Surgical Sciences Department of Pediatric Cardiovascular Surgery Prof.

Semih Barlas

Semih Barlas, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Tıp Fakültesi’nde Kalp Damar Cerrahisi ihtisasını yaptı. İngiltere’de Pediatrik Kalp Cerrahisi ve Aritmi Cerrahisi ihtisasları yaptı, Leslie Hamilton, B. Sethia ve Colin J. Hilton ile çalıştı. Türkiye’de ilk aritmi cerrahisi operasyonunu gerçekleştirdi. 1995’de Doçent, 2002’de Profesör oldu. 1995 sonrasında, Çocuk Kalp Damar Cerrahisi ve Venöz Cerrahi üzerine odaklandı. Alman Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümünü kurdu ve yönetti. İstanbul Tıp Fakültesi’nde, Kalp Damar Cerrahisi Öğretim Üyeliği dışında, Pediatrik Kalp Damar Cerrahisi Bilim Dalı Başkanlığı yaptı ve 2011’de kendi isteğiyle emekli oldu. Avrupa’da çeşitli merkezlerde, ven hastalıklarının modern tanı ve tedavileri üzerinde eğitimler aldı. Amerika’da Morrison Vein Institute ile New York University’de Nick Morrison, BB Lee, Lowell Kabnick, Todd Berland ile varis tanı ve tedavileri üzerinde çalıştı. 2008’den itibaren varis tedavilerine odaklandı. Amerikan Hastanesi ve Medamerikan Tıp Merkezi’nin bu konuda Türkiye’nin en yoğun ve başarılı merkezlerden biri olmasını sağladı. Halen bu iki Kuruluş dışında Koç Tıp Fakültesi’nde de Öğretim Üyeliğini sürdürmektedir.