Birey ve toplum sağlığını koruyan, sağlıkta ve hastalıkta insan vücudunun biyolojik ve moleküler mekanizmalarına hakim, bilimsel ve kanıta dayalı tanı ve tedavi yöntemlerini uygulayabilen, temel klinik bilgi, beceri ve tutuma sahip, ulusal ve uluslararası sağlık sorunlarına duyarlı çağdaş hekimler yetiştirmektir.

Aşağıda tanımlanan hedefler ile Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunları, sorumluluk, duyarlılık ve özveriyle topluma hizmet amacına yönelik bilgi, beceri ve davranışlarla donanmış olacaklardır.