Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr.

Füsun Can

Telefon: 0212 338 1039
Araştırma Alanları

The Epidemiology of Emerging Bacterial Pathogens, Antibiotic Resistance Mechanisms and Biofilm Related İnfections