Klinik Öncesi 1. ve 2. Yılda, yani 2 ve 3. Yıllarda dersler, art arda izleyen bloklar şeklinde yapılandırılmıştır.

Bu yıllarda, temel tıp dersleri ve giderek artan oranda klinik tıbba hazırlık ve temel-klinik köprü konuları entegre bir programla sunulmaktadır.

2017-2018 Akademik Yılında Klinik Öncesi 1 & 2. Yıllara ait ders programı, sınav tarihleri ve ders tanımları aşağıda sunulmuştur.

DATES

BLOCK  CODE BLOCK TITLE DURATION

EXAM DATES

11.09.2017 27.10.2017 MEDI 201 MOLECULAR & CELLULAR BASIS OF MEDICINE 7 weeks 27.10.2017
30.10.2017 15.12.2017 MSKL 202 MUSCULOSKETETAL SYSTEM 7  weeks 15.12.2017
18.12.2017 26.01.2018 CIRC 204 CIRCULATION & RESPIRATION 6  weeks 26.01.2018
27.01.2018 11.02.2018   Semester Break
12.02.2018 16.03.2018 NUTI 205 NUTRITION, DIGESTION & METABOLISM 5 weeks 16.03.2018
19.03.2018 20.04.2018 ERUS 206 ENDOCRINE, REPRODUCTIVE & URINERY SYSTEMS 5 weeks 20.04.2018
11.04.2018 12.04.2018   RESEARCH DAYS 2 days
24.04.2018 01.06.2018 NRVS 207 BRAIN & BEHAVIOUR 6  weeks 01.06.2018
13.06.2017   FINAL EXAM 13.06.2017
28.06.2017   MAKE UP EXAM 28.06.2017

Ders Tanımları:

MEDI 201

Tıbbın Moleküler ve Hücresel Temelleri

Ökaryotik hücrelerin morfolojisi, makromoleküller, hücre organelleri, membranlar ve membran transportu, biyolojik moleküller, enzimlerin yapı ve özellikleri, prokaryotik hücreler, kök hücreler, hücre metabolizması, karbonhidrat ve nükleotid metabolizması, metabolizmanın genetik bozuklukları, biyoistatistik ve epidemiyolojinin temel kavramları, tıpta elektrik-elektronik cihazlar, hücre ve hücresel bağlantıların biyofiziksel özellikleri.

MSKL 202

Kas-İskelet Sistemi

Kas-iskelet sisteminin anatomi, histoloji, embriyoloji, fizyoloji ve biyokimyasal özellikleri, temel anatomi terimleri, kemik ve eklemlerin yapısı ve bağlantıları, sinir ağları, kas, kemikler, yumuşak dokular, sinirler ve derinin histolojik yapısı, bu sistemlerin radyoloji ve klinik korelasyonları, reseptörler ve omurilik bağlantılarının fizyolojisi, kas tipleri, yorgunluk ve ağrı fizyolojisi, amino asit, lipit ve lipoprotein metabolizması, ekstremiteler, yüz ve boyun diseksiyonu, modeller ve interaktif yazılım incelemeleri.

CIRC 204

Dolaşım ve Solunum

Kalp ve damar sisteminin anatomi ve histolojisi, kalp kası kasılmasının fizyolojisi, damar sisteminin sıvı mekaniği, kana akımı ve kan basıncının yerel ve merkezi kontrolü, toraks, akciğerler ve üst solunum yollarının anatomi ve histolojisi, solumun mekaniği, akciğerlerde havalanma ve kan akımı, solunumun merkezi kontrolü, dolaşım ve solunuma ilişkin elektrik, mekanik, hidrolik ve ısı sistemleri, diseksiyon, model inceleme ve interaktif yazılımlar aracılığıyla bu sistemlerin yapı ve fonksiyonlarının araştırılması.

NUTI 205

Beslenme, Sindirim ve Metabolizma

Sindirim sistemi ve ilgili organların anatomi ve histolojisi, sindirim sistemi embriyolojisi ve bozuklukları, sindirim, salgı, emilim ve atık oluşumunun fizyolojisi, tükürük bezleri, karaciğer, pankreasın yapı ve işlevleri, safra oluşumu, sindirim ve emilimin biyokimyasal özellikleri, su, elektrolitler, karbonhidratlar ve lipitlerin emilimi, total enerji dengesi, stres ve egzersiz durumlarında fizyolojik değişiklikler, vücut ısısının kontrolü, temel bilgilerin klinik durumlara uygulanması.

 

ERUS 206

Endokrin, Üreme Ve Üriner Sistemler

Erkek ve kadın üriner ve üreme sistemlerinin anatomi ve histolojisi, pelvis tabanı, pelvik organların damar ve sinirleri, üriner ve genital sistemlerin embryonik gelişimi ve anomalileri, böbreklerin yapı ve fonksiyonları, filtrasyon, absorbsiyon ve sekresyon mekanizmaları, vücut sıvılarının hacmi ve bilişiminin kontrolü, üriner sistemde akım, ereksiyon ve ejakülasyonun mekanizmaları ve bozuklukları, tiroid, paratiroid, hipofiz, pineal ve adrenal bezlerin yapı ve işlevleri, hormonların biyosentezi, hormon etkisinin mekanizmaları

NRVS 207

Beyin ve Davranış

Santral ve periferik sinir sistemleri ve özel duyu organlarının anatomi ve histolojileri, beyin hemisferleri, serebellum, beyin sapı, omurilik, inen ve çıkan yolların fonksiyonel anatomisi, sinir dokusu, gözler, fotoreseptörler ve kulağın histolojisi, sinir sisteminin gelişimi ve bozuklukları, morfolojinin görüntüleme yöntemleriyle korelasyonu,  sinir dokusu fonksiyonlarının nörofizyolojik ve biyofiziksel temelleri, sinir uyarılmasının oluşumu ve iletimi, refleksler, davranış, bilişsel fonksiyonlar ve duygusal durumların psikolojik korelasyonu.