TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ TIP FAKÜLTESİNE YERLEŞTİRİLEN ADAYLARIN ATAMA BAŞVURU EVRAKLARI

Üniversitemiz Tıp Fakültesi kadrosuna yerleştirilen adayların, ÖSYM’nin ilanını takip eden 10 iş günü içerisinde aşağıda belirtilen belgelerle birlikte ilgili dekanlıklara başvurmaları gerekmektedir. Herhangi bir nedenle süresi içinde başvuruda bulunmayan veya eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Atamalar esnasında başvuru şartları ile ilgili mevzuata durumları uymayan veya belgelerinin eksik olduğu tespit edilen adaylar, atamalarının yapılması konusunda herhangi bir hak iddia edemezler.

GEREKLİ EVRAKLAR
– Başvuru dilekçesi (dilekçe örneği için tıklayınız)
– YÖK formatlı özgeçmiş (özgeçmiş formu için tıklayınız)
– Yerleştirme sonuç belgesinin internet çıktısı
– Diploma fotokopisi ve/veya E- Devlet YÖK sayfasından mezuniyet belgesi (noter tasdikli sureti veya mezun olunan tıp fakültesince onaylanmış sureti)
– Eğitimlerini yurtdışında tamamlayan adayların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alacakları denklik belgesinin onaylı bir örneği
– Nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi
– Askerlik terhis veya tecil belgesi
– Tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarından alınacak sağlık kurulu raporu
– 8 adet vesikalık fotoğraf
– Adli sicil kaydı
– İkametgâh belgesi
Yabancı uyruklu adayların kayıt sırasında aşağıdaki belgeleri teslim etmeleri gerekir:
– Başvuru dilekçesi
– Özgeçmiş
– Yerleştirme sonuç belgesinin internet çıktısı
– Türkiye’deki tıp fakültelerinin birinden mezun olunduğunu gösteren diploma veya yabancı ülkelerdeki bu fakültelerin birinden mezun olup YÖK’ten alınmış denklik belgelerinin noter tasdikli örnekleri
– Tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarından alınacak sağlık kurulu raporu
– Vesikalık fotoğraf
– Adli sicil kaydı
– Mesleki konuları izleyebilecek derecede Türkçe bildiklerini ölçmek amacıyla Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun belirleyeceği bir kuruluş tarafından yapılan Türkçe dil bilgisi sınavında başarılı olduklarına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneği. (Uzmanlık eğitimine başladıkları tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde sunmak zorundadır. Aksi takdirde bu kişilerin uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilir. Türkiye’deki tıp fakültelerinin Türkçe bölümlerinden mezun olanlarda, Türkçe dil bilgisi başarı belgesi aranmaz.)
– Türkiye’de ikametlerine izin verildiğine dair Emniyet Genel Müdürlüğü’nde alınmış belgenin noter tasdikli örneği
– Uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye’deki giderlerinin karşılanacağını belirten belge
* Uzmanlık öğrencileri, akademik yönden 2547 Sayılı Kanun’a tabidirler.

*Adaylar işe başlamadan önce 4857 Sayılı Kanun çerçevesinde iş sözleşmesi yaparlar.

 

 

İletişim İçin: 

Koç Üniversitesi Hastanesi,

Davutpaşa Caddesi No:4 34010 Topkapı, İstanbul

Dekanlık Katı (9. Kat)

burcuergin@ku.edu.tr

0 212 4678700 – 27843

 

Tıpta Uzmanlık Eğitimi için öğrenci alacak anabilim dallarımızla ilgili bilgileri aşağıdaki dosyalarda bulabilirsiniz.