Internal Medicine Department of Internal Diseases Endocrinology and Metabolism Prof.

Dilek  Yazıcı

Dr. Dilek Yazıcı 1999 yılında İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Bölümü’nden mezun olmuş olup, İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimini 2004 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Bilim Dalı’nda, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları yan dal eğitimini ise yine Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı’nda 2008 yılında tamamlamıştır. 2011-2014 yılları arasında Marmara Ü. Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmış, 2012 yılında doçent ünvanını almıştır. Dr. Yazıcı 2014 yılından bu yana Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi İç hastalıkları ABD’da öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Haziran 2018 tarihinde profesörlüğe yükseltilmiştir. Dr. Yazıcı’nın birçok ulusal ve uluslarası dergilerde esas olarak diabetes mellitus ve tiroid hastalıkları ve bunların komplikasyonlarıyla ilgili yayınları bulunmaktadır. Ana ilgi alanları diabetes mellitus, obezite, tiroid ve paratiroid hastalıklarıdır.