Surgical Sciences Department of Orthopedics and Traumatology Prof.

Eftal Güdemez

Research Areas

Early rehabilitation after stable osteosynthesis of intra-articular fractures of the metacarpal base of the thumb.

1970'de Gaziantep'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı şehirde tamamladı. 1987-1993 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimini, 1993-1998 tarihleri arasında da SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde uzmanlığını yaptı. 1995-1996 yıllarında VKV Amerikan Hastanesi El ve Mikrocerrahi Bölümü'nde El Cerrahisi fellowship'liği, 1997-1998 yıları arasında da The Cleveland Clinic Foundation Department of Plastic and Reconstructive Surgery, OH, USA'de Mikrocerrahi fellowship'liği yaptı. 1999-2000 yılları arasında İstanbul Haydarpaşa Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde ortopedi uzmanı olarak çalışarak askerlik hizmetini tamamladı. 2000-2004 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalıştı ve 2004 yılında Doçent oldu. 2004 yılından beri Amerikan Hastanesi'nde El ve Mikrocerrahi çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Güdemez, 2005 yılında American Society for Surgery of the Hand Traveling Fellowship Programı çerçevesinde San Antonio Hand Center, San Antonio TX; Department of Hand Surgery, Mayo Clinic, Rochester, MN; ve Department of Plastic Surgery, Washington University, St. Louis, MO USA'de çalışmalar yaptı. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği, Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği, Türk Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği, American Society for Surgery of the Hand (ASSH), Europian Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT), International Society of Orthopedic Surgery and Traumatology (SICOT) aktif üyesidir. Uluslararası dergilerde basılmış otuza yakın makalesi, kırka yakın uluslararası kongre tebliği vardır. Avrupa El Cerrahisi Derneği ve Federasyonu El Cerrahisi Diploması sahibidir.