Surgical Sciences Department of Neurosurgery Prof.

İhsan Solaroğlu

Research Areas

Neuro-Endocrinology, Neurovascular Surgery, Hematopoietic Growth Factors in Neuroprotection

Prof. Dr. İhsan Solaroğlu, 1971 yılında Eskişehir’de doğdu. 1989’da Süleyman Çakır Lisesi’nden, 1996’da Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Nöroşirürji ihtisasını 2003’de Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı. 2004-2005 yıllarında Loma Linda Üniversitesi Tıp Fakültesi (ABD) ileri nörolojik bilimler araştırma laboratuarında davetli araştırmacı olarak bulundu. 2008 yılında Nöroşirürji Doçenti ünvanını, 2013 yılında Nöroşirürji Profesörlüğü ünvanını aldı. Nisan 2011’den itibaren Amerikan Hastanesi ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesinde, aynı zamanda 2012 yılından itibaren Loma Linda Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev yapmaktadır.