Surgical Sciences Department of Neurosurgery Prof.

Ali Fahir Özer

Research Areas

Spine

Prof. Dr. Ali Fahir Özer, 1976’da Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1982 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi”nde nöroşirürji uzmanlığını tamamladı. 1984 yılında Glasgow Nörolojik Bilimler Enstitüsünde kafa travmaları ve 1987 yılında Londra Nöroloji Enstitüsünde deneysel beyin iskemisi üzerine çalıştı. 1988”de Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi”nde doçentlik, 1994 yılında aynı üniversitede profesörlük unvanlarını aldı. 1994-1995 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. Uluslararası hakemli dergilerde 151, Ulusal hakemli dergilerde 50 makalesi yayınlanmış, 24 kitap bölümü yazmış ve 7 kitap editörlüğü yapmış. Uluslararası ve ulusal bilimsel toplantılarda 250 bildiri sunmuştur. Çok sayıda bilimsel dergide editör kurulu/hakemlik görevi yapmaktadır. Prof. Dr. Özer 1995 yılından bu yana Amerikan Hastanesi Nöroşirürji Bölümü”nde çalışmaktadır. 2010 yılından itibaren Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Departmanında çalışmaktadır. Daha çok omurga biyomekaniği ile ilgili çalışmaları yapmaktadır. Spinal cerrahi alanında kullanılan patentli ürünleri vardır.