Sıkça Sorulan Sorular

1.    Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitime ne zaman başladı? 

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin ilk öğrencileri 2010-2011 ders yılında eğitime başlamış bulunmaktadırlar.

2.    Tıp Fakültesi’nin 2014 LYS sonuçlarına göre taban puanı ve sıralaması nedir?
    İlk yılına son derece seçkin ve iyi eğitimli bir öğrenci grubuyla başlayan Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, ilerleyen yıllarda da bu başarıyı devam ettirdi. 2014 LYS sonuçlarına göre tam burslular için taban sıralaması 97; yarım burslular için taban sıralaması 1.848''dir.

3.    Tıp Fakültesi’ne hangi puan türü ile girilmektedir?
    Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne LYS sınavı ile, tüm diğer tıp fakülteleri gibi MF-3 puan türü ile öğrenci kabul edilmektedir.

4.    Tıp Fakültesi’nin 2014- 2015 yılı için öğrenci kontenjanı kaç kişidir?
    2014-2015 ders yılında toplam 40 öğrenci alınacaktır. (15 tam burslu, 25 yarım burslu). YÖK tarafından henüz onaylanması beklenmektedir.

5.    Eğitim hangi dildedir?
    Koç Üniversitesi’nin diğer bütün fakültelerinde olduğu gibi Tıp Fakültesi’nde de eğitim dili İngilizcedir.

6.    İngilizce yeterlilik nasıl belirlenecek?
    ÖSYM sınavı sonrasında Tıp Fakültesi’ne giriş hakkı kazanan öğrencilerin İngilizce yeterliliklerinin belirlenmesi için TOEFL sınavı sonuçlarını Kayıt ve Kabul Ofisine göndermeleri gerekmektedir. TOEFL sınavına girmemiş öğrenciler ise Koç Üniversitesi’nin Kurumsal TOEFL sınavına girebilirler. Bu sınavla ilgili detaylı bilgi Koç Üniversitesinin websitesinde bulunabilir.

7.    İngilizce sınavlarında yeterlilik gösteremeyen öğrenciler ne yapabilirler?
    Bu öğrencilerin Koç Üniversitesi’nin İngilizce Hazırlık Okulu’nda (ELC) eğitim almaları gerekmektedir. Öğrenciler, hazırlık okulunda sadece dil eğitimi değil, değişik akademik ve sosyal konularda da eğitim almaktadırlar.

8.    Tıp Fakültesi için burs olanakları nelerdir?
2014- 2015 eğitim- öğretim yılı için Tıp Fakültesi’ne LYS sınavı ile giriş hakkı kazanan tüm öğrencilerimize burs verilecektir. Öğrencilerimizden 15'ine tam burs, 25'ine yarım burs sağlanacaktır. Tam burs kazanan öğrencilerimiz LYS sınavındaki sıralamalarına göre üstün, özel veya yüksek başarı burslarından birini alabileceklerdir. Burslar hakkında detaylı bilgi için http://adaylar.ku.edu.tr/node/21

Yatay geçiş ile veya uluslararası öğrenci statüsünde Tıp Fakültesi'ne kabul edilen öğrencilere burs verilmemektedir.

9.    Eğitim nerede gerçekleştirilecek?
    İngilizce Hazırlık Programına katılan öğrenciler diğer Koç öğrencileri ile birlikte üniversite’nin ELC kurumunda eğitimlerine başlayacaktır. 3 yıl süren temel tıp bilimleri eğitimi ise Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü’nde yürütülmektedir.

10.    Üniversitenin bir eğitim hastanesi var mıı?
    Topkapı'da tam teşekküllü ve modern “Koç Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi“ inşa edilmektedir. Toplam 497 hasta yataklı hastane kompleksinde ayrıcaHemşirelik Yüksekokulu, lojmanlar ve yurtlar ile bir çocuk hastanesi,  onkoloji ve travmatoloji hastaneleri olacaktır. Tıp öğrencilerimiz 4. yıllarından itibaren klinik eğitimlerini bu yeni hastanede alacaklardır.                                 

11.    Eğitim programı nasıl?
    Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, üniversitenin genel ilkeleri doğrultusunda az sayıda seçkin ve nitelikli öğrenciye en üst düzeyde, uluslararası kalitede eğitim vermeyi hedeflemektedir. Öğrencilerin ilk yıllardan başlayarak biyomedikal bilimlerin seçilmiş alanlarında araştırmalara katılmaları hedeflenmektedir. Bu sebeple eğitimin birinci yılında öğrencileri sonraki yıllara hazırlayacak bir Çekirdek Eğitim Programı (Core Curriculum) uygulanmaktadır. Hem doğa bilimleri hem de sosyal bilimlerin yanı sıra iletişim becerileri, uygarlık tarihi, tıp bilimlerine giriş gibi konuların verileceği bu program öğrencileri hem sonraki yıllarda karşılaşacakları bilimsel kavramlara hazırlamakta, hem de sosyal ve hümanist bireyler olarak içinde yaşadıkları toplumu tanıma ve sorunlarını çözme yönünde eğitmektedir.

12.    Tıp programları nasıl planlandı?
    Öğrencilere ikinci yıldan itibaren bütünleşik bir program içinde sistem-bazlı tıp eğitimi verilmektedir. Klasik organ sistemlerine ek olarak modern tıbbın yoğun araştırma alanları olan kanser, sinirbilimleri, moleküler tıp gibi alanlar için özel çalışma dönemleri ayrılmaktadır. Genel eğitim felsefesi olarak öğrenciye otonomi ve sorumluluk veren, ders saatlerinin yanı sıra serbest çalışma, tartışma ve araştırma projelerine katılım için de süre tanıyan bir programlama yapılmaktadır. Öğrenciler eğitimleri süresince kütüphane ve elektronik kaynaklardan yararlanmaya teşvik edilmektedirler.
    
13.    Klinik tıp eğitimi nasıl sağlanacak?
    Öğrenciler, ilk yıldan itibaren tıbbın tarihsel gelişimi, etik kavramlar, modern tıbbın temelleri ve uygulamaları konularında ders, kurs ve seminerlerle donatılmaktadırlar. Erken yıllarda iletişim becerileri, toplumun sağlık sorunlarını tanıma, sağlık kuruluşları ve sağlık sistemini inceleme olanakları sunulmaktadır. Dördüncü yılda ana dallarda uzun süreli stajlar, beşinci yılda yan dallarda kısa süreli stajlar ve altıncı yılda da 12 ay süren mezuniyet öncesi stajyer eğitimi Koç Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde verilecektir.

14.    Eğitim kadrosu nasıl oluşturuluyor?
    Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde birinci yılda uygulanmakta olan Çekirdek Eğitim Programı üniversitenin yıllardan bu yana başarıyla uyguladığı ve tüm kadroları hazır olan bir sistemdir. Tıp Fakültesi’nde bu programın içindeki bazı derslerde tıbba yönelik değişiklikler ve ana programa ek tıp programları hazırlanmıştır. İkinci yılda uygulanan temel tıp dersleri için  yurt içi ve dışından aramıza katılan öğretim elemanları ile temel bilimler öğretim üyesi kadromuz oluşturulmuştur. Bu genç, dinamik, araştırmaya yatkın öğretim elemanlarımızın da aramıza katılmasıyla Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi dünya çapında bir eğitim ve araştırma kuruluşu olarak yerini alacaktır. Klinik dallarda, kurucu bir öğretim üyesi kadrosu oluşturulmuş olmakla birlikte, klinik dallar kadrosu 2014 itibariyle tamamlanacaktır.

15.    Eğitim süresince yurtiçi ve yurtdışı staj olanakları olacak mı?
Bütün öğrenciler için ilk yıllardan itibaren farklı eğitim kurumlarıyla değişim ve yaz stajı olanakları araştırılmakta ve desteklenmektedir.

16.    Tıp Fakültesi'ne başka bir bölümden veya kurumdan yatay geçiş mümkün mü?
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi kurum içi ve kurum dışından yatay geçiş kabul etmektedir. Yatay geçiş başvuru koşulları  KU Yatay Geçiş Yönergesi'nde ve Tıp Fakültesi Lisan Yönergesi'nde belirtilmektedir.

Kurumlar arası yatay geçiş başvurularında aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulmaktadır:

  • Öğrencinin en az 1 yıl başka bir tıp fakültesinde öğrenim görmüş olması,
  • Öğrencinin öğrenim gördüğü kurumda veya bölümde elde ettiği not ortalamasının 4 üzerinden en az 3,5 olması,
  • Eğer LYS sınavına girdiyse, girdiği yıldaki MF3 puanının geçiş yapacağı sınıftaki öğrencilerin merkezi sınava girdikleri yıldaki KU Tıp Fakültesi taban puanına eşit veya üzerinde  olması

Kurum içi yatay geçiş başvurularında aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulmaktadır:

  • Aynı düzeyde ancak farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmektedir. 
  • Öğrencinin öğrenim gördüğü kurumda veya bölümde elde ettiği not ortalamasının 4 üzerinden en az 3,5 olması,
  • Eğer LYS sınavına girdiyse, girdiği yıldaki MF3 puanının geçiş yapacağı sınıftaki öğrencilerin merkezi sınava girdikleri yıldaki KU Tıp Fakültesi taban puanına eşit veya üzerinde  olması

17. IB, Matura, ABITUR gibi diplomalarla Tıp Fakültesi'ne kurum içi yatay geçiş koşulları nelerdir?

IB diploma notu 37 veya üstü, Fransız Bakaloryası sınav notu en az 17 veya üstü (Fen ve Matematik Bölümleri’nden en az 16 olmak koşulu ile), Matura diploma notu 1,5 veya daha iyi veya ABITUR diploma notu 1,5 veya daha iyi olan ve Üniversite Giriş Sınavı ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’ne yerleştirilmiş olan öğrenciler, Üniversitemize kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,50 olması koşuluyla Tıp Fakültesi’ne doğrudan geçiş yapabilirler.

18. Kurum dışı yatay geçiş veya yabancı öğrenci başvurusu için ne yapmam gerekir?

Kurum dışı yatay geçiş veya yabancı öğrenci başvuruları Kayıt Kabul Müdürlüğü'ne yapılmaktadır. Kurum dışı yatay geçişle veya uluslararası öğrenci statüsünde kabul edilen öğrencilere burs sağlanmamaktadır. 

Başvuru koşulları ve gerekli dokümanlar, başvuru adresi ve formu için aşağıdaki linklerden detaylı bilgi alabilirsiniz:

Yabancı öğrenci başvuruları için:

http://registrar.ku.edu.tr/tr/prospective-student/international-student-admissions

Kurumlar arası yatay geçiş başvuruları için:

http://registrar.ku.edu.tr/tr/prospective-student/transfer-students

Adaylar, gerekli görüldüğü takdirde, görüşme için davet edilebilirler. Yurtdışındaki adaylar ile skype veya video konferans aracılığıyla görüşme yapılabilir.