Surgical Sciences Department of General Surgery Assoc. Prof.

Orhan Ağcaoğlu

Op. Dr. Orhan Ağcaoğlu, 1984 yılında İstanbul'da doğdu. 2002 yılında Kadıköy Anadolu Lisesi’nden, 2008 yılında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Genel Cerrahi ihtisasını 2014 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde tamamladı. 2011 yılında 1 yıl süre ile Cleveland Clinic Endokrin Cerrahisi bölümünde Research Fellow olarak çalışarak, minimal invaziv ve robotik cerrahi alanlarında çalışmalarda bulundu. Devlet hizmeti yükümlülüğünü 2014 – 2016 yıllarında Iğdır Devlet Hastanesi’nde tamamladı. 2016 yılında Helsinki Üniversitesi’nde “onkoplastik meme cerrahisi” ve Ege Üniversitesi’nde “minimal invaziv ve robotik endokrin cerrahisi” konularında gözlemci olarak bulundu. Dr. Ağcaoğlu’nun uluslararası hakemli bilimsel dergilerde yayınlanmış 50’den fazla yazısı bulunmaktadır ve 2017 yılında Avrupa Endokrin Cerrahisi (Boyun Endokrin) Board sınavını başarı ile geçerek “Fellow” ünvanını almıştır. Cerrahi ilgi alanları içerisinde meme cerrahisi (onkoplastik ve meme koruyucu teknikler), endokrin cerrahisi (minimal invaziv ve robotik, tiroid, paratiroid ve adrenal cerrahisi) ile laparoskopik ve robotik fıtık cerrahisi bulunmaktadır. Nisan 2016 tarihinden itibaren Koç Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nde görev yapmaktadır.