Bu yıllarda, temel tıp dersleri ve giderek artan oranda klinik tıbba hazırlık ve temel-klinik köprü konuları entegre bir programla sunulmaktadır.

2019-2020 Akademik Yılı Klinik Öncesi 2. yıla ait ders programı, sınav tarihleri ve ders tanımları aşağıda sunulmuştur.

DATES BLOCK  CODE BLOCK TITLE DURATION EXAM DATES
10.09.2018 19.10.2018 IICR 301 INFECTION, INFLAMMATION AND CELLULAR RESPONSE 6 WEEKS 12.10.2018
22.10.2018 16.11.2018 NEOP 302 NEOPLASIA, IMMUNITY, HEMATOLOGY 4 WEEKS 16.11.2018
19.11.2018 07.12.2018 MSKL 303 MUSCULOSKELETAL DISEASES 3 WEEKS 07.12.2018
10.12.2018 18.01.2019 CVRD 304 CARDIOVASCULAR AND RESPIRATORY DISEASES 6 WEEKS 18.01.2019
21.01.2019   SEMESTER BREAK 01.02.2019
04.02.2019 01.03.2019 GIND 305 GASTROINTESTINAL DISEASES 1 MONTH 01.03.2019
04.03.2019

10.04.2019

ERUD 306 ENDOCRINE, REPRODUCTIVE & UROLOGICAL DISEASES 6 WEEKS 10.04.2019
11.04.2019

12.04.2019

  RESEARCH DAYS 2 days
15.04.2019 27.05.2019 NRVD 308 MENTAL AND NEUROLOGICAL DISEASES 6 WEEKS 27.05.2019
10.09.2019

31.05.2019

PUBC 307 PUBLIC HEALTH 31.05.2019
FINAL EXAM 14.06.2019
MAKE-UP EXAM 24.06.2019

Ders Tanımları:

IICR 301

Enfeksiyon, İnflamasyon, Hücresel Yanıtlar

Tıbbi mikrobiyolojide temel kavramlar, farmakoloji ve patolojiye giriş. Tıbbi önemi olan bakteriyel, viral, parazitik ve fungal patojenlerin biyolojisi, enfeksiyonların epidemiyolojisi, patojenlerin hastalık yapma özellikleri ve yaptıkları hastalıklar, enfeksiyonlardan korunma yolları, zedelenmeye ve enfeksiyonlara karşı hücrenin verdiği yanıtlar, akut ve kronik iltihap, doku iyileşmesi, hemodinamik bozukluklar ve hemostaz konularını içerir. Ayrıca ilaçlara karşı organizma cevabını etkileyen faktörler ve ilaç metabolizmaları, emilim, dağılım, biyotransformasyon, atılım ve ilaç etki süreleri konuları da işlenecektir.

NEOP 302

Neoplazi, İmmünite, Hematoloji

Neoplazi ve immünolojiye giriş. İyi ve kötü huylu tümörlerin temel morfolojik ve biyolojik özellikleri, kanser gelişiminin moleküler temelleri, normal immün yanıt, immünolojik reaksiyonların mekanizmaları, aşırı duyarlılık, otoimmün hastalıklar ve immün yetmezlik konularını içerir. Ayrıca hematopoetik dokunun gelişimi, beyaz ve kırmızı kan hücrelerine ait hastalıklar, anemiler ve kanama bozuklukları konuları işlenecektir.

MSKL 303

Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları

Kas-iskelet sistemi hastalıklarına multidisipliner yaklaşım: Hastalıkların mekanizması, patolojik bulguları, klinik bulguları, laboratuvar incelemeleri, tanısal görüntüleme bulguları, rehabilitasyon ve tedavileri birlikte değerlendirilecektir. Konu başlıkları; normal kemik metabolizması, kemik gelişim bozuklukları, kemik ve eklemlerin iltihabi hastalıkları, dejeneratif eklem hastalıkları, kemik, kıkırdak ve yumuşak doku tümörleri, romatolojik hastalıklar, dermatolojik hastalıklarda temel bulgular, deri tümörleridir.

CVRD 304

Dolaşım Ve Solunum Sistemi Hastalıkları

Dolaşım ve solunum sistemi hastalıklarına multidisipliner yaklaşım: Hastalıkların mekanizması, patolojik bulguları, klinik bulguları, laboratuvar incelemeleri, tanısal görüntüleme bulguları ve tedavileri birlikte değerlendirilecektir. Konu başlıkları; üst solunum yolu hastalıkları, akciğer enfeksiyonları, tüberküloz, obstrüktif akciğer hastalıkları, interstisiyel akciğer hastalıkları, plevral hastalıklar, üst solunum yolu, akciğer, mediasten ve plevra tümörleri; kalp yetmezliği, konjenital kalp hastalıkları, iskemik kalp hastalığı, kalp kapağı hastalıkları, kardiyomiyopatiler, hipertansiyon ve hipertansif kalp hastalığı, perikardiyal hastalıklar ve kalp tümörleri, ateroskleroz ve ateroskleroz dışı damar hastalıklarıdır.

GIND 305

Gastrointestinal Hastalıklar

Gastrointestinal sistem hastalıklarına multidisipliner yaklaşım: Hastalıkların mekanizması, patolojik bulguları, klinik bulguları, laboratuvar incelemeleri, tanısal görüntüleme bulguları ve tedavileri birlikte değerlendirilecektir. Konu başlıkları; özofagus hastalıkları, gastritler, peptik ülser, malabsorbsiyon, enfeksiyoz enterokolitler, iltihabi bağırsak hastalıkları, özofagus, mide, ince bağırsak ve kolon tümörleri; sarılık, viral hepatitler, steatohepatitler, metabolik karaciğer hastalıkları, safra kesesi ve safra yolları hastalıkları, karaciğer ve safra yolları tümörleri, pankreatit ve pankreas tümörleri.

ERUD 306

Endokrin, Reprodüktif, Ürogenital Hastalıklar

Reprodüktif, ürogenital ve endokrin sistem hastalıklarına multidisipliner yaklaşım: Hastalıkların mekanizması, patolojik bulguları, klinik bulguları, fizik muayene ve semptomatoloji, laboratuvar incelemeleri, tanısal görüntüleme bulguları ve tedavileri birlikte değerlendirilecektir. Konu başlıkları; hormonların sentezi, metabolizması ve klinik etkileri, normal puberte ve seksüel gelişim, obezite, adrenal, tiroit, paratiroit ve hipofiz hastalıkları ve tümörleri; endokrin pankreas ve diabetes mellitus, böbrek hastalıkları ve tümörleri, diyaliz  ve transplantasyon, üriner sistem enfeksiyonları ve  obstrüktif üropati, menstrual siklus, doğum kontrolü, gebelik, vulva, vajina, serviks, uterus ve over hastalıkları ve tümörleri; infertilite, cinsel yolla bulaşan hastalıklar,  meme hastalıkları ve meme tümörleridir.

PUBC 307

Halk Sağlığı

Toplum bazında sağlık kavramı tanıtılacak ve sağlığın ölçütleri irdelenecektir. Konu başlıkları, sağlıklı olma halinin ölçütleri, bir toplumun sağlık parametrelerinin değerlendirilmesi, halk sağlığında kanıta dayalı yaklaşım, dünyada ve Türkiye’de sık görülen halk sağlığı sorunlarının gözden geçirilmesi, sık görülen sorunların önlenmesi için gerekli yaklaşımlar, sağlıkta kalite ölçütleri, sağlık sisteminin yapılanması ve farklı sağlık sistemlerinin karşılaştırılması.

NRVD 308

Mental Ve Nörolojik  Hastalıklar

Mental ve nörolojik hastalıklara multidisipliner yaklaşım: Hastalıkların mekanizması, patolojik bulguları, klinik bulguları, laboratuvar incelemeleri, tanısal görüntüleme bulguları, rehabilitasyon ve tedavileri birlikte değerlendirilecektir. Konu başlıkları; periferik sinir hastalıkları (nöropatiler) ve periferik sinir tümörleri, kas hastalıkları (myopatiler) ve tümörleri, göz hastalıkları ve tümörleri, sinir sisteminin gelişimsel bozuklukları, beyin ve omurilik travmaları, serebrovasküler hastalıklar, santral sinir sistemi enfeksiyonları, demyelinizan hastalıklar, nörodejeneratif hastalıklar, disgenetik sendromlar, santral sinir sistemi tümörleri, epilepsi, ağrı fizyopatolojisi, bilişsel fonksiyonlar, bilinç bozukluğu hastalıkları, psikiyatrik hastalıklarda belirti ve bulgular, erişkin ve çocukluk çağının sık görülen psikiyatrik hastalıkları, çocukların, ailenin ve hekimin hastalığa reaksiyonlarıdır.