Internal Medicine Department of Medical Genetics Asst. Prof.

Umut Altunoğlu

Dr. Umut Altunoğlu, 1982 yılında İstanbul'da doğdu. 1999 yılında Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesinden, 2006 yılında İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. Uzmanlık eğitimini 2011 yılında aynı fakültenin Tıbbi Genetik Anabilim Dalı’nda tamamladı. 2010 yılında Radboud Üniversitesi İnsan Genetiği Bölümünde (Nijmegen, Hollanda) kısa dönem research fellow olarak nadir resesif konjenital kas distrofilerinin ve herediter yüz felcinin genetik etiyolojisinin aydınlatılmasına yönelik moleküler araştırma projelerine katıldı. Devlet hizmeti yükümlülüğünü de tamamladığı İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalında 2013 yılında uzman hekim olarak göreve başlamış ve 2015-2019 yılları arasında klinik sorumlusu olarak çalıştı. Klinik ve bilimsel ilgi alanları [nadir tek gen hastalıkları, dismorfik sendromların tanımlanması, moleküler sendromoloji, prenatal tanı, postmortem fetal tanı, frontonasal displaziler, iskelet displazileri] üzerine uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış 40’tan fazla yayını mevcuttur. Kasım 2019’dan itibaren Koç Üniversitesi’nde doktor öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır.