TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ TIP FAKÜLTESİNE YERLEŞTİRİLEN ADAYLARIN ATAMA BAŞVURU EVRAKLARI

Üniversitemiz Tıp Fakültesi kadrosuna yerleştirilen adayların, ÖSYM’nin ilanını takip eden 10 iş günü içerisinde aşağıda belirtilen belgelerle birlikte ilgili dekanlıklara başvurmaları gerekmektedir. Herhangi bir nedenle süresi içinde başvuruda bulunmayan veya eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Atamalar esnasında başvuru şartları ile ilgili mevzuata durumları uymayan veya belgelerinin eksik olduğu tespit edilen adaylar, atamalarının yapılması konusunda herhangi bir hak iddia edemezler.

GEREKLİ EVRAKLAR
– Başvuru Dilekçesi (dilekçe örneği için tıklayınız)
– YÖK Formatlı Özgeçmiş (özgeçmiş formu için tıklayınız)
– Yerleştirme Sonuç Belgesi
– M.D. Diploma Fotokopisi veya E- Devlet YÖK Sayfasından Mezuniyet Belgesi
– Eğitimlerini Yurtdışında Tamamlayan Adayların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan Alacakları Denklik Belgesi
– Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
– Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi
– Sağlık Raporu
* Açlık Kan Şekeri Testi ve Hba1c Şeker Testi Sonuçları
* Akciğer Filmi Raporu
– 8 adet Vesikalık Fotoğraf
– Adli Sicil (Sabıka) Kaydı
– İkametgâh Belgesi

 

Önemli:
Yukarıda Belirtilen Belgelerin Yanısıra İnsan Kaynakları Tarafından İstenilen İşe Giriş Evrak Listesine Aşağıdaki Dokümandan Ulaşabilirsiniz:

İşe Giriş Evrakları

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Vermek İçin Tıpta Uzmanlık Kurulu Tarafından Yetkilendirilmiş Uzmanlık Eğitimi Program Listemizi Aşağıda Bulabilirsiniz.

ANABİLİM DALLARI

Acil Tıp
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Genel Cerrahi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Hastalıkları
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kalp ve Damar Cerrahisi
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Radyoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Patoloji
Üroloji

 

YANDAL PROGRAMLARI

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Çocuk Endokrinolojisi

Çocuk Gastroenterolojisi

Çocuk Göğüs Hastalıkları

Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları

Gastroenteroloji

Hematoloji

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi

Neonatoloji

Perinatoloji

Tıbbi Onkoloji

Yoğun Bakım

İletişim
Adres:
Koç Üniversitesi Hastanesi,
Davutpaşa Caddesi No:4 34010 Topkapı, İstanbul
Dekanlık Katı (9. Kat)

E-posta:
medicine@ku.edu.tr

Tel:
0 212 4678700 – 27843

* Uzmanlık öğrencileri, akademik yönden 2547 Sayılı Kanun’a tabidirler.
*Adaylar işe başlamadan önce 4857 Sayılı Kanun çerçevesinde iş sözleşmesi yaparlar.