Internal Medicine Department of Pulmonary Diseases Göğüs Hastalıkları Assoc. Prof.

Ayşe Bilge Öztürk

2000 yılında Uludağ Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Göğüs Hastalıkları ihtisasını 2005‘de İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıları ABD’da tamamladı. 2009-2012 yılları arasında Hacettepe Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD Allerji ve İmmunoloji Bölümü’de yandal eğitimi aldı. Yan dal eğitimi sırasında bir yıl süreli olarak Gaziantep Üniversitesi Göğüs Hastalıkları ABD Hücre Kültürü Laboratuarı‘nda nazal epitel kültürü üzerine çalışmalar yaptı. 2015-2016 yılları arasında Turk Toraks Derneği bursu ile The University of Illinois at Chicago Department of Medicine Finn-Perkins Laboratuarı‘nda araştırmacı olarak bulundu. 2016 yılında Doçent oldu. Dr. Öztürk’ün temel araştırma alanları ilaç alerjisi, ağır astım, ürtiker ve mikrobiyomdur.