Surgical Sciences Department of Gynecology and Obstetrics Prof.

Çağatay Taşkıran

Research Areas

Carcinoma of the fallopian tube presenting as an axillary palpable mass

Prof. Dr. Çağatay Taşkıran, 1974 yılında Mersin’de doğdu. 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Uzmanlık eğitimini, 2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda tamamladı. 2002 – 2003 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Jinekolojik Onkoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2003 – 2011 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Jinekolojik Onkoloji Bölümü’nde görev yaptı. 2007 yılında doçent oldu. 2008 yılında Memorıal Sloan-Ketterıng Cancer Center, New York, A.B.D'de çalıştı. 2011 Yılında Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi yan dal uzmanlık belgesini alan Prof. Dr. Taşkıran, 2011 yılından bu yana VKV Sağlık Kuruluşları Kadın Hastalıkları Ve Doğum Bölümü’nde görev yapmaktadır.