Bu yıllarda, temel tıp dersleri ve giderek artan oranda klinik tıbba hazırlık ve temel-klinik köprü konuları entegre bir programla sunulmaktadır.

2019-2020 Akademik Yılı Klinik Öncesi 1. yıla ait ders programı, sınav tarihleri ve ders tanımları aşağıda sunulmuştur.

DATES

BLOCK  CODE BLOCK TITLE DURATION

EXAM DATES

10.09.2018
26.10.2018
MEDI 201 MOLECULAR & CELLULAR BASIS OF MEDICINE 7 weeks 26.10.2018
30.10.2018 14.12.2018 MSKL 202 MUSCULOSKETETAL SYSTEM 7  weeks 14.12.2018
17.12.2017 25.01.2019 CIRC 204 CIRCULATION & RESPIRATION 6  weeks 25.01.2019
28.01.2019

08.02.2019

  Semester Break
11.02.2019 15.03.2019 NUTI 205 NUTRITION, DIGESTION & METABOLISM 5 weeks 15.03.2019
18.03.2019 19.04.2019 ERUS 206 ENDOCRINE, REPRODUCTIVE & URINERY SYSTEMS 5 weeks 19.04.2019
11.04.2019 12.04.2019   RESEARCH DAYS 2 days
22.04.2018 31.05.2018 NRVS 207 BRAIN & BEHAVIOUR 6  weeks 31.05.2019
FINAL EXAM 14.06.2019
MAKE-UP EXAM 28.06.2019

Ders Tanımları:

MEDI 201

Tıbbın Moleküler ve Hücresel Temelleri

Ökaryotik hücrelerin morfolojisi, makromoleküller, hücre organelleri, membranlar ve membran transportu, biyolojik moleküller, enzimlerin yapı ve özellikleri, prokaryotik hücreler, kök hücreler, hücre metabolizması, karbonhidrat ve nükleotid metabolizması, metabolizmanın genetik bozuklukları, biyoistatistik ve epidemiyolojinin temel kavramları, tıpta elektrik-elektronik cihazlar, hücre ve hücresel bağlantıların biyofiziksel özellikleri.

MSKL 202

Kas-İskelet Sistemi

Kas-iskelet sisteminin anatomi, histoloji, embriyoloji, fizyoloji ve biyokimyasal özellikleri, temel anatomi terimleri, kemik ve eklemlerin yapısı ve bağlantıları, sinir ağları, kas, kemikler, yumuşak dokular, sinirler ve derinin histolojik yapısı, bu sistemlerin radyoloji ve klinik korelasyonları, reseptörler ve omurilik bağlantılarının fizyolojisi, kas tipleri, yorgunluk ve ağrı fizyolojisi, amino asit, lipit ve lipoprotein metabolizması, ekstremiteler, yüz ve boyun diseksiyonu, modeller ve interaktif yazılım incelemeleri.

CIRC 204

Dolaşım ve Solunum

Kalp ve damar sisteminin anatomi ve histolojisi, kalp kası kasılmasının fizyolojisi, damar sisteminin sıvı mekaniği, kan akımı ve kan basıncının yerel ve merkezi kontrolü, toraks, akciğerler ve üst solunum yollarının anatomi ve histolojisi, solumun mekaniği, akciğerlerde havalanma ve kan akımı, solunumun merkezi kontrolü, dolaşım ve solunuma ilişkin elektrik, mekanik, hidrolik ve ısı sistemleri, diseksiyon, model inceleme ve interaktif yazılımlar aracılığıyla bu sistemlerin yapı ve fonksiyonlarının araştırılması.

NUTI 205

Beslenme, Sindirim ve Metabolizma

Sindirim sistemi ve ilgili organların anatomi ve histolojisi, sindirim sistemi embriyolojisi ve bozuklukları, sindirim, salgı, emilim ve atık oluşumunun fizyolojisi, tükürük bezleri, karaciğer, pankreasın yapı ve işlevleri, safra oluşumu, sindirim ve emilimin biyokimyasal özellikleri, su, elektrolitler, karbonhidratlar ve lipitlerin emilimi, total enerji dengesi, stres ve egzersiz durumlarında fizyolojik değişiklikler, vücut ısısının kontrolü, temel bilgilerin klinik durumlara uygulanması.

 

ERUS 206

Endokrin, Üreme Ve Üriner Sistemler

Erkek ve kadın üriner ve üreme sistemlerinin anatomi ve histolojisi, pelvis tabanı, pelvik organların damar ve sinirleri, üriner ve genital sistemlerin embriyonik gelişimi ve anomalileri, böbreklerin yapı ve fonksiyonları, filtrasyon, absorbsiyon ve sekresyon mekanizmaları, vücut sıvılarının hacmi ve bilişiminin kontrolü, üriner sistemde akım, ereksiyon ve ejakülasyonun mekanizmaları ve bozuklukları, tiroid, paratiroid, hipofiz, pineal ve adrenal bezlerin yapı ve işlevleri, hormonların biyosentezi, hormon etkisinin mekanizmaları

NRVS 207

Beyin ve Davranış

Santral ve periferik sinir sistemleri ve özel duyu organlarının anatomi ve histolojileri, beyin hemisferleri, serebellum, beyin sapı, omurilik, inen ve çıkan yolların fonksiyonel anatomisi, sinir dokusu, gözler, fotoreseptörler ve kulağın histolojisi, sinir sisteminin gelişimi ve bozuklukları, morfolojinin görüntüleme yöntemleriyle korelasyonu,  sinir dokusu fonksiyonlarının nörofizyolojik ve biyofiziksel temelleri, sinir uyarılmasının oluşumu ve iletimi, refleksler, davranış, bilişsel fonksiyonlar ve duygusal durumların psikolojik korelasyonu.