Surgical Sciences Department of Neurosurgery Prof.

Tunç Öktenoğlu

Prof. Dr. B. Tunç Öktenoğlu, 1964 yılında Antalya”da doğdu. 1982 yılında Tarsus Amerikan Lisesi”nden, ve 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi”nden mezun oldu.1988-1990 yılları arasında Adana Devlet Hastanesi Acil Bölümünde pratisyen hekim olarak mecburi hizmetini tamamladı. 1992-1997 yılları arasında İstanbul Marmara Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Anabilim dalında uzmanlık eğitimini aldı. Bu süre içerisinde 4 yıllık Avrupa Beyin cerrahları Birliği kurslarını tamamladı. Yine 1996 yılında İsveç”te Karolinska Enstitüsü”nde Gamma-Kinife eğitimi aldı. Uzmanlık eğitiminden sonra 1997-1999 yılları arasında ABD NewMexico Üniversitesi”nde Omurga Biyomekaniği konusunda araştırma ve çalışmalarda bulundu. 2011 yılında doçent olan Dr. Öktenoğlu”nun Uluslararası hakemli dergilerde 48, Ulusal hakemli dergilerde 15 makalesi yayınlanmış, uluslararası kitaplarda 3 bölüm, ulusal kitaplarda 14 bölüm yazmıştır. Uluslararası ve ulusal bilimsel toplantılarda 111 bildiri sunmuştur. Prof. Dr. Öktenoğlu 1999 yılından bu yana VKV Sağlık Kuruluşları Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Bölümü”nde çalışmaktadır.