Surgical Sciences Department of General Surgery Prof.

Tevfik Serdar Tezelman

Prof. Dr. Serdar Tezelman, 1956 yılında İstanbul'da doğdu. 1975 yılında İstanbul St. Georg Avusturya Lisesi'nden, 1981 yılında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1981 -1986 yılları arasında, aynı fakültenin Genel Cerrahi Bölümü'nde ihtisasını tamamladı. 1991 -1993 yılları arasında University of California Department of Surgery Mount Zion Medical Center'da 'fellow' olarak çalıştı. 1986 - 87 yıllarında İstanbul Belediyesi'nde, 1987 - 88 yıllarında ise, Gümüşsuyu Askeri Hastanesi'nde görev yaptı. 1988 yılından bu yana İ.Ü. Genel Cerrahi Bölümü'nde çalışmakta olan Prof. Dr. Tezelman, VKV Sağlık Kuruluşları Genel Cerrahi Bölümü'nde görevlidir.