Doktor Öğretim Üyesi Ceyda Açılan Ayhan Moleküler Biyoloji ve Genetik