İntörnlük yılı, 7 zorunlu staj, 3 seçmeli stajdan oluşmaktadır. İntörnler gözetim altında, hastaların bakımında görev ve sorumluluk alarak, eğitimlerini tamamlamaktadırlar. Her staj için intörnler, görev ve sorumluluklarını içeren logbookları eksiksiz tamamlayarak ilgili koordinatörün ve yıl koordinatörünün onayına sunarlar. Görev ve sorumluluklarını eksiksiz yerine getiren intörnlerin stajı onaylanarak PASS notu alır. Logbook’unda eksikleri olan intörnlerin ya bu eksikleri tamamlamaları beklenir veya FAIL notu alarak, stajı tekrar etmeleri gerekir.

INTERNSHIP

INTERNSHIP

CODE DURATION
EMERGENCY MEDICINE EMED 600 4 weeks
GENERAL SURGERY SURG 600 4 weeks
INTERNAL MEDICINE IMED 600 8 weeks
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY OBGY 600 4 weeks
PEDIATRICS PEDI 600 8 weeks
PUBLIC HEALTH AND FAMILY MEDICINE PUBC 600 4 weeks
PSYCHIATRY MIND 600 4 weeks
ELECTIVE MELC 601 4 weeks
ELECTIVE MELC 602 4 weeks
ELECTIVE MELC 603 4 weeks

6. yıl ders tanımları