4. ve 5. Yıllarda öğrencilerimiz uygulamalı staj eğitimiyle hastalıkların tanı ve tedavisi üzerinde çalışmaktadırlar. 4. Yıl, dört ana staj olan İç Hastalıkları, Pediatri, Genel Cerrahi ve Kadın Hastalıkları ve Doğum bloklarından oluşmaktadır. 5. Yılda ise, 3 seçmeli staj ve küçük stajlar yer almaktadır.

GROUP 1

DATE

BLOCK CODE

BLOK TITLE

EXAM DATES

August, 2017 MELC 501 ELECTIVE CLERKSHIP
September, 2017 MELC 502 ELECTIVE CLERKSHIP
October, 2017 MSKL 503 DISEASES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM 31.10.2017
November, 2017 NRVS 504 DISEASES OF NERVOUS SYSTEM AND PSYCHIATRY 30.11.2017
1-15 December 2017 MEDI 509 CLINICAL ETHICS
15-30 DECEMBER SEMESTER BREAK
January, 2018 DERP 508 DERMATOLOGY , PLASTIC , RECONSTRUCTIVE & AESTHETIC SURGERY 30.01.2018
February, 2018 SENS 506 OPHTHALMOLOGY , EAR-NOSE-THROAT 28.02.2018
March, 2018 UROP 505 DISEASES OF UROGENITAL SYSTEM & PEDIATRIC SURGERY 30.03.2018
April, 2018 CRVS 507 CARDIOLOGY , CARDIOVASCULAR SURGERY , PULMONARY MEDICINE AND THORACIC SURGERY 27.04.2018
May, 2018 MELC 503 ELECTIVE CLERKSHIP
MAKE -UP EXAMS 12-13-14 JUNE 2018

GROUP 2

DATE

BLOK CODE

BLOK TITLE

EXAM DATES

August, 2017 MELC 501 ELECTIVE CLERKSHIP
September, 2017 MELC 502 ELECTIVE CLERKSHIP
October, 2017 DERP 508 DERMATOLOGY , PLASTIC , RECONSTRUCTIVE & AESTHETIC SURGERY 30.10.2017
November, 2017 SENS 506 OPHTHALMOLOGY , EAR-NOSE-THROAT 29.11.2017
1-15 December MEDI CLINICAL ETHICS
15-30 DECEMBER SEMESTER BREAK
January, 2018 UROP 505 DISEASES OF UROGENITAL SYSTEM & PEDIATRIC SURGERY 31.01.2018
February, 2018 CRVS 507 CARDIOLOGY , CARDIOVASCULAR SURGERY , PULMONARY MEDICINE AND THORACIC SURGERY 27.02.2018
March, 2018 NRVS 504 DISEASES OF NERVOUS SYSTEM AND PSYCHIATRY 29.03.2018
April, 2018 MSKL 503 DISEASES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM 30.04.2018
May, 2018 MELC  ELECTIVE CLERKSHIP  
MAKE -UP EXAMS                                                                      12-13-14 JUNE 2018

5. yıl ders tanımları