Surgical Sciences Department of Gynecology and Obstetrics Prof.

Barış Ata

Prof. Dr. Barış Ata, 1974 yılında Ankara’da doğdu. 1992’de Kadıköy Anadolu Lisesi’nden, 1998’de İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Kadın Hastalıkları ve Doğum ihtisasını 2003’de Bezm-i Alem Eğitim Hastanesi’nde tamamladı. Üremeye Yardımcı Teknoloji sertifikasyonunu 2006’da Amerikan Hastanesinde, Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite üst ihtisasını 2008 – 2011 yıllarında McGill University, Montreal, Kanada’da yaptı. 2010 yılında London School of Hygiene and Tropical Medicine’da Klinik Araştırma Master Derecesi aldı. 2011’de yurda döndükten sonra 3 yıl Uludağ Üniversitesi Tüp Bebek Merkezi Direktörü olarak çalıştı. Temmuz 2014’ten itibaren Koç Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğretim görevlisidir. Hasta bakımı ve akademik çalışmaları için çeşitli kuruluşlarca ödüllendirilen Dr. Barış Ata alanıda uluslararası derneklerde yöneticilik ve uluslarası dergilerde editörlük görevlerini sürdürmektedir.