Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkiye’de tıp eğitimine yeni ve farklı bir görüş getirmek amacıyla kurulmuştur. Seçilmiş öğretim kadrosuyla araştırmayı, bilgi üretmeyi ve toplum sağlığına hizmet vermeyi ön plana alan ve tıp alanında yarının liderlerini yetiştirmeyi amaçlayan evrensel standartlarda bir eğitim ve sağlık kuruluşu olmayı hedeflemektedir. Tıp Fakültesi’nin eğitim dili İngilizce’dir.

Tıp eğitiminin ilk 3 yılı Rumelifeneri kampüsünde gerçekleştirilmektedir. 4. Yıldan itibaren başlayan klinik ağırlıklı eğitim ise Koç Üniversitesi Hastanesi’nde verilmektedir. Buna ek olarak öğrencilere Üniversitenin çeşitli laboratuar ve kliniklerinde araştırmalara katılma olanağı sağlanmakta ve teşvik edilmektedir.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi hazırlık sınıfı hariç 6 yıllık tıp eğitimi vermektedir. Birinci yıl içinde Üniversite çekirdek eğitim programına ek olarak, tıpla ilgili kurs ve seminerlere yer verilmekte olup, ikinci ve üçüncü yıllardan itibaren entegre bir programla temel tıp dersleri ve giderek artan oranda klinik tıbba hazırlık ve temel-klinik köprü konuları sunulmaktadır. Dördüncü ve beşinci yıllarda öğrencilerimiz uygulamalı staj eğitimiyle hastalıkların tanı ve tedavisi üzerinde çalışmaktadırlar. Altıncı yılda ise hastanede mezuniyet-öncesi intörn olarak, gözetim altında, hastaların bakımında görev ve sorumluluk alarak, eğitimlerini tamamlamaktadırlar.