Surgical Sciences Department of General Surgery Prof.

Orhan Bilge

Prof. Dr. Orhan Bilge, 1960 yılında İstanbul'da doğdu. 1984 yılında, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Uzmanlık eğitimini, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda tamamladı. 1991-1996 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Ünitesi'nde çalıştı. 1996-1997 yılları arasında Friedrich Schiller University of Jena Department of General, Visceral and Vascular Surgery, Jena, Almanya'da karaciğer transplantasyonu, karaciğer ve pankreas cerrahisi üzerine çalışmalarda bulundu. 1996 yılında Doçent, 2003 yılında ise Profesör oldu. Prof. Dr. Bilge, 2006 yılından bu yana VKV Sağlık Kuruluşları Genel Cerrahi Bölümü'nde görev yapmaktadır.