Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi

Zelal Adıgüzel

Araştırma Alanları

Extracellular vesicles, Cancer and anticancer drugs, Oxidative stress and effects on the cells, Apoptosis, Interaction between cells and biopolymers

Doç. Dr. Zelal Adıgüzel İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden 1997 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi,Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim dalında yılında tamamlayarak, 2005-2006 yılları arasında UCL Hepatoloji Enstitüsü'nde ziyaretçi araştırmacı olarak çalışmıştır. İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünü, Moleküler Biyoloji ve Genetik doktora programını 2014 yılında tamamlamıştır. 2016 yılında üç ay Pittsburgh Üniversitesinde ziyaretçi araştırmacı olarak doktora sonrası çalışmalar yürütmüştür. 2018 yılında Doçentliğini almıştır. Hücre dışı veziküllerin kanserdeki rolleri, yeni ilaç aday moleküllerinin kanser hücreleri üzerinde sitotoksik etkilerinin incelenmesi, hücresel, biyokimyasal ve proteomik yaklaşımlarla ilaç etki mekanizmalarının çalışılması, oksidatif stres ve hücreler üzerine etkisi, apoptoz, kardiyovasküler hastalıklar, aort anevrizmaları, hücre ve biyopolimerler arası etkileşimler çalışma konuları arasında bulunmaktadır.