Internal Medicine Department of Pediatrics General Pediatrics Prof.

Ilmay Bilge

Prof. Dr. Ilmay Bilge, 1963 yılında Zonguldak'ta doğdu. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı fakültenin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda 1993 yılında pediatri ihtisasını, 1998 yılında da Çocuk Nefrolojisi üst ihtisasını tamamladı. 2000 yılında doçent, 2006 yılında profesör oldu. Prof. Dr. Bilge 2009 yılından bu yana VKV Sağlık Kuruluşları, Pediatri Bölümü'nde görev yapmaktadır.