Internal Medicine Department of Neurology Prof.

Candan Gürses

Prof. Dr. Candan Gürses, Hacettepe Üniversitesi’nden 1987 yılında mezun oldu. Nöroloji uzmanlığını aldıktan sonra Montreal Nöroloji Enstitüsü’nde 24 ay Epilepsi üzerine eğitim aldı ve çalışmalar yaptı. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda 1997-2018 yılları arasında çalıştı. Aynı üniversitede 2003 yılında doçent ve 2010 yılında profesör olarak atandı ve çalıştı. SCI endeksli dergilerde yayınlanmış 100 makalesi ve 10 kitap bölümü bulunmaktadır. Yayınlanan makaleleri ve kitap bölümleri statüs epileptiküs, refleks epilepsi, fotosensitivite, sıcak su epilepsisi, progresif myoklonik epilepsi, jüvenil myoklonik epilepsi, epileptik olmayan psikojenik nöbetler, genetik, sıçanlarda kan-beyin bariyeri çalışmaları, anti-epileptik ilaçların epilepsi hayvan modellerine etkileri, subakut sklerozan panensefalit (SSPE), nörosifiliz ve yüksek frekanslı osilasyonlar (HFO) üzerinedir. Uluslararası birçok konferansa konuşmacı ve Epilepsia Supplement 2012 yılında misafir yazar olarak davet edilmiştir. Türk Epilepsi Derneği başkanlığını 2014-2016 yıllarında sürdürmüştür. İstanbul Üniversitesi’ne bağlı EPİMER (Epilepsi Uygulama ve Araştırma Merkezi) başkanlığını 2015-2018 yıllarında yapmıştır. Çok sayıda faz 2-3-4 ilaç çalışmasında çalışmacı ve yönetici olarak görev almıştır. Son yıllarda yoğun olarak çalıştığı konular epilepside yüksek frekanslı osilasyonlar (HFO) ve nanopartiküllerdir.