Surgical Sciences Department of Pathology Prof.

Şevket Ruacan

Research Areas

Cancer Biology and Pathogenesis of Human Disease

Prof. Dr. Şevket Ruacan 1945 yılında Ankara’da doğdu.1962’de Ankara Bahçelievler Deneme Lisesinden, 1963’de ABD’de Phoenix,Arizona West High School’dan, 1969’da da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. ABD’de University of Pennsylvania ve New York University’de Biyokimya ve Patoloji eğitimi aldı. Hacettepe Üniversitesinde 1979’da doçent,1988’de profesör oldu. Hacettepe Üniversitesinde Patoloji Anabilim Dalı Başkanı, Tıp Fakültesi Dekanı, Onkoloji Enstitüsü Müdürü, Etik Kurul Başkanı olarak görev yaptı. Yüksek Öğretim Kurulu ve TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesi görevlerinde bulundu. 2009-2014 yılları arasında Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanlığını üstlendi. 2014 yılından itibaren Tıp Fakültesi öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.