Surgical Sciences Department of Neurosurgery Prof.

Mehdi Sasani

Prof. Dr. Mehdi Sasani, 1963 yılında Tebriz, İran'da doğdu.1991'de Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1997 yılında İhtisas eğitimini Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı'nda tamamladı. 2008 yılında International neuroscience institute- INI hastanesi (Hannover, Almanya)'da çalıştı. 2011 yılında doçent olan Doç.Dr. Sasani'nin uluslararası hakemli dergilerde 56, Ulusal hakemli dergilerde 12 makalesi yayınlanmış, uluslararası kitaplarda 4 bölüm,ulusal kitaplarda 11 bölüm yazmıştır. Uluslararası ve ulusal bilimsel toplantılarda 122 bildiri sunmuştur. Çok sayıda bilimsel dergide editör kurulu/hakemlik görevi yapmaktadır. Çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel topluluk ve dernekte üyeliği bulunmaktadır. Prof. Dr. Sasani, 1997 yılından bu yana Amerikan Hastanesi Nöroşirürji Bölümü'nde çalışmaktadır.