Uluslararası niteliklere sahip, en yetkin mezunları yetiştirmek misyonuyla hareket eden Koç Üniversitesi, küresel çapta tanınmış, saygın kurumlarla işbirlikleri gerçekleştirmektedir. Üniversite akreditasyonlar kazanmakta, stratejik ortaklıklar kurmakta ve seçkin birliklere üye olmaktadır. Sosyal sorumluluk bilinci ile hareket eden Koç Üniversitesi, uluslararası sözleşme ve standartlara bağlılığıyla bir dünya vatandaşı olduğunu kanıtlamaktadır.

Koç Üniversitesi, ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel kuruluşlar ile çeşitli araştırma projelerinde işbirliği içinde çalışmaktadır. Bu vizyona paralel olarak KUSOM; bireyler, gruplar, bölümler, kurumlar, sektörler ve ülkeler de dahil olmak üzere her düzeyde araştırma işbirliğine açık ve heveslidir. KUSOM potansiyel ortaklar ile tamamlayıcı bakış açısıyla işbirliği kurmayı ve verimli sinerjiler geliştirmeyi hedeflemektedir.