nerves, 9-12 March 2011.

Invited Key Speaker

 • Ulusu NN. Defining a scientific research problem, literature review and hypothesis generation. TurkMSIC Research Workshop Koç University 30th. January. 2016. Istanbul, Türkiye.
 • Ulusu N. Defining a scientific research problem, literature review and hypothesis generation. Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Histology 18 th March. 2016, Ankara, Türkiye.
 • Esen T. Prostat Kanserinde Fokal Tedavi: Neden? Kime? Nasıl? İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı, 26-27 Şubat, İstanbul.
 • Esen T. Radikal Nefrektomi’de Nelere Dikkat Ediyorum? Türk Üroloji Akademisi, Böbrek Tümörü Güncelleme Kursu, 28 Kasım 2015, İstanbul.
 • Ulusu NN. Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz enzim eksikliği ve Alzheimer hastalığı suç ortağı mı? Glucose-6-phospate Dehydrogenase Deficiency and Alzheimers Disease: Partners in Crime. 27th National Biochemistry Congress, 3-6 November 2015, Antalya.
 • Ulusu NN. Glucose-6-phospate Dehydrogenase Deficiency and Alzheimers Disease: Partners in Crime. 23rd Meeting of Balkan Clinical Laboratory Federation. 2nd National Congress of the Association of Medical Biochemist, 7-9 October 2015, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
 • Ulusu NN. Enzyme Purification. The First International Congress of Healthy Agriculture, Nutrition and Community, 24-25 July 2015, Tehran, Iran.
 • Ulusu NN. Enzymes: Small machines in our life. The First International Congress of Healthy Agriculture, Nutrition and Community, 24-25 July 2015, Tehran, Iran
 • Esen T. Kuzey Marmara Şubesi Bölge Toplantısı, Ürolojik Cerrahi Derneği, 8 Ekim 2015, İstanbul.
 • Özer AF. Omurga Cerrahisinin Dünü, Bugünü, Yarını. Bahçeşehir Üniversitesi, Bilim Konuşmaları. 13 Şubat 2015, İstanbul.
 • Ozer AF. Cervical trauma. Synaps’15, September2, 2015, İstanbul.
 • Balık E. Complications and management of  laparoscopic colorectal surgery.  The Egyptian Society of Laparoscopic Endoscopic Surgery Meeting 26th -28th  February, 2015, Cairo, Egypt.
 • Balık E. Laparoscopic TME technique and complications. The Egyptian Society of Laparoscopic Endoscopic Surgery Meeting 26th -28th  February, 2015, Cairo, Egypt.
 • Balık E. TEM or TAMIS Techniques. The Egyptian Society of Laparoscopic Endoscopic Surgery Meeting 26th -28th  February, 2015, Cairo, Egypt.
 • Balık E. Thorascopic esophageal surgery techniques for cancer. The Egyptian Society of Laparoscopic Endoscopic Surgery Meeting 26th -28th  February, 2015, Cairo, Egypt.
 • Balık E. Laparoscopic gastrectomy techniques. The Egyptian Society of Laparoscopic Endoscopic Surgery Meeting 26th-28th  February, 2015, Cairo, Egypt.
 • Balık E. İBH’da ileostomi- kolostomi: İBH Okulu 2015, 29-30 Mayıs 2015, İstanbul.
 • Balık E. Pelvik Tümörler, Tanı ve Tedavi Sorunları: XV. Ulusal Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 19-23 Mayıs 2015.
 • Balık E. İntestinal ve Kolorektal Polipler, EMR, ESD, Laparoskopik Yardımlı Polipektomi, İşaretleme: XV. Ulusal Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 19-23 Mayıs 2015.
 • Balık E. Hidradenitis Süpürativa: Tanısal özellikler ve tedavi ilkeleri.: Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği 10. Selim Anorektal Hastalıkları Kursu,  21 Şubat 2015.
 • Balık E. EBSQ: How it works?  Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği 2. EBSQ Hazırlık Kursu 30-31 Ağustos 2014.
 • Balık E. Endoanal and Endorectal US. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği  2. EBSQ Hazırlık Kursu 30-31 Ağustos 2014.
 • Balık E. Retroperitoneal ve batın içi  yumuşak doku sarkomlarında cerrahi tedavi.  Tıbbi Onkoloji Derneği, Sarkomlar ve Dermatolojik Kanserler Kursu, 11-12 Ekim, 2014, İstanbul.
 • Balık E. Hidradenitis Süpürativa ve tedavisi: Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, 9. Selim Anorektal Hastlalıklar Kursu, 22 Kasım 2014, İstanbul.
 • Balık E. Robotik kolorektal cerrahide temel kavramlar, yapılacak  ameliyatlara  göre  trokar girişleri yerlerinin seçimi ve hasta pozisyonu:  Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği 1. Robotik Cerrahi Kursu, 15 Aralık 2014.
 • Balık E. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği 1. Robotik Cerrahi Kursu, Temel Kavramlar: Oturum Başkanlığı, 15. Aralık 2014.
 • Balık E. Laparoskopik kolon ve rektum cerrahisinde komplikasyonlar:  Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği 13. Laparoskopik Kolon ve Rektum Cerrahisi Kursu 31 Ekim- 1Kasım 2014, Konya.
 • Balık E. Laparoskopik  kolon ve rektum cerrahisinde komplikasyonlar ve çözümleri: Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, 14. Laparoskopik Kolon ve Rektum Cerrahisi Kursu 27-28 Mart 2015, İstanbul.
 • Balık E. Kolon obstrüksiyonları: Kolorektal cerrahide komplikasyonlar: Uludağ Üniversitesi 6. Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı, 19-22 Mart, 2015, Bursa.
 • Balık E. Nüks pilonidal sinüs: Proktolojide komplikasyonlar: Uludağ Üniversitesi 6. Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı, 19-22 Mart, 2015, Bursa.
 • Balık E. Postoperatif Kanama: Reoperatif Kolorektal Cerrahi.  Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, Sonbahar Sempozyumu, 14-16 Kasım 2014, İzmir.
 • Balık E. Robotik Kolorektal Cerrahide Temel Kavramlar, Yapılacak Ameliyata Göre Trokar Giriş Yerlerinin Seçimi, Hasta Pozisyonu. Kolorektal Cerrahide Robot Kullanım Kursu.  XV. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Kongresi, 19-23 Mayıs 2015, Antalya.
 • Balık E. Robotun Tanıtımı, Robotun Kurulumu, Robotun Pozisyonu ve Kilitlenmesi, Robotik El Aletlerinin ve Konsolunun Tanıtımı, Yerleştirilmesi. Kolorektal Cerrahide Robot Kullanım Kursu.  XV. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Kongresi, 19-23 Mayıs 2015, Antalya.
 • Balık E. Kolon Cerrahisinde Robot mu? Laparoskopi mi? Kolorektal Cerrahide Robot Kullanım Kursu.  XV. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Kongresi, 19-23 Mayıs 2015, Antalya.
 • Balık E. Videolar ile Robotik Kolon Cerrahisi. Kolorektal Cerrahide Robot Kullanım Kursu.  XV. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Kongresi, 19-23 Mayıs 2015, Antalya.
 • Ulusu NN. Importance of Enzymes in Development of Science, Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Histology, March 16, 2015.
 • Acar Ö, Öztürk Işık E, Mut T, Sağlıcan Y, Onay A, Vural M, Musaoğlu A, Esen T. Comparison of the trifecta outcomes of robotic and open nephron sparing surgeries done in the robotic era of a single institution. Challenges in Laparoscopy and Robotics. The European Congress of Laparoscopy & Robotics.  June 4-6 2015, Istanbul, Türkiye.
 • Esen T. Erkek Kanser Hastasında Fertilite Korunması. Çocuk ve Erişkin Kanser Hastalarında Fertilite ve Gebelik. 21. Ulusal Kanser Kongresi, 22-26 Nisan 2015, Antalya.
 • Sackesen C. Besin Alerjilerinde Klinik Tipleri Belirlemede Komponentlerden Nasıl Yararlanabiliriz? 10. Ulusal Çocuk Alerji ve Astım Kongresi,  16 – 19 Nisan 2015, Sakarya.
 • Selek U. Pulmoner Nodül İzlem (Tanı ve Tedavi) Uzlaşı Raporu. Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavisinde Uzlaşı Sempozyumu, Türk Akciğer Kanseri Derneği, 22-24 Mayıs 2015, İzmir.
 • Selek U. 7. Ulusal Gastrointestinal Onkoloji Kongresi, Gastrointestinal Onkoloji Derneği, 9-12 Nisan, İzmir.
 • Selek U. Best of ASTRO, Türk Radyason Onkolojisi Derneği, 7 Mart 2015. İstanbul.
 • Bilge I. Nefrolityazis ve Tedavi Yaklaşımı. 11. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Uludağ, 15 – 18 Mart 2015.
 • Dilege Ş. Ulusal Akciğer Kanserleri Kongresi, 13-16 Mart 2014, Antalya.
 • Esen T. Parsiyel Nefrektomide Cerrahi Teknik (açık/laparoskopik/robotik) Önemli mi? İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı, İstanbul, 9-10 Ocak 2015.
 • Esen T. Organa sınırlı prostat kanserinde aktif izlem. Disiplinlerarası Üroonkoloji Toplantısı, 28-30 Kasım 2014, İzmir.
 • Zeybel M. Use of Epigenetics in Drug Induced Liver Injury Research. American Association For The Study of Liver Diseases. The Liver Meeting. 7-11 November 2014 Boston USA
 • Mandel NM. Endometriyum Kanserinde Radyoterapinin Yeri. Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği 14. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 19-21 Kasım 2014, Antalya, Türkiye.
 • Mandel NM. DDG Tümörlerin Tedavisinde Onkolojik Yaklaşım. TURNOG Sempozyum, İstanbul, 7 Aralık 2014.
 • Marangoz S. Tibia Uniapical Deformities. 4th Annual Deformity Course, Limb Reconstruction School. Istanbul, Türkiye, October 9-10, 2014.
 • Marangoz S. Deformity Corrrection with Intramedullary Nailing. 4th Annual Deformity Course, Limb Reconstruction School. Istanbul, Türkiye, October 9-10, 2014.
 • Marangoz S. Digital Planning: Deformity Analysis with Bone Ninja. 4th Annual Deformity Course, Limb Reconstruction School. Istanbul, Türkiye, October 9-10, 2014.
 • Marangoz S. Surgical Management of Lower Extremity Problems in Arthrogryposis.Hospital das Clinicas, University of São Paulo, São Paulo, Brazil. EPOS Travelling Fellow Talk. October 1, 2014.
 • Marangoz S. Surgical Management of Lower Extremity Problems in Arthrogryposis. Hospital Sótero del Río, Santiago, Chile. EPOS Travelling Fellow Talk. September 23, 2014.
 • Esen T. Yükselen PSA’da ne yapıyorum? Akademik Yılı Eylül ayı toplantısı, Türk Üroloji Derneği, İç Anadolu Şubesi, 2013-2014. 26.09.14, Ankara.
 • Selek U. Head and Neck Cancer Current Concepts. Turkiye Kanserle Savas Vakfi, Istanbul, 2014
 • Esen T. Üroonkolojide Yenilikler, UroMasters Toplantısı, CapeTown-Güney Afrika, 4-7 Eylül 2014.
 • Mandel NM. Metastatik Yumuşak Doku ve Kemik Sarkomlarında Moleküler Biyoloji ve Hedefe Yönelik Tedavi Seçenekleri, Sarkomlar ve Dermatolojik Kanserler Kursu, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, 11 Ekim 2014, İstanbul, Türkiye
 • Mandel NM. Oncoday 2, “Living Reality of Personalized Medicine in Metastatic Colorectal Cancer”, The Turkish Medical Oncology Society and Mediterranean Multidisiplinary Oncology Forum, September 2014, İstanbul, Türkiye.
 • Bagci-Onder T, “Epigenetic regulation of apoptotic resistance in malignant brain cancers”, International Cell Death Society (ICDS) Meeting, Cape Town, South Africa, 2014.
 • Bagci-Onder T. “Neural stem cells as therapy delivery vehicles for brain cancers”, 1st Congress on Stem Cell and Cell Therapies, Kartepe, Türkiye, 2014.
 • Bagci-Onder T. “TRAIL-based approaches for aggressive brain cancers”, EACR sponsored 2nd Anticancer Agents Congress, Bodrum, Türkiye, 2014.
 • Mandel NM. İnteraktif  Klinik Vaka Tartışması. Multidisipliner Jinekolojik Onkoloji Toplantısı, İstanbul, 3-4 Mayıs 2014.
 • Mandel NM. Yüksek Gradeli Glial Kitlelerde Nöro-Onkoljik Standart Yaklaşımlar. Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, 4-8 Nisan 2014.
 • Selek U. Stereotaktik Beden Radyoterapisi (SBRT): Kime? Ne zaman?  VI. Ulusal Akciğer Kanseri  Kongresi, Antalya, 2014.
 • Selek U. İkinci seri ışınlanma: radyobiyolojik ve teknolojik temeli. 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Radyoterapi Pratiğinde İkinci Seri Işınlanma Kursu, Antalya, 2014.
 • Solaroğlu İ.  6. Geleneksel Bilim ve Teknoloji Sempozyumu. Nörodejeneratif Hastalıkların Tıptaki Yeri ve Önemi, Yeni Tanı ve Tedavi Yöntemleri. 29.03.2014, İzmir.
 • Selek U. Ulusal Akciğer Kanserleri Kongresi. Evre I Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde  Stereotaktik Vücut Radyoterapisi mi? Cerrahi mi? 2014, İstanbul.
 • Bagci-Onder T. “Beyin tümörü tedavisinde yeni bir yaklaşım: Nöral kök hücrelerinin terapötik taşıyıcı olarak kullanılması”, Başkent Üniversitesi Kök Hücre Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 2013.
 • Bagci-Onder T. “Neural stem cells as therapeutic delivery vehicles for malignant brain tumors”, Tufts University Department of Neuroscience, Boston, MA, USA, 2013.
 • Bagci-Onder T. “Beyin tümörlerinde kök hücre bazlı yeni tedavisel yaklaşımlar”, X. IUGEN Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kış Okulu, Istanbul, Türkiye, 2013.
 • Bagci-Onder T. “TRAIL-based therapies for brain cancer”, 1st Cell Death Research Congress, Cesme, İzmir, Türkiye, 2013.
 • Bagci-Onder T. “Stem cell based therapies for brain cancer”, XIII. National Congress of Medical Biology and Genetics, Kusadasi, Aydin, Türkiye, 2013.
 • Bagci-Onder T. “TRAIL-based therapeutic approaches for malignant brain tumors”. Kyoto University-Koç University Symposium on New Frontiers in Health Sciences and Technologies, Kyoto, Japan, 2013.
 • Solaroglu I. Neurosurgery in Türkiye and Anatolia. 8. Black Sea Neurosurgical Congress, November  8-10, 2013, Tbilisi, Georgia.
 • Solaroglu I. CSF Leakage Following Spinal Surgery. 1st Congress of Southeast European Neurosurgical Society, Oct 31-Nov 2, 2013, Belgrade, Serbia.
 • Solaroglu I. How to convince the refree? TNS Young Neurosurgeons Symposium on “Basic Research”, Sept 27-29, 2013, Cesme, Izmir.
 • Solaroglu I. Ethics in clinical research and regulations. TNS Young Neurosurgeons Symposium. Sept 27-29, 2013, Cesme, Izmir.
 • Solaroglu I. The Role of Granulocyte-colony Stimulating Factor in Human High-grade Glioma, 15th World Congress of Neurosurgery, September 8-13 2013, Korea.
 • Cakmak YO. Immediate effect of Electroacupuncture on Parkinson Disease:  A human study IASY, Athens, 2013.
 • Cakmak YO,  Akpinar I.  Improving bloodflow  in hepatic artery proper with cutaneus electrostimulation: a method to prevent hepatic artery thrombosis following  liver transplantations. Nordic Coagulation Congress, Norway, 2013.
 • Cakmak YO, Sebik O, Cavdar S, Turker K. Meatus Acusticus Externus’un Sfinkteri: M.Tragicus ve M.Antitragicus Ulusal Anatomi Kongresi, Samsun 2013.
 • Mandel NM. Medikal Onkoloji. TAKD İstanbul Olgu Toplantısı, İstanbul, 20 Kasım 2013.
 • Mandel NM. ‘Baş boyun kanserlerinde onkolojinin yeri’. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi,  Antalya,2-6 Kasım 2013.
 • Mandel NM. ‘Oral kavite kanserlerinde multidisipliner yaklaşım’. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi,  Antalya,2-6 Kasım 2013.
 • Mandel NM. ‘Melonom tedavisinde son gelişmeler’. Klinik Onkolojisi Derneği, İstanbul, 4 Ekim 2013.
 • Çetiner M. Hematolojik Malignitelerde hedefe yönelik tedaviler veya moleküler tsunami. XXV. Ulusal Biyokimya Kongresi, İzmir, 3-6 Eylül 2013.
 • Çetiner M. Transfüzyon öncesi uygunluk testleri ve antikor tarama ve tanımlama prensipleri. 8. Ulusal Aferez Kongresi, Kıbrıs, 2013.
 • Çetiner M. Myeloproliferatif Hastalıklara vakalarla yaklaşım. 7. Ulusal İç Hastalıkları Güncelleme Kursu. Askeri Müze, Harbiye, İstanbul, 2013.
 • Çetiner M. Gebelik ve postpartum dönemde demir eksikliği anemisi. Ferinject Round Table Meeting, İstanbul, 29 Mayıs 2013.
 • Çetiner M. Hasta ve Hasta Yakını Semineri, Myeloma Hekim Buluşması – “Uzmanına Danışın”. International Myeloma Foundation (Uluslararası Myeloma Vakfı) Myeloma Eğitim Serileri, Pint Hotel Barbaros, İstanbul, 16 Mayıs 2013.
 • Selek U. 20. European Symposium on Urogenital Radiology / Obstetric Ultrasound Course & Prostate Imaging and Biopsy Course, İstanbul, 2013.
 • Selek U. İleri Radyoterapi Tekniklerinde Kalite Kontrol, Anadolu Sağlık Merkezi, İstanbul, 2013.
 • Mandel NM. Best of ASCO Jinekolojik Kanserler, İstanbul, 22 Haziran 2013.
 • Mandel NM. Approaches to metastatic SCHNC. Head and Neck Cancer Course, Lausanne, 9-10 May 2013.
 • Mandel NM. Küçük hücreli dışı akciğer kanserleri panel tartışmacısı. Ulusal Kanser Kongresi. Antalya, 19-23 Nisan 2013.
 • Mandel NM. Onkolojide kişiselleştirilmiş tedaviler . 25. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Antalya, 6-10 Nisan 2013.
 • Ruacan A. Sinonazal bölgenin küçük yuvarlak hücreli tümörleri. PDF Baş Boyun Çalışma Grubu Kursu, İzmir, Nisan, 2013.
 • Demirhan M. Three and four-part fracture: when internal fracture or prosthetic replacement. Zagreb Shoulder Course, 5-6 April 2013.
 • Demirhan M. My approach to the anterior shoulder instability. Zagreb Shoulder Course, 5-6 April 2013.
 • Demirhan M. Calcifying tendinitis. Zagreb Shoulder Course, 5-6 April 2013
 • Can F. Gram Pozitif Bakteri Enfeksiyonları: Epidemiyoloji ve Laboratuvar Tanısı XVI.Türk Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. KLİMİK. Antalya, 13-17 Mart 2013.
 • Dilege Ş. Ulusal Akciğer Kongresi 14 – 17 Mart 2013 Kapadokya
 • Dilege Ş. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği, Akciğer Kanserinde Sorunlar Videokonferansı, 21 Mayıs 2013 ,Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul.
 • Dilege Ş. VII. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 25 – 28 Nisan 2013 Kervansaray Otel, Lara, Antalya.
 • Baskurt OK. Signalling in erythrocyte . Keck School of Medicine, University of Southern California, Los Angeles, CA USA, 25 April 2013.
 • Baskurt OK. Erythrocyte – blood vessel wall interactions (Invited conference). Pulse of Asia, International Conference. Seoul, South Korea, 19-20 April 2013.
 • Baskurt OK. Monitoring Physical Properties of Blood in Microfluidic Systems: Ideas for Point-of-Care Devices (Invited conference). National Nanotechnology Research Center (UNAM), Bilkent University, Ankara, 12 April 2013.
 • Başkurt OK. Evrimsel tıbbın ilkeleri. Evrim Kursu, Çapa Tıp Fakültesi, İstanbul, 22-23 Mart 2013.
 • Çetiner M. New Trends in Hematology Istanbul Sempozyumu,İstanbul, 16 Şubat 2013.
 • Baskurt OK. Red blood cell mechanical stability. International Symposium on Biomedical Engineering and Technology, World Congress of Engineering and Technology, Beijing, China, 26-28 October 2012.
 • Dilege Ş. Akciğer Kanseri Sempozyumu , 21 Êylül 2012, Hilton Oteli , Mersin
 • Onal S. Managing glaucoma in patients with uveitis. Uveitis Subspecialty Day 2012: The Challenges Continue But the Future Is Bright. The American Academy of Ophthalmology (AAO) and Asia-Pacific Academy of Ophthalmology (APAO) Joint Meeting, Chicago, IL, USA, 2012.
 • Can F. Salgınlarda Yeni Mikrobiyolojik Teknikler. Sağlık Bakımıyla İlişkili İnfeksiyonlar Sempoyumu, İstanbul, 9-11 Mart 2012.
 • Demirhan M. “Shoulder instability: Current concepts in shoulder instability” (invited lecture). 6th International Poznań Course in Shoulder, Elbow and Wrist Surgery, Poznan Poland, 29-30 March 2012.
 • Erçelen Ö. Ağrı Tedavisi, Türk Omurga Derneği, Ankara, Şubat 2012.
 • Erçelen Ö. Postop Analjeziyi Dengelemek Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 46. Ulusal Kongresi TARK 2012, Kıbrıs, Kasım 2012.
 • Erçelen Ö. Optimum Cerrahi Koşulların Sağlanması, MSD Paneli. İstanbul, 2012.
 • Turker KSSebik O. Reflexes as tools to study functional synaptic connections of human motoneurons. International Centre of Biocybernetics, Polish Academy of Sciences, 117th ICB Seminar Invited lecture, Warsaw Poland, 2012.
 • Solaroglu I. The Role of G-CSF and G-CSFR Receptors in Malignant Glioma, 9th Asian Congress of Neurological Surgeons, Istanbul Türkiye, 2-5 September 2012.
 • Solaroglu I. Mobility preservation techniques for degenerative disc disease. 27ème National Congrès Société Algérienne de Neurochirurgie & 5ème Congrès Maghrébin de Neurochirugie “Middle East Spine Society Panels”. Algiers, 8-11 June 2012.
 • Solaroglu I. “Hematopoietik Büyüme Faktörleri ve Nöroproteksiyon.’’ Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, 20-24 Nisan 2012.
 • Solaroglu I. “Transcortical-Transventricular Approach in Colloid Cysts of the Third Ventricle: surgical experience with 40 cases.’’ Turkish Neurosurgical Society 26th Annual Meeting, Antalya Türkiye, 20-24 April 2012.
 • Solaroglu I. “Transcortical-Transventricular Approach in Colloid Cysts of the Third Ventricle: surgical experience with 40 cases.’’ The University of Texas Health Science Center, Neurosurgery Grand Rounds, San Antonio US, 13 April 2012.
 • Solaroglu I. Cerebral Herniation Syndromes. International Basic Neurosurgery Course, Term I, Course I, Neurotrauma & Functional Neurosurgery, Antalya Türkiye, 14-17 March 2012.
 • Solaroglu I. Superficial landmarks on skull and urgent intervention locations. International Basic Neurosurgery Course, Term I, Course I, Neurotrauma & Functional Neurosurgery, Antalya Türkiye, 14-17 March 2012.
 • Solaroglu I. Acute epidural & subdural hematomas: Description, etiology, management, and outcome, Term I, Course I, Neurotrauma & Functional Neurosurgery, Antalya Türkiye, 14-17 March 2012.
 • Solaroglu I. ‘’3.Ventrikül Kooloid Kistine Transkortikal Transventriküler Yaklaşım: Cerrahi Teknik’’. TNDer Nöroonkolojik ve Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu Birleşik Sempozyumu, İstanbul, 6-8 Aralık 2012.
 • Solaroglu I. How to convince the editor? Research Methodology in Health Sciences, Istanbul, 9-13 July 2012.
 • Solaroglu I. ‘’ Transcortical-Transventricular Approach in Colloid Cysts of the Third Ventricle: surgical experience with 40 cases.’’ Louisiana State University Health Sciences Center, Neurosurgery Grand Rounds, Louisiana US, 22 March 2012.
 • Solaroglu I. ‘’ Transcortical-Transventricular Approach in Colloid Cysts of the Third Ventricle: surgical experience with 40 cases.’’ Society of University Neurosurgeons, 2012 Annual Meeting, Atlanta US, 18-21 March 2012.
 • Tezelman S. Total thyroidectomy. XVI. Annual Meeting of the European Society of Surgery 2012, Istanbul, 22-24 November 2012.
 • Tezelman S. Tek Kesili Adrenalektomi. Minimal İnvasiv Cerrahide Gelişmeler III. Amerikan Hastanesi, İstanbul, 8-9 Haziran 2012.
 • Tezelman S. Papiller Tiroid Mikrokarsinomların Tedavisine Güncel Yaklaşım. 18.Ulusal Cerrahi Kongresi, Kaya Otel ve Kongre Merkezi, İzmir, 23-27 Mayıs 2012.
 • Urman B. Exploring optimal gonadotropin stimulation in a GnRH antagonist setting, MEGASET, Sweden, 2012.
 • Urman B. 13th National Congress of Stertility, Conception and Hormone Replacement Therapy. Bulgaria, 2012.
 • Urman B. 13th Congress of RCOG Representative Committee. Jordan, 2012.
 • Urman B. 2012 ART Clinical Update. ABD, 2012.
 • Urman B. Shape in Clinical Meeting Anatolia IVF Center. Türkiye, 2012.
 • Urman B. Minimal İnvaziv Jinekoloji Kongresi. Türkiye, 2012.
 • Urman B. Endometriozis, Endometriozis Akademisi. Türkiye, 2012.
 • Urman B. Klinik Uygulamalarda Uterus, Acıbadem Üniversitesi. Türkiye, 2012.
 • Urman B. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Doğum Kongresi. Maltepe Üniversitesi, İstanbul, 2012.
 • Urman B. 5. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve Infertilite Kongresi. Türkiye, 2012.
 • Urman B. 5. Ege Jinekolojik Endoskopi Kongresi, Türkiye, 2012.
 • Urman B. Asian Conference on Endometriosis. Türkiye, 2012.
 • Erçelen Ö. Girişimsel Ağrı Tedavisi. Özel Surp Agop Hastanesi, İstanbul, Kasım 2011.
 • Erçelen Ö. Bel Ağrılarının Algolojik Yaklaşımları. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, 2011.
 • Erçelen Ö. Yeni Geri Döndürü Ajanlar, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği TARK , Antalya, Ekim 2011.
 • Erçelen Ö. Rigid and Dynamic Instrumentation of The Cervical and Lumber Spine,Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, Kasım 2011.
 • Solaroglu I. Cerebral spinal fluid leaks after spinal surgery. 1st Middle East Spine Meeting, Istanbul Türkiye, 7-9 December 2011.
 • Oktenoglu T, Ozer AF, Kaner T, Sasani M, Solaroglu I. Posterior Transpedicular Dynamic Stabilization versus Total Disc Replacement in the Treatment of Lumbar Painful Disc Disease: A Comparison of Clinical Results.1st Middle East Spine Meeting. Istanbul Türkiye, 7-9 December 2011.
 • Solaroglu I. AVM’lerde Kombine tedavi: kime ne zaman? Türk Nöroşirürji Derneği, Nörovasküler Cerrahi Eğitim ve Öğretim Grubu Sempozyumu “AVM’ler”, Pine Bay Hotel, Kuşadası Aydın, 25-27 Kasım 2011.
 • Solaroglu I. Anjiogenezin Moleküler Temelleri, Türk Nöroşirürji Derneği, Nörovasküler Cerrahi Eğitim ve Öğretim Grubu Sempozyumu “AVM’ler”, Pine Bay Hotel, Kuşadası Aydın, 25-27 Kasım 2011.
 • Solaroglu I. A newly described ligament between dural sac and ligamentum flavum at L5 level: The ATA and its surgical importance. The 45th SUN (Society of University Neurosurgeons) Annual Meeting, Istanbul Türkiye, 23-26 June 2011.
 • Ozer AF. Dynamic instrumentation.The Second Annual Meeting of the International Society for the Advancement of Spine Surgery/Middle East Chapter (SASME), Dead Sea Jordan, 3-5 February 2011.
 • Ozer AF. Video Assisted Thoracoscopic Surgery. The Second Annual Meeting of the International Society for the Advancement of Spine Surgery/Middle East Chapter (SASME), Dead Sea Jordan, 3-5 February 2011.