Internal Medicine Department of Clinical Microbiology and Infectious Diseases Prof.

Birsen Durmaz Çetin

Office: KUH Phone: +90 212 250 8250
Research Areas

Urinary tuberculosis: a cohort of 79 adult cases

Prof. Dr. Birsen Çetin, 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp fakültesi’nden mezun oldu. 1994 yılında Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında uzmanlık eğitimini tamamladı. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Klinik Şef Yardımcısı olarak görev yaptı. 2001 yılında VKV Amerikan Hastanesinde Bölüm Şefi olarak çalışmaya başladı. 2006 yılında doçent oldu. VKV Amerikan Hastanesi ve VKV İtalyan Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı olarak JCI çalışmalarını yürüttü. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki görevinden 2011 yılında ayrıldı. 2012 yılında Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak göreve başladı ve 2013 yılında Profesör oldu. 2012 yılından itibaren VKV Sağlık Kuruluşları, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’nde görev yapmaktadır.