Tıp fakültesinin 1. Yıl Öğretim Programı, tüm Koç Üniversitesi öğrencilerine verilen Çekirdek Programı ve bazı alan derslerini içerir. Çekirdek Program, farklı altyapılara sahip öğrencileri farklı akademik çalışmalar ile geliştirmeyi ve bölümler arası etkileşimi en üst düzeye taşımayı, bu şekilde öğrencilerin hayata en iyi şekilde hazırlanmalarını hedefleyen bir eğitim anlayışıdır. Çekirdek programın içerdiği derslerle birlikte verilen alan derslerinin amacı, tıp fakültesi öğrencilerini tıp eğitimi için gereken bazı yetkinliklerle donatmaktır.
Tıp öğrencilerinin 1. yılda almaları gereken dersler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Bu derslerden ASIU 100 ve HIST 300 dersleri, Klinik Öncesi 1 ve 2. yıllarda verilmektedir.

FRESHMAN
FALL SEMESTER SPRING SEMESTER
Course Credit Order Course Credit Order
MEDI 101: SCIENTIFIC BASIS OF MEDICINE I  A 1 1 MEDI 102: SCIENTIFIC BASIS OF MEDICINE Iı  A 1 10
ACWR 101: BASIC ACADEMIC WRITING  C 3 2 ACWR 106: ACADEMIC WRITING FOR SCIENCE &TECHNOLOGY  C 3 11
CHEM 103: GENERAL CHEMISTRY  A 3 3 CHEM 200: ORGANIC CHEMISTRY  A 3 12
PHYS 123: CLASSICAL PHYSICS FOR HEALTH SCIENCES  A 4 4 PHYS 124: MODERN PHYSICS FOR HEALTH SCIENCES  A 4 13
MATH 106: CALCULUS I  A 3 5 MATH 211: STATISTICS FOR SCIENCES  A 3 14
MBGE  110: MOLECULAR BIOLOGY AND GENETICS  A 3 6 SOSC: SOCIAL SCIENCES C 3 15
MBGE 111L: MOLECULAR & CELLULAR BIOLOGY LAB. FOR HEALTH SCIENCES A 1 7 ECON 100: PRINCIPLES OF ECONOMICS  C 3 16
HUMS: HUMANITIES  C 3 8 TURK 100: TURKISH SPEECH & COMPOSITION  C 4 17
COMM 202 A3 9
PRE-CLINICAL 1
Course Credit Order Course Credit Order
ASIU: AESTHETIC & INTERPRETIVE UNDERSTANDING  C 3 18  
PRE-CLINICAL 2
Course Credit Order Course Credit Order
HIST 300: HISTORY OF MODERN TURKEY  C4 19  
Total # of Courses: 19       Total # of credits: 55

Ders Tanımları:

 • Tıbbın Bilimsel Temelleri I (MEDI 101)

Tıp Fakültesi 1. sınıf ve İngilizce Hazırlık sınıfındaki Tıp Fakültesi öğrencilerine yönelik tıbbi kavramlar ve tıbbın bilimsel temelleri üzerine haftalık seminerler dizisi. Her seminer 2 saat sürecek olup, öğrencilerin devamlılığını gerektirmektedir. Öğrenciler devamlılıklarına göre geçti veya kaldı olarak değerlendirileceklerdir.

 • Tıbbın Bilimsel Temelleri II (MEDI 102)

Tıp Fakültesi 1. sınıf ve İngilizce Hazırlık sınıfındaki Tıp Fakültesi öğrencilerine yönelik tıbbi kavramlar ve tıbbın bilimsel temelleri üzerine haftalık seminerler dizisi. Her seminer 2 saat sürecek olup, öğrencilerin devamlılığını gerektirmektedir. Öğrenciler devamlılıklarına göre geçti veya kaldı olarak değerlendirileceklerdir.

 • Temel Akademik Yazı Teknikleri (ACWR 101)

Akademik yazı kuralları, içerik, düzen ve üslup. Bilimsel kaynaklardan alıntı ve faydalanma için uygun standartlar. Farklı ders temaları ile eleştirel okuma, analiz ve içeriği anlama becerilerinin güçlendirilmesi.

 • Bilim ve Teknoloji Alanında Yazma Becerileri (ACWR 106)

ACWR 101 dersini temel alarak bilim ve teknoloji alanında daha ileri seviyede okuma, yazma, araştırma ve analiz becerileri geliştirmek.

 • Genel Kimya (CHEM 103)

Atom ve moleküllerin yapısı, spektroskopi, stokiyometri, kimyasal termodinamik, elektrokimya, maddenin yapısı ve özellikleri.

 • Sağlık Bilimlerinde Organik Kimya (CHEM 200)

Sağlık bilimleri öğrencileri için gerekli temel ve uygulamalı organik kimya konuları. Alifatik ve aromatik hidrokarbonlar; alkol, fenol ve eterler; aldehit, keton ve kiral moleküller; karboksilik asitler ve esterler; aminler ve amidler; amino asitler ve proteinler; karbonhidratlar; polimerler ve polimerik biyomalzemeler; organik moleküllerin analizlerinde kullanılan yöntemler (spektroskopik yöntemler: UV, IR ve NMR; kromatografik yöntemler: TLC, GC, HPLC ve GPC).

 • Sağlık Bilimlerinde Klasik Fizik (PHYS 123)

Vücudun denge ve kararlılık analizi, vücut hareketinin dinamik özellikleri, vücut organlarının esnekliği ve mukavemeti, akışkanlar mekaniği ve kan dolaşım sistemi, merkezkaçla ayrıştırmanın esasları, difüzyon ve Brown devinimi, vücudun enerji gereksinimi ve sıcaklık denetimi, ses ve işitme, Doppler etkisi, ultrason görüntüleme tekniği.

 • Sağlık Bilimlerinde Modern Fizik (PHYS 124)

Elektromanyetizma, elektromanyetik dalgalar, optik ve görme, sinir sisteminin elektriksel özellikleri, ışık, atom ve moleküllerin kuantum teorisi, moleküller arası kuvvetler, ışığın madde ile etkileşimi, soğurulma, ışıma, uyarılı ışıma, bilgisayarlı x-ışını tomografisi, manyetik rezonans görüntüleme ve pozitron salımı tomografisi gibi tıbbi görüntüleme yöntemlerinin fiziği.

 • Kalkülüs I (MATH 106)

Limit ve süreklilik; Türev ve türevlenebilir fonksiyonların özellikleri; Ortalama değer teoremleri; Taylor açılımı formülü; Azami değerler; Belirsiz integraller ve integral kuralları; Riemann integrali ve Kalkülüsün temel teoremi; L’Hospital kuralı; Has olmayan integraller.

 • Fen Bölümleri İçin İstatistik (MATH 211)

Betimleyici istatistik; Olasılık; Rassal değişkenler; Özel dağılımlar; Tahminleme; Hipotez testi; Normal dağılım; İki-örneklemli çıkarım; Regresyon.

 • Hücresel ve Moleküler Biyoloji (MBGE 110)

Biyomoleküllerin yapı, fonksiyon ve özellikleri, temel hücresel ve moleküler biyoloji konuları; DNA replikasyonu, gen transkripsiyonu, kısa RNA ile gen ifade denetimi, RNA kırpılması, protein sentezi, protein tasnifi, mutasyon oluşumu hücre bölünmesi ve hücre ölümü.

 • Sosyal Bilimler (SOSC)

Bu bilgi alanı psikoloji, antropoloji, sosyoloji, siyasi bilimler ve arkeoloji gibi insan davranışlarını ve sosyal yapıların işlev ve etkileşimlerini ele alan konuları kapsamaktadır.

 • İnsani Bilimler (HUMS)

Bu bilgi alanı tarih ve felsefe gibi düşünce, kültür ve toplumu şekillendiren konuları kapsamaktadır.

 • Ekonomi ve Stratejiye Dayalı Analiz (ECSA)

Bu bilgi alanı bireyler ve kurumlar arasında ilişkileri ekonomi ve stratejiye dayalı olarak inceleyen konuları kapsamaktadır.

 • Medical English (COMM 202)

Tıbbi terminolojiye hakim şekilde uygun imla ve teleffuzla İngilizce iletişim kurabilme becerisini kazandırmak amaçlanır.  Öğrencilerin tıbbi terimleri doğru şekilde anlaması, okuması, dinlemesi ve bu terimleri uygun biçimlerde kullanarak kısa makaleler yazabilmesi hedeflenir.

 • Estetik ve Yorumlamaya Dayalı Bakış (ASIU)

Bu alanda sunulacak derslerin temel amacı, öğrencilerimizin çeşitli sanat dalları ile ifade edilen duygu, düşünce ve görüşlerin değerlendirilmesinde zengin bir bakış açısı kazanmalarını sağlamaktır.

 • Türkçe: Anlatı ve Yazı (TURK 100)

Bu ders, öğrencilerin, ana dillerinde sözlü ve yazılı ustalıklarını artırmak amacıyla tasarlanmış iki ayrı alt birim içermektedir. Amaç, bilimsel ve mesleki iletişimlerinde yüksek düzeyde etkinlik kazanmalarını sağlamaktır. İlk alt birimde, öğrenciler hem bilgilendirici hem de ikna edici konuşma üsluplarının teknik yönlerini öğrenmektedirler. İkinci alt birim ise, öğrenciye, eleştirel düşünce becerisi, analitik okuma ve açıklayıcı anlatım kazandırmayı amaçlamakta ve özellikle yazı üslubunun iyileştirilmesi ve etkili yazım üzerine yoğunlaşmaktadır.

 • Modern Türkiye Tarihi (HIST 300)

19.YY’dan 2000’lere kadar Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin incelenmesi. İmparatorluklar ve Ulus Devletler; Vatandaşlık ve Azınlıklar; Laiklik; Seçimler ve Demokrasi konularının modüler çalışılması. Türkiye tarihinin evrensel fikirlerle anlatılmasının hedeflenmesi