Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin önemli bir özelliği bilimsel eğitim ve araştırmaya ayrı bir önem vermesidir. Bu amaçla öğrenciler ilk yıllarından itibaren Üniversitenin araştırma laboratuvarlarında veya kliniklerde araştırma yapmaya özendirilmektedirler. Tıbbın bilimsel temelleri konusunda kurs ve konferanslar düzenlenmekte, araştırma metodolojisi eğitimi verilmekte, yurtiçi ve yurtdışındaki diğer araştırma kurumlarında staj, kongre ve seminerlere katılım imkanı sunularak, özgün araştırma projeleri geliştirme yönünde destek sağlanmaktadır. Üniversitenin temel felsefesi uyarınca, temel bilimler, mühendislik bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında tıp ile kesişen çalışmalara özellikle önem verilmektedir.

Tıp Fakültesi Araştırma Amaçları

Yüksek düzeyde eğitim ve araştırma olanaklarını kullanmak, toplum sağlığının iyileştirilmesini sağlayan ve evrensel tıp literatürüne katkıda bulunan araştırmalar gerçekleştirmek ve bunları yayınlayarak alanında ulusal lider olmaktır.

Fakültemizin öncelikli üç araştırma alanı vardır; Kanser, Sinirbilim ve Yeni Enfeksiyon Hastalıkları. Bununla birlikte, tüm araştırmacılarımız ilgilendikleri alanlarda temel bilim araştırmalarını yürütme özgürlüğüne sahiptir ve Fakültemiz tıbbın tüm alanlarında ‘yüksek etkili araştırmayı’ sürekli olarak desteklemektedir. Güçlü araştırma kültürümüz, disiplinlerarası araştırmaları mümkün kılan son teknoloji ile donatılmış altyapımız, öğretim üyelerimizin araştırma çıktısı ve kapasitesi, ulusal ve uluslararası araştırma fonu alma becerimiz, organizasyonel gücümüz ve sürdürülebilir bir araştırma desteği Fakültemizin güçlü yönleridir. Kurulduğumuz günden bu yana uluslararası bilim dünyasında araştırma makalelerimizin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu artış sadece sayısal anlamda değil nitelik bakımından da ön plana çıkmaktadır. Nitelikli araştırmacılarımız bilgiye evrensel düzeyde katkı sağlamanın yanı sıra ülkemizin geleceği olan genç araştırmacılarımızın da yetiştirilmesinde öncü rol oynamaktadırlar.