Fakültemizde eğitim programını değerlendirmeye yönelik sürekli ve sistematik bir uygulama mevcuttur. Eğitim programının değerlendirilmesi, fakültemizin eğitime başladığı 2010 yılından itibaren uygulanmakta, çeşitli yöntemler ile toplanan veriler analiz edilmekte ve bu değerlendirmeler sonucunda programın geliştirilmesi ve/veya eğitim programının etkinliğinin arttırılması sağlanmaktadır. Eğitim programının değerlendirilmesi amacı ile eğitim için oluşturulmuş komiteler birbirleri ile entegre bir şekilde çalışmakta olup, süreci eğitimden sorumlu dekan yardımcısı bizzat yönetmektedir. Bu komiteler sırası ile; Müfredat Değerlendirme Komitesi, Müfredat Geliştirme Koordinasyon Komitesi, Tıp Eğitimi Akreditasyon Komitesi, Öğrenci Ölçme Değerlendirme Komitesi, Klinik Beceriler Komitesi, Öğrenci Değişim Komitesi, Tıp Öğrencisi Araştırmaları Komitesidir.