Internal Medicine Department of Neurology Assoc. Prof.

Atay Vural

Dr. Atay Vural 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra, doktora derecesini de aynı üniversitede MD-PhD bütünleşik doktora programını tamamlayarak elde etti. Nöroloji ihtisasını da 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde tamamladıktan sonra multipl skleroz ve nöroimmünoloji alanında araştırmalar yapmak üzere 2,5 yıl süreyle (2015-2018) Münih’teki Ludwig-Maximillian Üniversitesi Klinik Nöroimmünoloji Enstitüsünde bulundu. 2017 yılından itibaren Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışmakta ve araştırmalarını sürdürmektedir. Uzmanlaştığı alanlar multipl skleroz, otoimmün ensefalitler ve ataksi ile herediter spastik parapareziler başta olmak üzere nadir ailesel nörogenetik hastalıklardır.