Surgical Sciences Department of General Surgery Prof.

Emre Balık

Prof. Dr. Emre Balık 1973 yılında Gaziantep’de doğdu. 1991 yılında Gaziantep Anadolu Lisesinden, 1997 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakütesinden mezun oldu. Genel cerrahi uzmanlık eğitimini 1997 -2002 yılları arasında yine İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde tamamladı. 2004-2005 yılları arasında Columbia Üniversitesi ,Tıp Fakültesi kolorektal cerrahi bölümünde minimal invaziv cerrahi alanında çalışmalarda bulundu. 2002 -2010 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi anabilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmış olup 2010 yılında doçentlik ünvanını almıştır. 2013 yılında Avrupa Koloproktoloji yeterlilik sınavını geçmiştir. Ağustos 2014’e kadar İstanbul Tıp Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışan Dr. Emre Balık Ağustos 2014 itibariyle VKV Sağlık Kuruluşlarında görev yapmaktadır.