Koç Üniversitesi Tıp-Bilim Doktorası Bütünleşik Programı

Programın amacı dört temel bilimde ve klinik bilimlerde bağımsız araştırma yapabilen, bilime önemli katkılarda bulunabilecek, bilimsel araştırmalara ilgi duyan, yüksek nitelikli bilim insanı yetiştirmektir. En büyük hedefimiz öğrencilerimizin en üretken çağında onlara bilimsel araştırma deneyimi kazandırmaktır.

Program nasıl yapılandırıldı?

Tıp ile entegre bir şekilde oluşturulmuş bu lisansüstü program 8 yıldan oluşmaktadır. Not ortalaması başvuruya uygun olan Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem-II öğrencilerine 2.yılın sonunda Eğitim Koordinatörlüğü tarafından bildirim yapılır ve adaylar belirlenen tarihler çerçevesinde sistem üzerinden başvurularını tamamlar. Kabul alan öğrencilerin programa özel öğrenci statüsünde başlayarak Eğitim Koordinatörlüğü tarafından belirlenen havuz dersleri 2 yıl içerisinde başarıyla tamamlamaları ve araştırmalarını yürütmeleri beklenir. Bu süre zarfında tüm öğrencilerin genel bir danışmanı olur. 4.yılın sonunda öğrenciler, devam etmeyi hedefledikleri doktora programını seçerler ve koşulları sağlayan öğrencilerin bu programa kabulüyle birlikte danışman atamaları yapılır. Öğrencilerin 5 ve 6.yıllarda programın zorunlu derslerini başarıyla tamamlayarak, yeterlik sınavından geçmeleri, laboratuvar ve deney çalışmalarını yürütmeleri ve tez çalışmalarını sürdürmeleri beklenir. Programı tamamlayan öğrenciler tıp doktoru (MD) ve bilim doktoru (PhD) diplomalarını birlikte alarak mezun olur.