Tıp Fakültesinde eğitim, Türkiye’deki tüm tıp fakültelerinde olduğu gibi 6 yıldır.

Bu yıllar aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır:

  • 1. Yıl  – Freshman
  • 2. Yıl  – Klinik Öncesi 1
  • 3. Yıl  – Klinik Öncesi 2
  • 4. Yıl  – Kinik Yıl 1
  • 5. Yıl  – Klinik Yıl 2
  • 6. Yıl –   İntörnlük